יציקה [בניין] (תשל"ב)

סינון
העתק
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
יַצֶּקֶת אֲפֹרָה* יצקת אפורה*, יַצֶּקֶת בַּרְזֶל אֲפֹרָה* יצקת ברזל אפורה*
* במילון המקורי כתוב: יַצֶּקֶת אֲפוֹרָה
* במילון המקורי כתוב: יַצֶּקֶת בַּרְזֶל אֲפוֹרָה
העתק
העתק
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
מִשְׁחָר משחר חיפוּי פּנים הדפוּס בּאבקה יבשה של גרפיט, פּחם עץ וכד' אוֹ במשחה
העתק
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
חוֹל סִינְתֵּטִי* חול סינתטי*
* במילון המקורי כתוב: חוֹל סִינְתֶּטִי
העתק
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
שִׁפּוּד אִוְרוּר* שיפוד אוורור*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפּוּד אִוְרוּר
העתק
העתק
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
קוֹנְוֶרְטֶר בֵּסֵמֶר* קונוורטר בסמר*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְוֶרְטֶר בֶּסֶּמֶר
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
קוֹנְוֶרְטֶר תּוֹמָס* קונוורטר תומס*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְוֶרְטֶר תּוֹמַס
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
תַּנּוּר אֲצָווֹת* תנור אצוות*
* במילון המקורי כתוב: תַּנּוּר אַצְווֹת
העתק
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
רְפִידָה רפידה של קוּפּוֹלה, של דלי יציקה וכד'
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
צְרִיפָה צריפה טיהוּר המתכת ע"י סילוּק חוֹמרים לא רצוּיים
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
טִיּוּב טיוב התאמת הסגסוֹגת ע"י הוֹספת חוֹמר
העתק
בניין (תשל"ב, 1972)
קְנֹבֶת קנובת היוֹתרת הטעוּנה סילוּק
העתק
דלג למונחים