זוחלים ודו-חיים [בעלי חיים] (תרצ"ח)

סינון
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
שם המשפחה המעודכן: שְׂמָמִיתִיִּים; שם המשפחה המדעי המעודכן: Gekkonidae
העתק
חלופות תקניות : יְשִׁימוֹנִית מְצוּיָה
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
חלופות תקניות : ישימונית מצויה
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : שְׂמָמִית עֵצִים
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
חלופות תקניות : שממית עצים
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַלְּטָאָה הַיְּרֻקָּה* הלטאה הירוקה*
* במילון המקורי כתוב: הַלְּטָאָה הַיְרֻקָּה
השם המעודכן: לְטָאָה אִזְמַרְגָּדִית
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
זִיקִיּוֹת* זיקיות*
* במילון המקורי כתוב: זָקִיּוֹת
שם המשפחה המעודכן: זִיקִיתִיִּים; השם המדעי: Chamaeleonidae
העתק
חלופות תקניות : נַחֲשִׁיל מָצוּי
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
חלופות תקניות : נחשיל מצוי
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : נַחֲשִׁיל חַד רֹאשׁ
להרחבה
חלופות תקניות : נחשיל חד ראש
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : נִימוֹן דַּק
להרחבה
חלופות תקניות : נימון דק
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
נְחַשׁ הַמַּטְבְּעוֹת* נחש המטבעות*
* במילון המקורי כתוב: נְחַשׁ הַמַּטְבֵּעוֹת
השם המעודכן: זַעֲמַן מִזְרָחִי (זַעֲמַן מַטְבְּעוֹת הוא Coluber nummifer)
העתק
חלופות תקניות : הַצַּבִּים-הַיַּבַּשְׁתִּיִּים, הַצַּבִּים הַיַּבַּשְׁתִּיִּים
להרחבה
חלופות תקניות : הצבים-היבשתיים, הצבים היבשתיים
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : צַב-יַבָּשָׁה, צַב-יַבָּשָׁה מָצוּי
להרחבה
חלופות תקניות : צב-יבשה, צב-יבשה מצוי
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
צַבֵּי-הַיָּם* צבי-הים*, גַּלֵּי-הַיַּמִּים גלי-הימים
* במילון המקורי כתוב: צַבֵּי-הַיַּמִּים
שם המשפחה המעודכן: צַבִּים-יַמִּיִּים
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַצָּב הָרַךְ הצב הרך, הַצָּב הָרַךְ שְׁלוֹשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם* הצב הרך שלוש-הציפורניים*, הַגַּל הָרַךְ* הגל הרך*, הַגַּל הָרַךְ שְׁלוֹשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם* הגל הרך שלוש-הציפורניים*
* במילון המקורי כתוב: הַצָּב הָרַךְ שְׁלָשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם
* במילון המקורי כתוב: הַגָּל הָרַךְ
* במילון המקורי כתוב: הַגָּל הָרַךְ שְׁלָשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם
העתק
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַקַּרְפָּדָה הַיְּרֻקָּה* הקרפדה הירוקה*
* במילון המקורי כתוב: הַקַּרְפָּדָה הַיְרֻקָּה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: חַפָּרִית, חַפָּרִית מְצוּיָה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: אִילָנִית, אִילָנִית מְצוּיָה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
סָלָמַנְדְּרָה* סלמנדרה*
* במילון המקורי כתוב: סַלְמַנְדְּרָה
דלג למונחים