זוחלים [בעלי חיים] (תרצ"ח)

סינון
העתק
חלופות תקניות : יְשִׁימוֹנִית מְצוּיָה
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
חלופות תקניות : ישימונית מצויה
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : שְׂמָמִית עֵצִים
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
חלופות תקניות : שממית עצים
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : שְׂמָמִית זוּטִית
להרחבה
חלופות תקניות : שממית זוטית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : מְנִיפָנִית
להרחבה
חלופות תקניות : מניפנית
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: הַחַרְדּוֹנִיִּים
העתק
חלופות תקניות : חַרְדּוֹן סִינַי
להרחבה
חלופות תקניות : חרדון סיני
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: הַכּוֹחִיִּים
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הָאֲנָקָה האנקה, הַכּוֹחַ* הכוח*
* במילון המקורי כתוב: הַכֹּחַ
עדכון: גם כּוֹחַ אָפֹר
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: הַטַּבְּעוֹנִיִּים
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
שם הסוג המעודכן: טַבָּעוֹן
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: הַלְּטָאִיִּים
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַלְּטָאָה הַיְּרֻקָּה* הלטאה הירוקה*
* במילון המקורי כתוב: הַלְּטָאָה הַיְרֻקָּה
השם המעודכן: לְטָאָה אִזְמַרְגָּדִית
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: שְׁנוּנִית חוֹלוֹת
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: שְׁנוּנִית בְּאֵר-שֶׁבַע
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
לְטָאַת טְרִיסְטְרָם* לטאת טריסטרם*
* במילון המקורי כתוב: לְטָאַת טְרִיסְטְרַם
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַלְּטָאָה הַמְּסֻרְבֶּלֶת* הלטאה המסורבלת*
* במילון המקורי כתוב: הַלְּטָאָה הַמְסֻרְבֶּלֶת
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: מִדְבָּרִית עֵינוֹנִית
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: מִדְבָּרִית סְלוּדַת אַף
העתק
חלופות תקניות : עֵינָחָשׁ
להרחבה
חלופות תקניות : עינחש
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: הַחָמְטִיִּים
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: נְחוּשִׁית עֵינוֹנִית
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַחֹמֶט הַמְּנֻמָּר* החומט המנומר*
* במילון המקורי כתוב: הַחֹמֶט הַמְנֻמָּר
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
זִיקִיּוֹת* זיקיות*
* במילון המקורי כתוב: זָקִיּוֹת
השם המעודכן: הַזִּיקִיתִיִּים; השם המדעי: Chamaeleonidae
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַזִּיקִית* הזיקית*
* במילון המקורי כתוב: הַזָּקִית
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
חַנָּקִיִּים* חנקיים*
* במילון המקורי כתוב: חֲנָקִיִּים

Latin: BOIDAE BOIDAE
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
חַנָּקִיִּים* חנקיים*
* במילון המקורי כתוב: חֲנָקִים

Latin: Boidae Boidae
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
חַנָּק* חנק*
* במילון המקורי כתוב: חָנָק
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
שִׁלְשׁוּלִיִּים* שלשוליים*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלְשׁוֹלִיִּים
חלופות תקניות : הַנַּחֲשִׁילִיִּים
להרחבה
חלופות תקניות : הנחשיליים
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ הַשִּׁלְשׁוּלִי* הנחש השלשולי*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ הַשַּׁלְשׁוֹלִי
חלופות תקניות : נַחֲשִׁיל מָצוּי
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
חלופות תקניות : נחשיל מצוי
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ הַשִּׁלְשׁוּלִי חַד הָרֹאשׁ* הנחש השלשולי חד הראש*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ הַשַּׁלְשׁוֹלִי חַד הָרֹאשׁ
חלופות תקניות : נַחֲשִׁיל חַד רֹאשׁ
להרחבה
חלופות תקניות : נחשיל חד ראש
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ הַשִּׁלְשׁוּלִי הַדַּק* הנחש השלשולי הדק*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ הַשַּׁלְשׁוֹלִי הַדַּק
חלופות תקניות : נִימוֹן דַּק
להרחבה
חלופות תקניות : נימון דק
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ הַשָּׁחֹר* הנחש השחור*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ הַשָּׁחוֹר
השם המעודכן: זַעֲמָן שָׁחֹר
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: זַעֲמָן זֵיתָנִי
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
נְחַשׁ הַמַּטְבְּעוֹת* נחש המטבעות*
* במילון המקורי כתוב: נְחַשׁ הַמַּטְבֵּעוֹת
השם המעודכן: זַעֲמַן מִזְרָחִי (זַעֲמַן מַטְבְּעוֹת הוא Coluber nummifer)
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ הַמְּקֻוְקָו* הנחש המקווקו*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ הַמְקֻוְקָו
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ שְׁחֹר הָרֹאשׁ* הנחש שחור הראש*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ שְׁחוֹר הָרֹאשׁ
העתק
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המדעי המעודכן: Teloscopus fallax
חלופות תקניות : עֵין-חָתוּל חֲבַרְבַּר
להרחבה
חלופות תקניות : עין-חתול חברבר
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : תְּלוּם קַשְׂקַשִּׂים מָצוּי
להרחבה
חלופות תקניות : תלום קשקשים מצוי
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הָאַרְבַּע-קַו* הארבע-קו*
* במילון המקורי כתוב: הָאַרְבַּעְקָו
חלופות תקניות : אַרְבַּע-קַו מֻבְהָק
להרחבה
חלופות תקניות : ארבע-קו מובהק
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: קוֹבְּרָה מִצְרִית
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: צֶפַע מִזְרָחִי
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
עדכון בשם המדעי: Crocodylidae
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
תַּנִּין הַיְּאוֹר* תנין היאור*
* במילון המקורי כתוב: תַּנִּין הַיְאוֹר
העתק
העתק
חלופות תקניות : הַצַּבִּים הַיַּבַּשְׁתִּיִּים
להרחבה
חלופות תקניות : הצבים היבשתיים
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : צַב-יַבָּשָׁה, צַב-יַבָּשָׁה מָצוּי
להרחבה
חלופות תקניות : צב-יבשה, צב-יבשה מצוי
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : הַצַּבִּים הַיַּמִּיִּים
להרחבה
חלופות תקניות : הצבים הימיים
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : צַב-יָם יָרֹק
להרחבה
חלופות תקניות : צב-ים ירוק
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַצָּב הָרַךְ הצב הרך, הַצָּב הָרַךְ שְׁלוֹשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם* הצב הרך שלוש-הציפורניים*, הַגַּל הָרַךְ* הגל הרך*, הַגַּל הָרַךְ שְׁלוֹשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם* הגל הרך שלוש-הציפורניים*
* במילון המקורי כתוב: הַצָּב הָרַךְ שְׁלָשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם
* במילון המקורי כתוב: הַגָּל הָרַךְ
* במילון המקורי כתוב: הַגָּל הָרַךְ שְׁלָשׁ-הַצִּפָּרְנַיִם
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: צְפַרְדֵּעַ נְחָלִים
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַקַּרְפָּדָה הַיְּרֻקָּה* הקרפדה הירוקה*
* במילון המקורי כתוב: הַקַּרְפָּדָה הַיְרֻקָּה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: חַפָּרִית, חַפָּרִית מְצוּיָה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
השם המעודכן: אִילָנִית, אִילָנִית מְצוּיָה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
סָלָמַנְדְּרָה* סלמנדרה*
* במילון המקורי כתוב: סַלְמַנְדְּרָה
דלג למונחים