זוחלים [בעלי חיים] (תרצ"ח)

סינון
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
חַרְדּוֹן מָצוּי* חרדון מצוי*
* במילון המקורי כתוב: הַחַרְדּוֹן הַמָּצוּי
חלופות תקניות : חַרְדּוֹן מָצוּי, Laudakia stellio
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הָאֲנָקָה האנקה, הַכּוֹחַ* הכוח*
* במילון המקורי כתוב: הַכֹּחַ
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַלְּטָאָה הַיְּרֻקָּה* הלטאה הירוקה*
* במילון המקורי כתוב: הַלְּטָאָה הַיְרֻקָּה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
לְטָאַת טְרִיסְטְרָם* לטאת טריסטרם*
* במילון המקורי כתוב: לְטָאַת טְרִיסְטְרַם
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַלְּטָאָה הַמְּסֻרְבֶּלֶת* הלטאה המסורבלת*
* במילון המקורי כתוב: הַלְּטָאָה הַמְסֻרְבֶּלֶת
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַחֹמֶט הַמְּנֻמָּר* החומט המנומר*
* במילון המקורי כתוב: הַחֹמֶט הַמְנֻמָּר
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
זִיקִיּוֹת* זיקיות*
* במילון המקורי כתוב: זָקִיּוֹת
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַזִּיקִית* הזיקית*
* במילון המקורי כתוב: הַזָּקִית
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
חַנָּקִים* חנקים*
* במילון המקורי כתוב: חֲנָקִים

Latin: Boidae Boidae
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
חַנָּק* חנק*
* במילון המקורי כתוב: חָנָק
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ הַשָּׁחֹר* הנחש השחור*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ הַשָּׁחוֹר
המונח המעודכן: זַעֲמָן שָׁחֹר
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
המונח המעודכן: זַעֲמָן זֵיתָנִי
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
נְחַשׁ הַמַּטְבְּעוֹת* נחש המטבעות*
* במילון המקורי כתוב: נְחַשׁ הַמַּטְבֵּעוֹת
המונח המעודכן: זַעֲמַן מִזְרָחִי (זַעֲמַן מַטְבְּעוֹת הוא Coluber nummifer)
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ הַמְּקֻוְקָו* הנחש המקווקו*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ הַמְקֻוְקָו
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַנָּחָשׁ שְׁחֹר הָרֹאשׁ* הנחש שחור הראש*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָשׁ שְׁחוֹר הָרֹאשׁ
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הָאַרְבַּע=קַו* הארבע=קו*
* במילון המקורי כתוב: הָאַרְבַּעְקָו
המונח המעודכן: אַרְבַּע-קָו מֻבְהָק (להבדיל מ'ארבע-קו מצרי')
העתק
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
תַּנִּין הַיְּאוֹר* תנין היאור*
* במילון המקורי כתוב: תַּנִּין הַיְאוֹר
העתק
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַצָּב הָרַךְ הצב הרך, הַצָּב הָרַךְ שְׁלוֹשׁ הַצִּפָּרְנַיִם* הצב הרך שלוש הציפורניים*, הַגַּל הָרַךְ* הגל הרך*, הַגַּל הָרַךְ שְׁלוֹשׁ הַצִּפָּרְנַיִם* הגל הרך שלוש הציפורניים*
* במילון המקורי כתוב: הַצָּב הָרַךְ שְׁלָשׁ הַצִּפָּרְנַיִם
* במילון המקורי כתוב: הַגָּל הָרַךְ
* במילון המקורי כתוב: הַגָּל הָרַךְ שְׁלָשׁ הַצִּפָּרְנַיִם
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
הַקַּרְפָּדָה הַיְּרֻקָּה* הקרפדה הירוקה*
* במילון המקורי כתוב: הַקַּרְפָּדָה הַיְרֻקָּה
העתק
בעלי חיים (תרצ"ח, 1938)
סָלָמַנְדְּרָה* סלמנדרה*
* במילון המקורי כתוב: סַלְמַנְדְּרָה
דלג למונחים