מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
לֹא תַּקִּין* לא תקין*, לֹא כְּשׁוּרָה* לא כשורה*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תָקִין
* במילון המקורי כתוב: לֹא כְשׁוּרָה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
בַּחֲרוּת בחרות הוועדה שינתה מונח זה לנַעֲרוּת; ראה מונחי הרפואה, לשוננו טז, עמ' 236 הע' 1
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אַלְבּוּמִינוּרְיָה* אלבומינוריה*, חֶלְבּוֹן בַּשֶּׁתֶן חלבון בשתן
* במילון המקורי כתוב: אַלְבּוּמִינוּרִיָּה
המונח המעודכן: אַלְבּוּמִין בַּשֶּׁתֶן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַמְנֶזְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמנזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אָנָטוֹמְיָה* אנטומיה*
* במילון המקורי כתוב: אֲנָטוֹמִיָּה
באנגלית anatomy
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
המונח המעודכן: הַפְרָעַת מִקְצָב.
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
לֹא תְּאִימוּת* לא תאימות*, לֹא סִימֶטְרִיּוּת* לא סימטריות*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תְאִימוּת
* במילון המקורי כתוב: לֹא סִמֶּטְרִיּוּת
עדכון: תְּאִימוּת הוא compatibility ולא symmetry.
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אָטוֹנְיָה* אטוניה*
* במילון המקורי כתוב: אֲטוֹנִיָּה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
דִּלְדּוּל דלדול, אַטְרוֹפְיָה* אטרופיה*
* במילון המקורי כתוב: אָטְרוֹפִיָּה
המונח המעודכן: דִּלְדּוּל
העתק
חלופות תקניות : אַקְטָר
להרחבה
חלופות תקניות : אקטר
להרחבה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
בַּקְטֵרֶמְיָה* בקטרמיה*
* במילון המקורי כתוב: בַּקְטֶרִיאֶמִיָּה
חלופות תקניות : חַיְדֶּקֶת דָּם
להרחבה
חלופות תקניות : חיידקת דם
להרחבה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
גָּסָה* גסה*, גִּהֵק* גיהק*
* במילון המקורי כתוב: גָּסֹה
* במילון המקורי כתוב: גַּהֵק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
קָלוֹרְיָה* קלוריה*
* במילון המקורי כתוב: קָלוֹרִיָּה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
קוֹמָה* קומה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמָא
המונח המעודכן: תַּרְדֶּמֶת
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
נָגוּעַ בְּקוֹמָה* נגוע בקומה*
* במילון המקורי כתוב: נָגוּעַ בְּקוֹמָא
עדכון: קוֹמָה הוחלף בתַרְדֶּמֶת
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
גֻּלְגֹּלֶת* גולגולת*
* במילון המקורי כתוב: גֻּלְגּוֹלֶת
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
דִּיאָתֵזִיס* דיאתזיס* כושר לקבל מחלה
* במילון המקורי כתוב: דִּיאָתֵסִיס
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
המונח המעודכן: תַּפְרִיט תְּזוּנָה.
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
גַּבִּי* גבי*
* במילון המקורי כתוב: גַבִּי
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
המונח המעודכן: צְרִיבָה בְּהַשְׁתָּנָה, צְרִיבָה בְּהַטָּלַת שֶׁתֶן.
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אֵתֶר* אתר*
* במילון המקורי כתוב: אֶתֵר
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
מַחֲתֶלֶת* מחתלת*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲתָלָה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
חָשׁ בְּ* חש ב* איבר מסוים, חָשׁ מַכְאוֹבִים* חש מכאובים*
* במילון המקורי כתוב: חוּשׁ בְּ
* במילון המקורי כתוב: חוּשׁ מַכְאוֹבִים
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
הִיפֶּרְטְרוֹפְיָה* היפרטרופיה*, גִּדּוּל יָתֵר גידול יתר
* במילון המקורי כתוב: הִפֶּרְטְרוֹפִיָּה
המונח המעודכן: גְּדִילַת יֶתֶר, הַגְדָּלַת יֶתֶר. באנגלית: hypertrophy.
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
דְּלִיפַת הַשֶּׁתֶן דליפת השתן הוועדה העדיפה אח"כ את הַשְׁהָיַת שֶׁתֶן, ראה לשוננו טז, עמ' 932 הע' 1
המונח המעודכן: אִי-נְקִיטַת שֶׁתֶן.
העתק
חלופות תקניות : הַדְבָּקָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפֶקְצִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : הדבקה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפקצייה (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
עֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹקְסִית* עצירת שתן פרדוקסית*
* במילון המקורי כתוב: עֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹכְסִית
המונח המעודכן: אֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹקְסִית
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
לֵיקוֹפֶּנְיָה* ליקופניה*
* במילון המקורי כתוב: לֶבְקֹפֶּנִיָּה
המונח המעודכן: מִעוּט כַּדּוּרִיּוֹת לְבָנוֹת, מִעוּט תָּאֵי דָּם לְבָנִים
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
שָׁד* שד*
* במילון המקורי כתוב: שַׁד
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
הִתְנַפְּחוּת התנפחות הוועדה ביטלה מונח זה, ראה לשוננו טז, עמ' 241 הע' 2
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
פֵּרִיסְטַלְטִיקָה* פרסטלטיקה*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרִסְטַלְטִיקָה
המונח המעודכן: נִיעַ.
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : צֶפִי רְפוּאִי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְּרוֹגְנוֹזָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : צפי רפואי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פרוגנוזה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
חַלְחֹלֶת* חלחולת*
* במילון המקורי כתוב: חַלְחוֹלֶת
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
רֶפְלֵקְס* רפלקס*
* במילון המקורי כתוב: רֶפְלֶקְסְ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
צַפְדִּינָה צפדינה, סְקַרְבּוּט* סקרבוט*
* במילון המקורי כתוב: סְקָרְבּוּט
המונח המעודכן באנגלית: scurvy
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
כִּיס הָאֲשָׁכִים* כיס האשכים*
* במילון המקורי כתוב: כִּיס הָאֶשְׁכַּיִם
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
סְטֵתוֹסְקוֹפּ* סטתוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: סְטֵתוֹסְקֹף
המונח המעודכן: מַסְכֵּת
העתק