מונחים שונים ברפואה ב (תשע"ד)

סינון
העתק
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
פּוֹלְשָׁנִי פולשני משמש גם חוֹדְרָנִי
המונח אושר בשנת תשע"ג.
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
לֹא-פּוֹלְשָׁנִי לא-פולשני משמש גם לֹא-חוֹדְרָנִי
המונח אושר בשנת תשע"ג.
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
הֲסָרָה הסרה בסכין
הַכְחָדָה הכחדה פעולה פולשנית, למשל באמצעות גלי רדיו
הִפָּרְדוּת היפרדות תופעה פתולוגית
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
מַנְגֵּשׁ וְרִידִי מנגש ורידי התקן ארוך-טווח להזלפה לווריד מרכזי
המונח אושר בשנת תשע"ג.
העתק
העתק
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
הַשְׁאָפָה השאפה החדרת תרופה לדרכי הנשימה על ידי שאיפתה בצורת גז או אדים
העתק
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
קִהָיוֹן קיהיון שם התואר: קַהֲיוֹנִי
דלג למונחים