מונחים שונים ברפואה ב (תשע"ד)

סינון
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
הֲסָרָה הסרה בסכין
הַכְחָדָה הכחדה פעולה פולשנית, למשל באמצעות גלי רדיו
הִפָּרְדוּת היפרדות תופעה פתולוגית
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
הַשְׁאָפָה השאפה החדרת תרופה לדרכי הנשימה על ידי שאיפתה בצורת גז או אדים
העתק
העתק
רפואה (תשע"ד, 2014)
קִהָיוֹן קיהיון שם התואר: קַהֲיוֹנִי
דלג למונחים