מתמטיקה גבוהה (תרצ"ח)

סינון
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אֵיבָר איבר סמ' אֵיבַר; ר' אֵיבָרִים, סמ' אֵיבְרֵי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הֶעֱמִיד עַל* העמיד על*, הֶעֱמִיד בְּעָיָה עַל בְּעָיָה* העמיד בעיה על בעיה*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד עַל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד בַּעֲיָה עַל בַּעֲיָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִינְטוּאִיצְיוֹנִיזְם* אינטואיציוניזם*
* במילון המקורי כתוב: אִינְטוּאִיצִיּוֹנִיסְמוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אֵין-סוֹפִי* אין-סופי*
אַל-סוֹפִי* אל-סופי*
* במילון המקורי כתוב: אֵינְסוֹפִי
* במילון המקורי כתוב: אַלְסוֹפִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הָאֵין-סוֹף* אקסיומת האין-סוף*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הָאֵינְסוֹף
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַבְּחִירָה* אקסיומת הבחירה*, אַקְסִיּוֹמָה שֶׁבְּכֶפֶל* אקסיומה שבכפל*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַבְּחִירָה
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמָה שֶׁבְּכֵפֶל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַבְּרֵרָה* אקסיומת הברירה*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַבְּרֵרָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַהִקָּבְעוּת* אקסיומת ההיקבעות*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַהִקָּבְעוּת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַזִּוּוּג* אקסיומת הזיווג*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַזִּוּוּג
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַחֶזְקָה* אקסיומת החזקה*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַחֶזְקָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַקְּבוּצָה הַכּוֹלֶלֶת* אקסיומת הקבוצה הכוללת*, אַקְסִיּוֹמַת הַכְּלִילָה* אקסיומת הכלילה*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַקְּבֻצָּה הַכּוֹלֶלֶת
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַכְּלִילָה
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה חֶלְקִית* קבוצה חלקית*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה חֶלְקִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה כּוֹלֶלֶת* קבוצה כוללת*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה כּוֹלֶלֶת
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה מַשְׁלִימָה* קבוצה משלימה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה מַשְׁלִימָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה סְדוּרָה* קבוצה סדורה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה סְדוּרָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת אֶפֶס* קבוצת אפס*, קְבוּצָה רֵיקָה* קבוצה ריקה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת אֶפֶס
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה רֵיקָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת בְּחִירָה* קבוצת בחירה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת בְּחִירָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת הַרְכָּבָה* קבוצת הרכבה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת הַרְכָּבָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת חֶזְקָה* קבוצת חזקה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת חֶזְקָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת צֵרוּף* קבוצת צירוף*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת צֵרוּף
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
רֵישָׁה רישה ר' רֵישׁוֹת

section section of anordered set
העתק
חלופות תקניות : צָמוּם
להרחבה
חלופות תקניות : צמום
להרחבה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הִקִּיף* הקיף*, הִקִּיף בְּמַעְגָּל* הקיף במעגל*
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף בְּמַעְגָּל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
כָּלָא* כלא*, כָּלָא מַעְגָּל* כלא מעגל*
* במילון המקורי כתוב: כָּלוֹא
* במילון המקורי כתוב: כָּלוֹא מַעְגָּל
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
שָׂפָה שפה של תחום או של קבוצת-נקודות, והיא אינה כלולה בתחום
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
תְּכוּלָה תכולה כגון תכולת-שטח, תכולת-גוף וכיו"ב
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִי-פָּרִיק* אי-פריק*
* במילון המקורי כתוב: אִי-פָרִיק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִידֵאָל* אידיאל*
* במילון המקורי כתוב: אִידֵיאָל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִידֵאָל רָאשִׁי* אידיאל ראשי*
* במילון המקורי כתוב: אִידֵיאָל רָאשִׁי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִיזוֹמוֹרְפִיזְם* איזומורפיזם*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמוֹרְפִיסְמוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט* דטרמיננט*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט חֶלְקִי* דטרמיננט חלקי*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה חֶלְקִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט חֶלְקִי מֻתְאָם* דטרמיננט חלקי מותאם*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה חֶלְקִית מָתְאֶמֶת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט מֻקָּף* דטרמיננט מוקף*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה מֻקֶּפֶת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הוֹמוֹגֵנִי* הומוגני*
* במילון המקורי כתוב: הוֹמוֹגֵינִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הוֹמוֹמוֹרְפִיזְם* הומומורפיזם*
* במילון המקורי כתוב: הוֹמוֹמוֹרְפִיסְמוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הֶעֱבִיר* העביר* בשימוש המתימטי
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הַעֲבָרָה העברה, טְרַנְסְפוֹרְמַצְיָה* טרנספורמציה* יותר כללית
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְסְפָרְמָצִיָּה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
זָר זר כגון: מספרים זרים

coprime coprime without common factors
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
חִתּוּךְ דֵדֵקִינְד* חיתוך דדקינד*
* במילון המקורי כתוב: חִתּוּךְ דֶּדֶקִנְדְּ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
כָּרַקְטֵרִיסְטִיקָה* כרקטריסטיקה*
* במילון המקורי כתוב: כָּרַקְטֶרִסְטִיקָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
מְחַלֵּק אֵלֵמֶנְטָרִי* מחלק אלמנטרי*
* במילון המקורי כתוב: מְחַלֵּק אֱלֶמֶנְטָרִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
מַטְרִיצָה רְגִילָה מטריצה רגילה בדרך כלל נקרא regular סָדִיר, ובמתימטיקה לפעמים גם: מְשֻׁכְלָל, רָגִיל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
סִפַּח* סיפח*
* במילון המקורי כתוב: סַפֵּחַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
עִקְבָה* עקבה*
* במילון המקורי כתוב: עִקְבָּה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קוֹנְגְּרוּאֶנְטִיּוּת* קונגרואנטיות*
* במילון המקורי כתוב: קָנְגְּרוּאֶנְטִיּוּת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
שְׁאֵרִית קֻבִּיָּה* שארית קובייה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁאֵרִית קֻבְיָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
שִׁרְבֵּב* שרבב*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְבֵּב
חלופות תקניות : בִּיֵּן
להרחבה
חלופות תקניות : ביין
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בִּיּוּן
להרחבה
חלופות תקניות : ביון
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : יְסוֹד הָאִינְטֶגְרָל, יְסוֹד הָאַסְכֶּמֶת
להרחבה
חלופות תקניות : יסוד האינטגרל, יסוד האסכמת
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : סִינְגּוּלָרִיּוּת לֹא עִקָּרִית
להרחבה
חלופות תקניות : סינגולריות לא עיקרית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : סִינְגּוּלָרִיּוּת עִקָּרִית
להרחבה
חלופות תקניות : סינגולריות עיקרית
להרחבה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
שָׁאַף* שאף*, שָׁאַף לְאֶפֶס* שאף לאפס*
* במילון המקורי כתוב: שָׁאוֹף
* במילון המקורי כתוב: שָׁאוֹף לְאֶפֶס
דלג למונחים