משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (138)

הערך: עֶצֶם<עצם | גוף, עיקר, כינוי חוזר, "שם עצם">
סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶצֶם נְתוּנִים עצם נתונים בשפות תכנות – אלמנט של מבנה נתונים כגון קובץ, מערך או אופרנד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּבַת עֶצֶם תיבת עצם תיבה שבה מוצגים השם והטיפוס של העצם שנבחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְתַוֵּךְ שְׁמוֹת עֲצָמִים מתווך שמות עצמים שירות המאפשר לעצמים הבנויים על פי כללי CORBA (ארכיטקטורה אחידה למתווך שמות עצמים) לאתר זה את זה ולתקשר ביניהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוֹדֵל-עֲצָמִים שֶׁל מִסְמָךְ מודל-עצמים של מסמך, מוֹדֵל עַצְמֵי מִסְמָךְ מודל עצמי מסמך, DOM DOM מודל המתאר מסמך כעץ של צמתים המאפשר לתכניות ותסריטים לטפלל את התוכן, את המבנה ואת הסגנון של המסמך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶצֶם עצם בתכנות כוון עצמים – ישות המורכבת מקבוצת פעולות ומנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּווּן עֲצָמִים כוון עצמים תומך בעצמים ובמחלקות ומאפשר ירישה ואצילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּרוֹטוֹקוֹל גִּישָׁה פְּשׁוּטָה לַעֲצָמִים פרוטוקול גישה פשוטה לעצמים, SOAP SOAP פרוטוקול להפעלת שיטות בעצמים מבוזרים במרשתת, המשתמש במבני נתונים מבוססי שפת סימון מתרחבתXML המועברים בפרוטוקול HTTP
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
דַּפְדְּפַן עֲצָמִים דפדפן עצמים פקָד המציג עצמים שונים הזמינים ביישום ומאפשר לבחור מהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
עֶצֶם תָּוִים גָּדוֹל עצם תווים גדול טיפוס נתונים מסוג עצם גדול שתוכנו מורכב מנתוני תווים מקבוצת התווים של מסד הנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִפְרַט מֵטָא-עֶצֶם מפרט מטא-עצם מפרט שאימצה קבוצת ניהול עצמים (OMG) המשמש למידול מטא-נתונים ולייצוגם כעצמים של הארכיטקטורה האחידה למתווך שמות עצמים (CORBA)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

object object in artificial intelligence
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ה, 2005)
תֶּכֶן כְּווּן-עֲצָמִים תכן כוון-עצמים שיטת תכן תכנה הממדלת את האפיינים של עצמים מופשטים או ממשיים באמצעות מחלקות ועצמים
נוספה הגדרה למונח העברי
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
טָכִימֵטֶר מְתַקֵּן-עַצְמוֹ* טכימטר מתקן-עצמו*
* במילון המקורי כתוב: טָכִימֶטֶר מְתַקֵּן-עַצְמוֹ
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
שִׁמּוּט אוֹטוֹמָטִי* שימוט אוטומטי*, שִׁמּוּט אוֹטוֹמָטִי מֵעַצְמוֹ* שימוט אוטומטי מעצמו*, הַתָּרָה אוֹטוֹמָטִית* התרה אוטומטית*, הַתָּרָה אוֹטוֹמָטִית מֵעַצְמָהּ* התרה אוטומטית מעצמה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁמּוּט אַבְטוֹמָטִי
* במילון המקורי כתוב: שִׁמּוּט אַבְטוֹמָטִי מֵעַצְמוֹ
* במילון המקורי כתוב: הַתָּרָה אַבְטוֹמָטִית
* במילון המקורי כתוב: הַתָּרָה אַבְטוֹמָטִית מֵעַצְמָהּ
העתק
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱמִיד פָּנִים* העמיד פנים*, הֶעֱמִיד עַצְמוֹ* העמיד עצמו*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד פָּנִים
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד עַצְמוֹ
העתק
רפואה (תרצ"ט, 1939)
הִרְגִּישׁ עַצְמוֹ בְּטוֹב* הרגיש עצמו בטוב*, הִרְגִּישׁ אֶת עַצְמוֹ בְּטוֹב* הרגיש את עצמו בטוב*, הִרְגִּישׁ עַצְמוֹ בְּרַע* הרגיש עצמו ברע*, הִרְגִּישׁ אֶת עַצְמוֹ בְּרַע* הרגיש את עצמו ברע*
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ עַצְמוֹ בְּטוֹב
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בְּטוֹב
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ עַצְמוֹ בְּרַע
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בְּרַע
דלג למונחים דלג החלפת פורמט מונחים