ארגון נתונים (השלמות) [טכנולוגיית המידע] (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קוֹד תָּו קוד תו מספר המייצג תו מסוים בשיטת קידוד תווים מסוימת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שִׁיטַת קִידוּד תָּוִים שיטת קידוד תווים כלל הקצאת מספרים (קודי תו) לכל התווים בקבוצת תווים. בשימוש גם: סכמת קידוד, שיטת קידוד או קידוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קְבוּצַת תָּוִים לְלָקוֹחַ קבוצת תווים ללקוח קבוצת התווים שבשימוש הלקוח. הערה: בתצורת שרת–לקוח, קבוצת התווים שבשימוש הלקוח עשויה להיות שונה מזו שבה משתמש השרת ואז יש לבצע המרה של קבוצת התווים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
דַּף קוֹד דף קוד דף המציג את ההקצאות של תווים לנקודות קוד; בתוך דף קוד יש לכל נקודת קוד פירוש מסוים יחיד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נְקֻדַּת קוֹד נקודת קוד דגם סיביות ייחודי המייצג תו בדף קוד. לדוגמה, 7 סיביות, 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נְקֻדַּת קוֹד יוּנִיקוֹד נקודת קוד יוניקוד ערך בינרי באורך 16 סיביות המייצג יחידה של טקסט מקודד למטרות עיבוד וחילופין. כל נקודה בטווח U+0000 עד U+FFFF היא נקודת קוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
יְחִידַת קוֹד יחידת קוד הרוחב הבינרי הבסיסי בארכיטקטורה של מחשב המשמש לייצוג יחידת נתוני תו. לדוגמה, 7 סיביות, 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו תּוֹפֵס מָקוֹם תו תופס מקום כל תו גרפי שאינו סימן הבחן (סימן דיאקריטי), שתופס מקום בתצוגה ויש לו משמעות בלתי תלויה בתווים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּו אַל-מָקוֹם תו אל-מקום תו, כגון סימן הֶבחֵן (סימן דיאקריטי), שאין לו משמעות עצמאית אלא כשהוא מחובר לתו תופס מקום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו מֻרְכָּב תו מורכב תו יחיד המיוצג על ידי מעקובת תו מורכב. תווים כאלה מצויים בכתב של שפות אסייתיות (תאית, לאוטית, ווייטנמית, קוראנית) וכן בתווים בלטינית המשובצים בשפות אירופיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו מִשְׁתַּלֵּב תו משתלב תו המשתלב עם תו בסיס שמקדים אותו, בתצוגה גרפית ובעיבודים נוספים; תווים אלה מיועדים להוספת סימני הטעמה, סימני הבחן, ניקוד עברי, ניקוד ערבי וסימני קצב בהודית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַעֲקֹבֶת תָּו מִשְׁתַּלֵּב מעקובת תו משתלב מעקובת תווים המורכבת מתו בסיס ואחריו תו משתלב אחד או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
סִוּוּג תָּוִים סיווג תווים מידע המספק לכל קוד-תו פרטים על טיפוסי התו המשויכים אליו; המידע מאפשר לסווג לפי טיפוסי תווים כגון אלף-ביתי, אות רישית, אות קטנה, סימני פיסוק, תווי בקרה או רווח וכד'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּו-חִלּוּף לְהַתְחָלָה תו-חילוף להתחלה תו בקרה מיוחד המציין שהבתים העוקבים מייצגים תווים מקבוצת תווים חד-ביתיים. לדוגמה: במערכות בקידוד EBCDIC משתמשים בתו X'0F'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּו-חִלּוּף לְסִיּוּם תו-חילוף לסיום תו בקרה מיוחד המציין שהבתים העוקבים, עד תו-חילוף כניסה שאחריו, מייצגים תווים דו-ביתיים. לדוגמה: במערכות בקידוד EBCDIC משתמשים בתו X'0F'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּו תְּמוּרָה תו תמורה תו המשתייך לתווי ההרחבה של קידוד יוניקוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
זוּג תְּמוּרָה זוג תמורה ייצוג מקודד של תו יחיד בקידוד יוניקוד המורכב משתי יחידות קוד בגודל 16 סיביות כל אחת; זוגות תמורה מספקים מנגנון המאפשר להרחיב את תכולת קידוד יוניקוד ב-917,476 תווים נוספים ללא צורך בשימוש בתווים של 32 סיביות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַחֲרֹזֶת תָּוִים מחרוזת תווים מחרוזת תווים סדורה; מחרוזת שאין בה תווים כלל מכונה מחרוזת ריקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַחֲרֹזֶת נְתוּנִים מְעֹרֶבֶת מחרוזת נתונים מעורבת מחרוזת תווים היכולה להכיל תווים חד-ביתיים ותווים דו-ביתיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
עֶצֶם תָּוִים גָּדוֹל עצם תווים גדול טיפוס נתונים מסוג עצם גדול שתוכנו מורכב מנתוני תווים מקבוצת התווים של מסד הנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּוִים נְטוּעִים תווים נטועים תמליל הנכלל במסמך אך אינו מיועד לפירוק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הֲמָרַת תָּוִים המרת תווים תהליך ההחלפה של תווים בשיטת קידוד תווים אחת לשיטת קידוד אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הֲמָרַת רֵישִׁיּוֹת המרת רישיות שינוי תווים מתצוגת אותיות רישיות לתצוגת אותיות קטנות ולהפך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הֲמָרָה מְצַמְצֶמֶת המרה מצמצמת המרה שבה האורך של המחרוזת המומרת קצר מאורך המחרוזת המקורית; לדוגמה, כאשר ממירים מחרוזת מעורבת בקידוד EBCDIC הכוללת תווים מקבוצת תווים דו-ביתיים למחרוזת מעורבת בקידוד ASCII, המחרוזת המומרת קצרה יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
סִדְרוּת סדרות התמרת הייצוג בזיכרון של עצם לתסדיר נתונים מתאים לאחסון או לתמסורת. הפועל: סִדְרֵת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
חַד-בֵּיתִי חד-ביתי שמיוצג על ידי בית אחד; בית אחד מכיל, בדרך כלל, שמונה סיביות המאפשרות לייצג 256 תווים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו חַד-בֵּיתִי תו חד-ביתי תו שקוד התו שלו מורכב מבית אחד בשיטת קידוד תווים מסוימת; בשיטות קידוד שונות עשויים להיות לאותו תו קודי תו שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קְבוּצַת תָּוִים חַד-בֵּיתִיִּים קבוצת תווים חד-ביתיים קבוצת תווים שבה כל תו מיוצג על ידי תו חד-ביתי. ראו גם: תווים דו-ביתיים ותווים רב-ביתיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַחֲרֹזֶת תָּוִים חַד-בֵּיתִיִּים מחרוזת תווים חד-ביתיים מחרוזת תווים הבנויה מתו חד-ביתי אחד או יותר. מחרוזת שאין בה תווים כלל מכונה מחרוזת ריקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
דּוּ-בֵּיתִי דו-ביתי שמיוצג על ידי שני בתים; שני בתים מכילים בדרך כלל 16 סיביות, המאפשרות לייצג 65,536 תווים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו דּוּ-בֵּיתִי תו דו-ביתי תו שקוד התו שלו מורכב משני בתים בשיטת קידוד תווים מסוימת. הערה: בשיטות קידוד שונות עשויים להיות לאותו תו קודי תו שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רַב-בֵּיתִי רב-ביתי שמיוצג על ידי כמה בתים – יותר משניים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו רַב-בֵּיתִי תו רב-ביתי תו שקוד התו שלו מורכב מכמה בתים – יותר משניים – בשיטת קידוד תווים מסוימת; בשיטות קידוד שונות עשויים להיות לאותו תו קודי תו שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו חֲלִיפִי תו חליפי בהמרת תווים, תו המשמש כממלא מקום של תו שקיים בקבוצת התווים המקורית ולא קיים בקבוצת התווים המיועדת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תָּו רָחָב תו רחב תסדיר תו ברוחב קבוע המאפשר לעבד נתונים בגושים ברוחב קבוע ומשום כך מתאים היטב לעיבוד נרחב של תמלילים; תווים רחבים הם תלויי-מימוש מאחר שנועדו לתמיכה בעיבוד תווים פנימי
דלג למונחים