עיבוד תמלילים [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

block block in text processing
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
המונח חִפּוּשׂ אָחוֹרָה מחליף את המונח חִפּוּשׂ לְאָחוֹר שנקבע ברשימה המקורית.
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

justify justify v] [in text processing
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

skip skip in text processing
דלג למונחים