עיבוד תמלילים [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

block block in text processing
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הערה: ברשימה המקורית נקבע חִפּוּשׂ לְאָחוֹר, אך המונח שוּנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

justify justify v] [in text processing
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

skip skip in text processing
דלג למונחים