פיזיקה: אופטיקה (תשל"ח)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
מָאוֹר מאור מוּשׂג כּללי: מדע המאוֹר, תוֹרת המאוֹר, מערכת מאוֹר
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
עֶקְרוֹן הוֹיְכֵנְס* עקרון הויכנס*
* במילון המקורי כתוב: עֶקְרוֹן הוֹיְכֶנְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
קְרִינוּת קרינות בּכיווּן מסוּים, בּנקוּדה על משטח של מקוֹר אוֹ קוֹלט, אוֹ בּנקוּדה בּמסלוּל של אלוּמה
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
בְּהִיקוּת בהיקות בּכיווּן מסוּים, בּנקוּדה על משטח של מקוֹר אוֹ קוֹלט, אוֹ בּנקוּדה בּמסלוּל של אלוּמה
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
מָטוֹל מטול הֶתקן אופטי המורכב ממקור אור, ממערכת עדשות וממַחזק תמונה לשם הטלת בבואה מוגדלת על מרקע, כגון: מְטול סרטים, מְטול שקופיות
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
פַּס הִתְאַבְּכוּת פס התאבכות כּגוֹן: פּסי התאבּכוּת מעגליים, פּסי התאבּכוּת היפּרבּוֹליים
העתק
העתק
דלג למונחים