מושגים בסיסיים בטכנולוגיית המידע (השלמות) (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הַתְאָמָה לַפְּרָט התאמה לפרט (1) באתרי מרשתת, התאמת התוכן או היישומים בדף של אתר מרשתת להעדפות של משתמש פרטני כדי לשפר את השירות למשתמש או לקדם את המכירות של האתר; (2) ביישומי מנהלה, הפקת מסמכים הנושאים שמות וכתובות פרטניים של נמענים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּשְׁתִּית תשתית בטכנולוגיית המידע, שילוב החמרה והתכנה המשמש להרצת יישומים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
בִּנְאוּם בנאום התהליך שמעניק לתכנה גמישות מספקת כך שניתן להשתמש בה בסביבות לשוניות ותרבותיות שונות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב עֲנָנִים מחשוב עננים, מִחְשׁוּב עָנָן מחשוב ענן ארכיטקטורת מחשוב מבוזר המאפשרת אי-תלות בין משאבי המחשוב ובין ארכיטקטורת הבסיס הטכנית שלהם (כגון שרתים, אחסון ורשתות תקשורת) וכך מספקת גישה נוחה לפי דרישה, למאגר משותף של משאבי מחשוב מתוצרים הניתנים לניצול מהיר תוך השקעת מאמץ ניהול מזערי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב אֶשְׁכּוֹלוֹת מחשוב אשכולות ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שבה כמה מחשבים מחוברים ברשת מחשוב מהירה בצימוד הדוק כדי לנצל את יכולות החישוב במקביל שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב סְרִיגִים מחשוב סריגים ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שבה "מחשב-על מדומה" מורכב מאשכולות מחשבים המחוברים ברשת בצימוד רופף ומתפקדים באופן מתואם כדי לבצע משימות חישוב גדולות במיוחד
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב מִתְנַדְּבִים מחשוב מתנדבים ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שבה בעלי מחשבים, לרוב מחשבים אישיים, תורמים את משאבי המחשב שלהם לביצוע משימות חישוב גדולות במיוחד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב עֲמִיתִים מחשוב עמיתים ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שמשתתפיה מאפשרים זה לזה גישה ישירה לחלק ממשאבי המחשב שלהם ללא צורך בגורם מתאֵם מרכזי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַסֶּדֶת מסדת בטכנולוגיית המידע, הטכנולוגיה הבסיסית של החמרה והתכנה של מערכת מחשב המגדירה כיצד מתפקד המחשב וקובעת את סוגי התכנה האחרים שניתן להשתמש בהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קֹבֶץ קובץ, סַל נְתוּנִים סל נתונים אוסף רשומות נתונים קשורות ביניהן המאוחסנות בהתקן אחסון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קִידוּד גֵּאוֹגְרָפִי קידוד גאוגרפי תהליך ההמרה של נתוני מען למבנה תקני המתאים לאזור גאוגרפי מוגדר, הכולל מען, מיקום וייתכן גם נתונים נוספים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַקָּם מקם קבוצת פרמטרים המאפיינת העדפות לשוניות ותרבותיות באזור גאוגרפי מסוים, כגון שפה, אזור גאוגרפי, סביבה לשונית, תצוגת תאריך ושעה, ערכי מטבע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הַמְקָמָה המקמה תהליך ההכנה של תכנה לשימוש במַקָּם מוגדר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אָטוֹ- אטו- קידומת המבטאת את הגודל 10 בחזקת 18-
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נָנוֹ- ננו- קידומת המבטאת את הגודל 10 בחזקת 9-
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מֵגָה- מגה- קידומת המבטאת את הגודל 10 בחזקת 6
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִפְרַט מֵטָא-עֶצֶם מפרט מטא-עצם מפרט שאימצה קבוצת ניהול עצמים (OMG) המשמש למידול מטא-נתונים ולייצוגם כעצמים של הארכיטקטורה האחידה למתווך שמות עצמים (CORBA)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַעֲרַךְ עִבּוּד מֶרְכָּזִי מערך עיבוד מרכזי מערכת מחשוב המורכבת מאוסף מעבדים החולקים זיכרון ואמצעי אחסון
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
דִּיסְק כִּלְאַיִם דיסק כלאיים כונן דיסק המורכב משתי יחידות עיקריות – יחידת דיסק ויחידת זיכרון – המתפקדות במשותף כדי להאיץ את זמני התגובה של המכלול כולו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַצָּב מצב בתִכנות, החלק בהגדרת מחלקה או עצם שמתאר את המידע שבהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
יָתְרָה יותרה תכנה המספקת עודף תפקוד שאינו דרוש למשתמש וצורכת משאבי מערכת בשיעור העולה על הנדרש לתפוקתה היעילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נָזְקָה נוזקה תכנת מחשב זדונית המתערבת בתפקוד הרגיל של המחשב או פוגעת בפרטיותו של המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תּוֹוְכָה תווכה תכנה המספקת תפקוד בתווך שבין יישומים שונים ונבדלים ברמות שונות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
סַפַּק תָּכְנָה עַצְמָאִי ספק תוכנה עצמאי חברה שמייצרת ומוכרת מוצרי תכנה שיכולים לתפקד על תשתית מחשוב אחת או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
זְכוּיוֹת מִשְׁתַּמֵּשׁ זכויות משתמש יכולות מסוימות שמנהלנים מקצים למשתמשים לצורך השימוש במחשב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מוּכָן מֵהָאֲרִיזָה מוכן מהאריזה פריטים, תפקודים או מאפיינים המוכנים לשימוש מיד עם התקנתם ללא צורך בהתקנות נוספות של תוספים, הרחבות או מוצרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תְּמִיכַת הַחְלָטוֹת תמיכת החלטות שימוש בנתונים ובכלי מחשוב כדי לתמוך בקבלת החלטות ניהוליות בארגון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נִתּוּחַ מְקֻוָּן ניתוח מקוון כלי תכנה המספק יכולת ניתוח של נתונים במסדי נתונים באמצעות סדרת כללים המוגדרת בצורה חופשית ומספקת מסגרת רב-ממדית לתמיכת החלטות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נִתּוּחַ רַב-מְמַדִּי ניתוח רב-ממדי ניתוח נתונים בכמה ממדים המאפשר לגלות מגמות עסקיות וסטטיסטיקות שאינן נראות מיד מתוך נתוני התפעול
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נְתוּנֵי מֶרְחַב-עָל נתוני מרחב-על במתמטיקה, נתונים בכל מרחב שיש לו יותר משלושה ממדים תקניים x, y, z. מקובל גם: נתונים רב-ממדיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּזְרִים עֲבוֹדָה תזרים עבודה ניתוב אוטומטי של מסמכים לכל המשתמשים שאמורים לעבד אותם, על פי סדר פעולות מוכתב מראש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אַגְרָן אגרן (1) תכנה או אתר מרשתת האוגרים פריטי מידע ממקורות מקוונים רבים ומפיצים אותם למנויים; (2) ישות האוגרת פריטי מידע המתפרסמים באמצעי התקשורת ומפיצה אותם למנויים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אַגְרַן תֹּכֶן אגרן תוכן ישות האוגרת תוכן באתרי מרשתת לשימוש חוזר או למכירה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אַגְרָן לְלָקוֹחַ אגרן ללקוח ישות האוספת ומשלבת פריטי מידע על פי הצרכים המיוחדים של קהילה או לקוח מסוימים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
סֵפֶר אֵלֶקְטְרוֹנִי ספר אלקטרוני ספר מלא, כולל תמליל ותמונות, בתסדיר ספרתי – המופק ומופץ במחשבים או בהתקנים אלקטרוניים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קוֹרֵא סְפָרִים אֵלֶקְטְרוֹנִי קורא ספרים אלקטרוני התקן כגון מחשב אישי, מחשב לוח, התקן קריאה ייעודי או טלפון חכם, המשמש לקריאת ספרים אלקטרוניים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הַרְשָׁמָה הרשמה הזנת פרטים אישיים וקביעת שם משתמש וססמה בכניסה לאתר מסוים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
כְּנִיסָה כניסה תהליך שבו משתמש המבקש להיכנס למערכת מזוהה ומקבל הרשאה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַעֲרֶכֶת עָבָר מערכת עבר שיטה, טכנולוגיה, מערכת מחשב או תכנה יישומית מדורות מחשוב קודמים שעדיין ממלאים את תפקידם לשביעות רצון המשתמשים בהם והמחייבים את מתכנן השדרוג של מערכת להקצות משאבים לתמיכה בהמשך תפקודם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
לָקוֹחַ דַּל לקוח דל בסביבת שרת–לקוח – (1) מערכת דלת תכונות המאפשרת גישה באמצעות רשת תקשורת ליישומים המבוצעים בשרת; (2) מחשב משתמש שאינו מבצע עיבוד כלשהו של יישומים אלא מתפקד כמסוף קלט–פלט ומבצע עיבודי מקלדת, עכבר ופלט צג בלבד; (3) מחשב משתמש המבצע עיבוד יישומים אבל הנתונים הדרושים לעיבוד מאוחסנים בשרת, נטענים ממנו לצורך העיבוד ומוחזרים אליו לאחר העדכון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
לָקוֹחַ עַתִּיר לקוח עתיר בסביבת שרת–לקוח, מחשב משתמש המצויד במערכת הפעלה מלאה וביישומים הנדרשים ומבצע את היישומים בכוחות עצמו תוך שמירת קשר עם השרת לצרכים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רִשּׁוּם רישום (1) במרשתת, תהליך התחלתי שבו משתמש נדרש לספק פרטים אישיים ואחרים כדי לקבל שירות (ראו גם: הרשמה); (2) במערכת הפעלה, תהליך שבו תכנה חדשה המותקנת במערכת, מזוהה ונרשמת כדי לאפשר לה לקבל את שירותי מערכת ההפעלה; (3) ברכישת חמרה או תכנה, תהליך שבו הלקוח נדרש למסור ליצרן את פרטיו ואת פרטי המוצרים שנרכשו כדי לשפעל את רישיון השימוש ולממש את זכותו לקבל תמיכה טכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רִשּׁוּם עַצְמִי רישום עצמי נוהל עבודה המאפשר למשתמש חדש לרשום את עצמו, כדי לזכות בגישה מוגבלת למערכת עיבוד נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִתְאַר זֶהוּת מתאר זהות אוסף פרטי מידע על משתמש, כגון מספר טלפון, סִסְמה, מיקום וכפיפות ארגונית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אִמּוּת זֶהוּת בְּטֹפֶס אימות זהות בטופס אימות זהות המבוצע לצורך כניסה לאתר, באמצעות טופס מיוחד ליישום המסופק על ידי דף מרשתת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אִמּוּת אֱנוֹשׁ אימות אנוש מבחן דרישה ומענה שמטרתו להבטיח שהתשובה (לשאלה שמחולֵל בדרך כלל השרת) אינה מופקת בידי המחשב אלא בידי אדם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נֶאֱמַן מֵידָע נאמן מידע כל אדם או ישות משפטית שבבעלותם, בהחזקתם או בניהולם מידע אישי המאוחסן במחשב או בקבצים ידניים מסודרים, או שהם אחראים לתחזוקה ולשימוש במידע האמור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תִּצֵּר תיצר כּוֹנֵן תכנית או התקן במחשב, במערכת הפעלה או בסביבה מוגדרים – כך שיתפקדו בצורה נאותה; כּוֹנֵן תכנית מחשב לצורך ביצוע משימה מסוימת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּיעָתִיּוּת גיעתיות תכונה של נקודה במרחב שאפשר להגיע אליה; תכונה של איבר בגוף (ביולוגי או מכני) המאפשרת לו להגיע ליעד מבוקש. דוגמאות: האפשרות להגיע לחלק במנוע של רכב לצורך תחזוקה; היכולת של זרוע של רובוט להגיע לעצם נתון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נִשְׁלָט נשלט שמקבל פקודות מגורם חיצוני ומבצע אותן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נִשְׁלָטוּת נשלטות נכנות לקבל פקודות מגורם חיצוני ולבצען
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
נְתוּנֵי עָתֵק נתוני עתק תפיסת אחסון ועיבוד של נתונים בהיקפים ובכמויות גדולים עד כדי כך שמערכות רגילות לעיבוד מידע אינן מתאימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
לוֹגִיקַת שְׁאֵלוֹנִים לוגיקת שאלונים תסריט מתוכנת של שאלון מקוון שמנתב את הנשאל במסלול הנגזר מתשובותיו
דלג למונחים