למידה מתוקשבת [טכנולוגיית המידע] (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הֲסָבָה הסבה החלפת אופן ההמסרה של תוכן לאופן המסרה אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
חַי חי ש"ת

live live adj.
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
לְמִידָה מְשֻׁלֶּבֶת למידה משולבת שילוב של למידה מתוקשבת ולמידה פנים-אל-פנים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
לְמִידָה מְתֻקְשֶׁבֶת למידה מתוקשבת 'למידה' היא מונח כללי; כאשר נחוצה הבחנה אפשר לנקוט גם מונחים אחרים, כגון הוֹרָאָה, הַדְרָכָה, חִנּוּךְ, תִּרְגּוּל, חֲנִיכָה, אִמּוּן. הוא הדין למונחים באנגלית: במקום learning אפשר לנקוט teaching, instruction; education; training, tutoring, coaching
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מוֹדֵל ADDIE מודל ADDIE מוֹדֵל נִתּוּחַ, תֶּכֶן, פִּתּוּחַ, מִמּוּשׁ וְהַעֲרָכָה

ADDIE model ADDIE model analysis, design, development, implementation, and evaluation model
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מוֹרֶה מורה מונח כללי; כאשר נחוצה הבחנה אפשר לנקוט גם מונחים אחרים, כגון מְתַרְגֵּל (trainer), חוֹנֵךְ (tutor), מַדְרִיךְ (instructor)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
פְּרוּדַת תֹּכֶן פרודת תוכן יחידת התוכן הקטנה ביותר הנגישה במערכת

granular content granular content the smallest unit of content accessible in the system
דלג למונחים