משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (133)

הערך: קוֹד[מלשון אירופית]
סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
קוֹד זִהוּי קוד זיהוי קוד זיהוי ייחודי המובא ברשומה במקום המידע המזהה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הִנְדּוּס קוֹד לְאָחוֹר הנדוס קוד לאחור הנדוס לאחור של תכנה שבה משתמשים בקוד יעד של תכנית מחשב כדי לשחזר מתוכו את קוד המקור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
קוֹד מֻטְבָּע קוד מוטבע קוד מוחלט ובלתי משתנה, המשולב בתכנית באופן שכל שינוי בו מחייב תכנות מחדש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
עִרְפּוּל קוֹד ערפול קוד טשטוש המובנות של קוד מקור או של קוד יעד הנעשה בכוונה תחילה באופן המקשה על הבנת אופן הפעולה שלהם, העתקתם או הנדסה לאחור שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קוֹד תָּכְנִית קוד תוכנית אוסף הוראות היוצרות תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקַן קוֹד פרקן קוד חלק של תכנית יישום הכולל קוד מוגדר הנדרש לביצוע התכנית
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קוֹד תָּו קוד תו מספר המייצג תו מסוים בשיטת קידוד תווים מסוימת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
דַּף קוֹד דף קוד דף המציג את ההקצאות של תווים לנקודות קוד; בתוך דף קוד יש לכל נקודת קוד פירוש מסוים יחיד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נְקֻדַּת קוֹד נקודת קוד דגם סיביות ייחודי המייצג תו בדף קוד. לדוגמה, 7 סיביות, 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נְקֻדַּת קוֹד יוּנִיקוֹד נקודת קוד יוניקוד ערך בינרי באורך 16 סיביות המייצג יחידה של טקסט מקודד למטרות עיבוד וחילופין. כל נקודה בטווח U+0000 עד U+FFFF היא נקודת קוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
יְחִידַת קוֹד יחידת קוד הרוחב הבינרי הבסיסי בארכיטקטורה של מחשב המשמש לייצוג יחידת נתוני תו. לדוגמה, 7 סיביות, 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קוֹד רַב-כְּנִיסוֹת קוד רב-כניסות קוד בציע שיכול לשכון בזיכרון כעותק משותף אחד עבור כל התהליכונים; קוד רב-כניסות אינו משנה את עצמו ומספק שטח זיכרון נפרד לכל תהליכון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קוֹד זְמַן קוד זמן מספר רץ שרשום על סרט ההקלטה ומונה שעות, דקות, שניות ותמוניות. אפשר להסתיר את קוד הזמן או להציגו על גבי הצג בעזרת ציוד מיוחד
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּרְקוֹד (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ברקוד (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּרְקוֹד (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ברקוד (לועזי)
להרחבה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
קוֹד קוד כגון קוד שדה, קוד תת-שדה
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
קוֹד קַוִּים קוד קווים קוד מסחרי בדמות סדרה של קווים ישרים ומקבילים (דקים ועבים). הקוד מוטבע על מוצרים ומקפל בתוכו מידע הקשור במוצר, כגון שמו ומחירו. את הקוד קורא ומפענח סורק ממוחשב
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּרְקוֹד (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ברקוד (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד אֵלֵמֶנְטִים שְׁוֵי אֹרֶךְ* קוד אלמנטים שווי אורך*, קוֹד אֵלֵמֶנְטִים שְׁוֵי אֹרֶךְ וּמִסְפָּר* קוד אלמנטים שווי אורך ומספר*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד אֱלֶמֶנְטִים שְׁוֵי אֹרֶךְ
* במילון המקורי כתוב: קוֹד אֱלֶמֶנְטִים שְׁוֵי אֹרֶךְ וּמִסְפָּר
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד טֵלֶגְרָף* קוד טלגרף*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד טֵלֵגְרָף
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד טֵלֶגְרָף מְתַקֵּן שְׁגִיאוֹת* קוד טלגרף מתקן שגיאות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד טֵלֵגְרָף מְתַקֵּן שְׁגִיאוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד טֵלֶגְרָף תְּלַת-מַצָּבִי* קוד טלגרף תלת-מצבי*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד טֵלֵגְרָף תְּלַת-מַצָּבִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
הערת המזכירות המדעית: רוֹוח טַלְפָּן (תמורת טֵלֵפוֹנַאי)
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד מוֹרְס* קוד מורס*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד מוֹרְסְ
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֵנְט קוֹד* אלמנט קוד*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ קוֹד
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד חָמֵשׁ יְחִידוֹת* קוד חמש יחידות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד חֲמֵשׁ יְחִידוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד טֵלֶגְרָף דּוּ-מַצָּבִי* קוד טלגרף דו-מצבי*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד טֵלֵגְרָף דּוּ-מַצָּבִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
קוֹד טֵלֶגְרָף מְגַלֵּה שְׁגִיאוֹת* קוד טלגרף מגלה שגיאות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹד טֵלֵגְרָף מְגַלֵּה שְׁגִיאוֹת
דלג למונחים דלג החלפת פורמט מונחים