ספרנות (תשס"ד)

סינון
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אוֹצַר מִלִּים חָפְשִׁי אוצר מילים חופשי מילון מונחים למפתח המאפשר חופש הרכבה והעשרה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אִיּוּר איור ציור, צילום וכדומה המלווה טקסט להסבר או להמחשה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִילוּסְטְרַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אילוסטרציה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אֹסֶף שְׁמוּרִים אוסף שמורים אוסף פריטים המיועדים להשאלה מוגבלת
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אֹסֶף שְׁמוּרִים פָּתוּחַ אוסף שמורים פתוח אוסף שמורים נגיש ללא תיווך ספרן
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
בְּדָל בדל בקודיקולוגיה; פס (נייר או קלף) צר לאורך מִקְפָּל של גיליון, במקום דף שלם
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
בְּהֶמְשֵׁכִים בהמשכים אִפיון לפרסום שאינו תקופון, שחלקיו מופיעים בזמנים שונים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
המונח המעודכן: מוֹצָאוֹת
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
קְלָף קלף עור בהמה שהוכשר לכתיבה משני צדדיו
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)

roll roll recording
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
דִּגְלִית דגלית ציון בעלים, כתובת, עורך וכיו"ב בגיליון של תקופון
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
דַּפְדֶּפֶת הַצָּגָה דפדפת הצגה קבוצת גיליונות גרפיים קשורים בציר, לדפדוף במהלך הצגה בציבור
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
הַזְמָנָה פְּתוּחָה הזמנה פתוחה הזמנת רכישה שטרם סופקה במלואה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
הֶעָרַת הֶקֵּף הערת היקף הערה לכותרת נושא המפרטת את התחומים שהנושא מקיף
העתק
בוטלה ההבחנה בין הערת שוליים להערת גיליון.
להרחבה
בוטלה ההבחנה בין הערת שוליים להערת גיליון.
להרחבה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
הַפְנָיַת הִיסְטוֹרְיָה הפניית היסטוריה הפניה המפרטת היסטוריה של גוף ושמותיו השונים
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חוֹבֶרֶת חוברת כרך דק בכריכה רכה
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חֲצִי-שְׁבוּעוֹן חצי-שבועון עיתון היוצא לאור פעמיים בשבוע
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חֲצִי-שְׁנָתוֹן חצי-שנתון כתב עת היוצא לאור פעמיים בשנה
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
יְרִיעָה יריעה בקודיקולוגיה; יריעת נייר או קלף קודם קיפולה וחיתוכה לגיליונות
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
יְרִיעַת הַגָּהָה יריעת הגהה דפי הגהה לפני עימוד הטקסט
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כּוֹתָר אָחִיד כותר אחיד כותר לצורך קִטלוג, לחיבור שמהדורותיו נושאות כותרים שונים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כּוֹתַר הֶתְחֵל כותר התחל כותר המובא בראש העמוד הראשון של הטקסט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כּוֹתָר מַקְבִּיל כותר מקביל כותר נוסף, דומה בתוכנו, בלשון אחרת או בכתב אחר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כּוֹתָר עִקָּרִי כותר עיקרי הכותר והכותרים החלופיים, בלי הכותרים המקבילים והמשך הכותר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כּוֹתָר רָץ כותר רץ כותר או חלק ממנו המובא בראש כל עמוד או דף
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כְּתָב בֵּינוֹנִי כתב בינוני בקודיקולוגיה; הכתב המופק במספר משיכות קולמוס הקטן ממספר משיכות הקולמוס של הכתב המרובע, אך גדול ממספר משיכות הקולמוס של הכתב הרהוט
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כְּתַב סֵפֶר כתב ספר בקודיקולוגיה; הכתב שנכתבו בו ספרים לפני המצאת הדפוס
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כְּתוּבִית כתובית בסרט בקולנוע או בטלוויזיה
כִּתּוּב כיתוב בחומר מודפס
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
לִקּוּטִים ליקוטים אוסף קטעים מתוך חיבור או חיבורים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מְאַחֵר מאחר פריט שאול

overdue overdue borrowed item
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מַאֲרָז מארז מכל המיועד לאריזה קבועה של ערכת פריטים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מַבְחִין מבחין מונח המצמצם את הגדרתו של מונח אחר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִבְחָר מבחר אוסף חיבורים שלמים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אין מונח מתאים באנגלית.
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מַגְרֵף מגרף בקודיקולוגיה; מכשיר לסרטוט בדיו של שורות אחדות יחד
העתק
העתק
אוחדו שני המונחים corrected edition, revised edition.
להרחבה
אוחדו שני המונחים corrected edition, revised edition.
להרחבה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מוֹ"ל קַבְּלָן מו"ל קבלן מו"ל המתמחה בהפקות הממומנות במלואן על ידי המזמין
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מְחַבֵּר-פְּרָט מחבר-פרט כנגד מְחַבֵּר-תַּאֲגִיד
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מְחַבֵּר-תַּאֲגִיד מחבר-תאגיד מחבר שהוא תאגיד, כנגד מְחַבֵּר-פְּרָט
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפורמציה (לועזי)
להרחבה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִיקְרוֹגְרַפְיָה מיקרוגרפיה בקודיקולוגיה; טקסט בכתב זעיר המעוצב כציור או כקישוט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מְלַאי מלאי כלל הפריטים הרשומים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִלַּת מַפְתֵּחַ מילת מפתח מילה מתוך טקסט המשמשת תארן
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מַעֲטֶפֶת מעטפת מעטפת הגנה, בדרך כלל מנייר עבה, לתקליט או תקליטור
העתק
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מְצַאי מצאי פריטי המלאי המצויים בעין
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִקְפָּל מקפל בקודיקולוגיה; הַקֵּפֶל - קו החיבור הטבעי - שבין שני דפי גיליון
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִקְרָא מקרא ביאור סימנים בחומר גרפי כגון מפה או דיאגרמה
אַגָּדָה אגדה
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִתְאָר מתאר קבוצת הגדרות המצטרפות יחד לתיאור תחום עניין, תמונה כללית
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מְתָאֵר מתאר מונח המגדיר נושא במפתח
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
נֶקֶב נקב בקודיקולוגיה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
נִקּוּב ניקוב בקודיקולוגיה; מערכת נקבים בשולי הדפים להנחיית הסרטוט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִמּוּן סימון ציון מיקום, יעד וכדומה על גבי פריט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִמּוּן רוֹמֵז סימון רומז סימון מיון שמבנהו מכֻוון להקל את זכירתו
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִמּוּן מִדְרָגִי סימון מדרגי סימון מיון שמבנהו מבטא יחסי כפיפות
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִקְרֵר סקרר סקר תוכן של מדף, ספר או קטלוג, כדי ללקט מתוכו חומר לעיון
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סֶרֶט זִעוּר דּוֹר שֵׁנִי סרט זיעור דור שני סרט שהוא העתק מתַּשְׁלִיל (=נגטיב) מקורי
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סֶרֶט לוּלָאָה סרט לולאה סרט וידאו עשוי כלולאה, להקרנה שוב ושוב ללא צורך בגלילה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִרְטוּט סרטוט בקודיקולוגיה; התוויית קווי שורות או שוליים על גבי הדף לפני הכתיבה
העתק
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
עִטּוּר עיטור קישוט פשוט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)

entry entry in a catalogue
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְלָיֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: פלייר (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
עֵרֶךְ ערך בלקסיקון, במילון וכדומה

entry entry in a lexicon, dictionary etc.
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
צַד בָּשָׂר צד בשר בקלף; בקודיקולוגיה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
צַד שֵׂעָר צד שיער בקלף; בקודיקולוגיה
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
קְדַם-פִּרְסוּם קדם-פרסום פרסום מאמר וכיוצא בו לפני פרסומו הרשמי
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
קוֹד קוד כגון קוד שדה, קוד תת-שדה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
קַוִּים קווים בקודיקולוגיה; קווי השתי, הצפופים, שהרשת מטביעה בנייר בזמן ייצורו
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שִׁעְתּוּק שעתוק הפעולה והתוצאה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
רֶשֶׁת רשת בקודיקולוגיה; תבנית - רשת במסגרת עץ - לייצור נייר ביד
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שְׁאִילְתָה* שאילתה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁאִלְתָּה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שֹׁבֶל שובל קטע ריק בתחילתו או בסופו של סרט צילום או הקלטה
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שׁוּלַיִם אֶמְצָעִיִּים שוליים אמצעיים הרווח שבין שתי עמודות; הרווח שבין שני עמודים במִפְתָּח
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שְׁלִישׁוֹן שלישון תקופון היוצא לאור שלוש פעמים בשנה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שֻׁתָּף שותף מחבר, עורך וכדומה

joint joint author, editor etc.
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
תַּבְנִית תבנית בקודיקולוגיה; רשת ממוסגרת לייצור נייר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
תּוֹמֵךְ תומך בקודיקולוגיה; צלעות התמיכה במבריחי רשת ייצור הנייר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
תַּכְרִיךְ תכריך בקודיקולוגיה; מגילה אנכית הנקראת מלמעלה למטה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
תַּמְלִיל תמליל טקסט של שיר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
הערה: בתחומים אחרים תַּקְצִיר = synopsis ותַמְצִית = abstract.
העתק
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אָב אב סרט אב וכדומה; מקור שממנו מפיקים הֶעתקים או העותק המקורי ממנו משכפלים עותקים; כשהנסמך הוא שם ממין נקבה אפשר להשתמש גם ב'אם', כגון קַלֶּטֶת אֵם או קַלֶּטֶת אָב.
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אַחְרָיוּת מְעֹרֶבֶת אחריות מעורבת שותפות של שניים או יותר, בתפקידים שונים, ביצירת התוכן של פְּריט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אַחְרָיוּת מְשֻׁתֶּפֶת אחריות משותפת שותפות של שניים או יותר בתפקיד אחד (כגון עורך) ביצירת התוכן של פְּרִיט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
אֵלֶקְטְרוֹנִי אלקטרוני כגון פרסום אלקטרוני, ספר אלקטרוני, תקופון אלקטרוני, משאב אלקטרוני

e- e-, electronic electronic e.g. publication, book, journal, resource
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
גִּלָּיוֹן גיליון בקודיקולוגיה; יריעת קלף או נייר המקופלת באמצעה לשני דפים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
גִּלָּיוֹן חִיצוֹן גיליון חיצון בקודיקולוגיה; הגיליון העוטף את הקונטרס: צמד דפיו הם ההתחלה והסוף של קונטרס
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
גִּלָּיוֹן פְּנִימִי גיליון פנימי בקודיקולוגיה; הגיליון שבמרכז הקונטרס, הנראה במִפתח האמצעי
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
גִּלָּיוֹן גיליון היחידה הביבליוגרפית הקטנה ביותר של עיתון

issue issue, number number of a newspaper or a magazine
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
דִּיסְקוֹגְרַפְיָה דיסקוגרפיה רשימת הקלטות שֵׁמַע ובה פרטים כגון מלחין, כותר, מבצע, מפיק, תאריך
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
הֶמְשֵׁךְ כּוֹתָר המשך כותר טקסט שהוא חלק מן הכותר אך אינו עיקרו, כגון כותר משנה, כותר חֲלוּפִי
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
הֲפָצַת מֵידָע מְבֻקֶּרֶת הפצת מידע מבוקרת הפצה שוטפת של מידע ביבליוגרפי וכדומה לאנשים פרטיים לפי מִתארים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
וִידֵאוֹ וידאו, חֹזִי חוזי כגון הקלטת וידאו, הקלטת חוזי, קלטת וידאו, קלטת חוזי

video video e.g. recording, cassette
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חִבּוּר קָשׁוּר חיבור קשור חיבור שהוא מהדורה חדשה, קיצור, תרגום, עיבוד וכדומה, של אחר קודם לו
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חוֹבֶרֶת חוברת היחידה הביבליוגרפית הקטנה ביותר של כתב עת

issue issue, number number of a periodical or a journal
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חֲלֻקַּת מִשְׁנֶה חָפְשִׁית חלוקת משנה חופשית חלוקת משנה בכותרת נושא, שמותר להוסיפה בנסיבות מוגדרות
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חֲלֻקַּת מִשְׁנֶה יְשִׁירָה חלוקת משנה ישירה חלוקת משנה בכותרת נושא, המציינת מקום מבלי לציין לפניו את הארץ
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חֲלֻקַּת מִשְׁנֶה מִדְרָגִית חלוקת משנה מדרגית חלוקת משנה בכותרת נושא, המציינת מקום אחרי ציון הארץ
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
חִפּוּשׂ לְפִי מֶרְחַק מִלִּים חיפוש לפי מרחק מילים חיפוש רשומה או טקסט לפי קבוצות מילים שהמרחק ביניהן מוגדר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
יַעַץ יעץ כגון אֹסֶף יַעַץ; סֵפֶר יַעַץ; סַפְרַן יַעַץ

reference reference e.g. reference collection; reference work, reference book; reference assistant, reference librarian
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כּוֹתָר חֲלוּפִי כותר חלופי כותר המובא מיד אחרי כותר אחר; את הכותר החלופי מקדימה המילה 'או' או חֲלוּפָה שלה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כַּנָּה כנה בקודיקולוגיה; תבנית לסרטוט דף שלם בבת אחת על ידי שפשוף ולחיצה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כְּתַב עֵת כתב עת תקופון היוצא לאור בתכיפות שבין פעם בחודש לפעם בשנה כגון ירחון, דו-ירחון, רבעון, חצי-שנתון
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
כְּתָב שׁוֹטֵף כתב שוטף בקודיקולוגיה; כתב שנשמטים ממנו רכיבים עיטוריים בשל מהירות הכתיבה
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מַבְרִיחִים מבריחים בקודיקולוגיה; קווי העֵרֶב הרווּחים שהרשת מטביעה בנייר בזמן ייצורו
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מַהֲדוּרָה כּוֹלֶלֶת מהדורה כוללת מהדורת כל כתביו של אדם או כל כתביו מסוגה מוגדרת
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִיּוּן סִינְתֵּטִי מיון סינתטי מיון המאפשר צירוף סימנים ממחלקות שונות לייצוג נושא מורכב
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִיּוּן פַּרְטָנִי מיון פרטני מיון המייחד סימנים לייצוג כל נושא וכל רכיב שלו עד הפרט הקטן ביותר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִלַּת אִכּוּן מילת איכון מילה או חלק מילה בראש עמוד או עמודה במילונים וכדומה המציינים ערך ראשון או אחרון בתוך הטקסט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מֻמְחֶה לְנוֹשֵׂא מומחה לנושא ספרן הממונה על בחירת ספרים בתחום מסוים, לעתים גם על תיעוד ומידע
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִסְפּוּר עַמּוּדִים כָּפוּל מספור עמודים כפול מספור כל שני עמודים רצופים תואמים הממוספרים במספרים זהים, כגון 7, 7, 8, 8
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִפְתּוּחַ מִן הַטֵּקְסְט מפתוח מן הטקסט מפתוח בתארנים שהם מילים (ולא מונחים קבועים) מתוך הטקסט הממופתח
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מִפְתּוּחַ מֻרְכָּב מפתוח מורכב מפתוח המיועד לחיפוש גם לפי צירופי תארנים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מְשֻׂכָּל משוכל כגון מַפְתֵּחַ מְשֻׂכָּל (רצף תארנים בסדר פנימי משתנה), עֵרֶךְ מְשֻׂכָּל, כּוֹתֶרֶת מְשֻׂכֶּלֶת

inverted inverted index, entry, heading
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
נְקֻדַּת גִּישָׁה נקודת גישה מילה או מספר או רצף של מילים או מספרים שלפיהם אפשר למצוא רשומה בתוך מאגר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִדְרַת מוֹ"ל סדרת מו"ל סדרה שכולה הדפסות חדשות בתבנית אחידה של פרסומים ממקורות שונים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִוּוּג חֹמֶר כְּלָלִי סיווג חומר כללי הגדרה של סוג הפרסום, כגון תקופון, תקליטור, ברשומת קטלוג
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִפְרוּת אֲפֹרָה ספרות אפורה פרסומים בתפוצה מוגבלת, כגון דוחות ותשקיפים, המוצעים מחוץ לשוק הספר המסחרי
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִרְטוּט בֶּלֶט סרטוט בלט בקודיקולוגיה; סרטוט הטובע שקעים בצדו האחד של הדף ובליטות בצדו האחר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
עִתּוֹן עיתון תקופון היוצא לאור יותר מפעם בחודש, כגון דו-שבועון, שבועון, יומון
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
צִבְעוֹנִי צבעוני כותרת צבעונית, שומר צבעוני וכדומה; כתוב או מסומן באדום או בצבע אחר
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
קֻנְטְרֵס קונטרס שיטת פרסום; קבוצה אחת מתוך כמה קבוצות דפים היוצאות לאור אחת אחת, וסופה להוות עם חברותיה חיבור שלם כרוך
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
קֻנְטְרֵס קונטרס מבנה הכרך; קבוצת גיליונות מקופלת באמצעה ותפורה או מהודקת בְּמִקפלהּ, והיא מלכתחילה חלק מכרך
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שִׁיטַת מִיּוּן מִדְרָגִית שיטת מיון מדרגית מערכת סימוני מיון הערוכה לפי יחסי קשר וכפיפות בין עניינים
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שֵׁמַע שמע כגון הקלטת שמע, ספר שמע, קלטת שמע, תקליטור שמע

audio audio, sound sound e.g. recording, book, cassette, compact disc
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
תְּצוּגָה תצוגה ארון תצוגה, שולחן תצוגה, תיבת תצוגה

exhibition exhibition exhibition case, show case, display case
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
שׁוֹמֵר שומר מילה או מילים בשוליו התחתונים של טקסט הזֵהוֹת לתחילת המשך הטקסט
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
תְּקוּפוֹן תקופון סדרון היוצא לאור בכותר יחיד לעתים מזומנות (בכללו עיתון, כתב עת, שנתון)
העתק
ספרנות (תשס"ד, 2003)
גְּוִיל גוויל עור בהמה שהוכשר לכתיבה מצד אחד בלבד
דלג למונחים