שימוש כללי (תשס"ב)

סינון
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
קוֹרֵא מַעֲרִיךְ קורא מעריך לקטור, מומחה בתחום מסוים שנמסרו לו לקריאה מאמר, ספר וכדומה קודם פרסומם כדי שיחווה דעה אם ראויים הם להתפרסם
מונחים נוספים באותה המשמעות: לֶקְטוֹר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: לקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
כְּתַב עֵת מָעֳרָךְ כתב עת מוערך כתב עת שהמאמרים שבו נמסרו קודם פרסומם לידי קוראים מעריכים כדי שיחוו דעה אם ראויים הם להתפרסם
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
קוֹד קַוִּים קוד קווים קוד מסחרי בדמות סדרה של קווים ישרים ומקבילים (דקים ועבים). הקוד מוטבע על מוצרים ומקפל בתוכו מידע הקשור במוצר, כגון שמו ומחירו. את הקוד קורא ומפענח סורק ממוחשב
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּרְקוֹד (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ברקוד (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
מַהֲלוֹם מהלום מכשיר להגנה עצמית ההולם בתוקף בהֶלֶם חשמלי
מונחים נוספים באותה המשמעות: שׁוֹקֶר חַשְׁמַלִּי (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: שוקר חשמלי (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
מוֹקֵד עָרְפִּי מוקד עורפי צוות עובדים שתפקידו לתמוך בעבודת הטלפנים המוצבים במוקד טלפוני. במוקד העורפי מעדכנים מידע במחשב, משיבים על שאלות הטלפנים ועוד
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
מִמּוּן תּוֹאֵם מימון תואם, סְכוּם תּוֹאֵם סכום תואם מדובר בגיוס כספים לקרנות ולמוסדות, על פי העיקרון שצד אחד נותן סכום כסף כנגד סכום שנותן צד שני, כגון 'שקל כנגד שקל'
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
מִרְצֶדֶת מרצדת מובייל, קישוט או צעצוע תלוי ומתנועע
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
שְׁאֵלַת בְּרֵרָה שאלת ברירה שאלה במבחן שמוצעות בה כמה תשובות, ועל הנבחן לברור מתוכן את התשובה או את התשובות הנכונות
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
מַקְשֵׁר פְּנִים מקשר פנים, מַקְשֵׁר מקשר התקן של מערכת קֶשֶׁר פְּנִים שבאמצעותו אנשים המרוחקים זה מזה בתוך תחום מוגדר יכולים לדבר זה עם זה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְטֶרְקוֹם (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינטרקום (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
עִקְּרֵי תָּכְנִית הַלִּמּוּדִים עיקרי תוכנית הלימודים רשימה ממצה של נושאי הלימוד וכיוצא בהם מתוך תכנית הלימודים
העתק
כללי (תשס"ב, 2002)
תָּכְנִית הַקּוּרְס תוכנית הקורס רשימת נושאי הלימוד בראשי פרקים בקורס באוניברסיטה, במכללה וכדומה. לעתים אף נכתבות חובות שהלומד בקורס נדרש להן, ועוד
דלג למונחים