ייצוג נתונים [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 1999)

mantissa mantissa in a floating-point representation
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 1999)

exponent exponent in a floating-point representation
דלג למונחים