משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (64)

הערך: תֶּקֶן<תקן | עריכה, סידור, תיקון>
סינון
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין תֶּקֶן יין תקן יין שיוּצר על פי תקנים ארציים או אֲזוריים
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סְטִיַּת תֶּקֶן* סטיית תקן*, סְטִיָּה תִּקְנִית סטייה תקנית (בּסטטיסטיקה) השוֹרש הריבּוּעי של הממוּצע האריתמטי של ריבּוּעי הסטיוֹת.
* במילון המקורי כתוב: סְטִיַּת תֵּקֶן
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
תֶּקֶן* תקן*
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
תָּא תֶּקֶן* תא תקן*
* במילון המקורי כתוב: תָּא תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דַּקַּת תֶּקֶן* דקת תקן*, דַּקָּה תִּקְנִית דקה תקנית יחידת עבוֹדה, הכּוֹללת עבוֹדה וּמנוּחה, והיא מתייחסת לעבוֹדה המבוּצעת בּרמת בּיצוּע תקני בּדקה אחת.
* במילון המקורי כתוב: דַּקַּת תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן תֶּקֶן* זמן תקן* הזמן הדרוּש לביצוּע תקני של עבוֹדה והכּוֹלל זמן מתוּקן, תוֹספת אישית עם מנוּחה, וּבשעת הצוֹרך תוֹספת עיכּוּבים, תוֹספת לזמן ריק ותוֹספת חפייה.
* במילון המקורי כתוב: זְמַן תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן זְמַן* תקן זמן*, תֶּקֶן* תקן* זמן תקן, שנקבּע כּבסיס לשׂכר עידוּד.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן חֲלוּפִי* תקן חלופי*, תֶּקֶן זְמַן חֲלוּפִי* תקן זמן חלופי* תקן זמן הנוֹגע לשיטת עבוֹדה השוֹנה מן השיטה המקוּבּלת.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן חֲלוּפִי
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן חֲלוּפִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּצּוּעַ תֶּקֶן* ביצוע תקן*, בִּצּוּעַ לְפִי תֶּקֶן* ביצוע לפי תקן*, בִּצּוּעַ תִּקְנִי ביצוע תקני בּיצוּע (ב), שעוֹבד מיוּמן יכוֹל לקיימוֹ, בּממוּצע, מדי יוֹם בּיוֹמוֹ, בּלי עייפוּת מזיקה לבריאוּתוֹ, בּתנאי שהוּא עוֹבד לפי השיטה התקנית ושהוּא מוּמרץ לשקידה בּעבוֹדה (בּדרך כּלל ע"י שׂכר, עידוּד).
* במילון המקורי כתוב: בִּצּוּעַ תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: בִּצּוּעַ לְפִי תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סְטִיַּת תֶּקֶן* סטיית תקן*, סְטִיָּה תִּקְנִית סטייה תקנית (בּסטטיסטיקה) השוֹרש הריבּוּעי של הממוּצע האריתמטי של ריבּוּעי הסטיוֹת
* במילון המקורי כתוב: סְטִיַּת תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קְבִיעַת תִּקְנֵי זְמַן קביעת תקני זמן, קְבִיעַת נוֹרְמוֹת קביעת נורמות חישוּב זמני תקן אוֹ זמנים מוּקצבים והחלתם כּבסיס לתשלוּמי שׂכר עידוּד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת תֶּקֶן* שיטת תקן*, שִׁיטָה תִּקְנִית שיטה תקנית שיטת העבוֹדה, המתוֹארת בּמפרט העבוֹדה שאליה משתייך תקן הזמן שנקבּע.
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטַת תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן אֲרָעִי* תקן ארעי*, תֶּקֶן זְמַן אֲרָעִי* תקן זמן ארעי* תקן זמן, שכּוֹחוֹ יפה עד לקביעת תקן קבוּע.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן אַרְעִי
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן אַרְעִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן סִינְתֵּטִי* תקן סינתטי*, תֶּקֶן זְמַן סִינְתֵּטִי* תקן זמן סינתטי* תקן זמן, המתקבּל מחיבּוּר זמני אלמנטים של עבוֹדה (ג), מחקרי זמן של עבוֹדוֹת אחרוֹת אוֹ מטבלאוֹת של זמנים נקבּעים מראש.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן סִינְתֶּטִי
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן סִינְתֶּטִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
עדכון: בתקינה הבין-לאומית בוטל השימוש במילה "מעלות" או בסימן ° בנוגע ליחידות קלווין
העתק
העתק
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תֶּקֶן* תקן*
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תֶּקֶן* תקן* רשימת המשרות ביחידה והדרגות הצמודות להן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
תֶּקֶן* תקן* אֻכְלֻסְיַת תֵּקֶן, שִׁעוּר תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן

standard standard standard population, standard rate
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תֶּקֶן* תקן*, סְטַנְדַּרְט* סטנדרט*
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: סְטַנְדַּרְדְּ
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
פָּרָטַת תֶּקֶן* פרטת תקן*, פָּרָטָה סְטַנְדַּרְטִית* פרטה סטנדרטית*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָטַת תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: פָּרָטָה סְטַנְדַּרְדִּית
המונח המעודכן: מִפְרַט תֶּקֶן
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַדִּיד סְטַנְדַּרְטִי* מדיד סטנדרדטי*, מַדִּיד תֶּקֶן* מדיד תקן*
* במילון המקורי כתוב: מַדִּיד סְטַנְדַּרְדִּי
* במילון המקורי כתוב: מַדִּיד תֵּקֶן
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מִדּוֹת תֶּקֶן* מידות תקן*, מִדּוֹת סְטַנְדַּרְט* מידות סטנדרט*
* במילון המקורי כתוב: מִדּוֹת תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: מִדּוֹת סְטַנְדַּרְדְּ
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
פָּרָטַת תֶּקֶן בְּרִיטִית לְחִשּׁוּל פְּלָדָה* פרטת תקן בריטית לחישול פלדה*, פָּרָטָה סְטַנְדַּרְטִית בְּרִיטִית לְחִשּׁוּל פְּלָדָה* פרטה סטנדרטית בריטית לחישול פלדה*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָטַת תֵּקֶן בְּרִיטִית לְחִשּׁוּל פְּלָדָה
* במילון המקורי כתוב: פָּרָטָה סְטַנְדַּרְדִּית בְּרִיטִית לְחִשּׁוּל פְּלָדָה
המונח המעודכן: מִפְרַט תֶּקֶן בְּרִיטִי לְחִשּׁוּל פְּלָדָה
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מִדַּת תֶּקֶן* מידת תקן*, מִדָּה סְטַנְדַּרְטִית* מידה סטנדרטית*
* במילון המקורי כתוב: מִדַּת תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: מִדָּה סְטַנְדַּרְדִּית
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
תֶּקֶן* תקן* ראה הערה למונח "תִּקְנִי", נוֹרְמָה נורמה
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
תִּקְנִי תקני גזור מן "תֵּקֶן" ("בזמן שהשנים כתיקנן") ויוחדה לו ההוראה: לפי הנורמה, לפי הכלל כי במלת תקין (=נורמלי) משתמעת הערכה
כְּתִקְנוֹ כתקנו
דלג למונחים דלג החלפת פורמט מונחים