כימיה (ת"ש, תש"ג)

סינון
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
אִיזוֹמֵר* איזומר*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמֶר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
אִיזוֹמֵרִי* איזומרי*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמֶרִי
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
אֵנֶרְגִּיַּת הַשֶּׁטַח* אנרגיית השטח*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגִּיַּת הַשֶּׁטַח
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
בִּדֵּר* בידר*
* במילון המקורי כתוב: בַּדֵּר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
בָּחַשׁ* בחש*
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹשׁ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
דִּבְקֵק* דבקק*
הִדַּבְקֵק הידבקק בפאסיב
* במילון המקורי כתוב: דַּבְקֵק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִבְדִּיל* הבדיל*
* במילון המקורי כתוב: הַבְדֵּל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הֵגִיב עַל* הגיב על* ולא הפעל (ע"פ זכרונות ועד הלשון, ו' עמ' 56: הפעלה)
* במילון המקורי כתוב: הָגֵב עַל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הֵגִיב זֶה בָּזֶה* הגיב זה בזה*
* במילון המקורי כתוב: הָגֵב זֶה בָּזֶה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִידְרוֹלִיזָה* הידרוליזה*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרוֹלִיזָה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הָפַךְ אִיזוֹמֵרִי* הפך איזומרי*, הִתְאַזְמֵר* התאזמר*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ אִיסוֹמֶרִי
* במילון המקורי כתוב: הִתְאַסְמֵר
העתק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִפְעִיל* הפעיל*, הִפְעִיל עַל* הפעיל על*
* במילון המקורי כתוב: הַפְעֵל
* במילון המקורי כתוב: הַפְעֵל עַל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הֵפִיק* הפיק*
* במילון המקורי כתוב: הָפֵק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִפְרִישׁ* הפריש*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרֵשׁ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִשְׁבִּית* השבית*, הִבְטִיל* הבטיל*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁבֵּת
* במילון המקורי כתוב: הַבְטֵל
המונח המעודכן: אִבְטֵל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
חֹמֶר חומר בהוראה זו בכימיה בלבד!
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
טְפִי* טפי*, מַנְטֵף מנטף
* במילון המקורי כתוב: טַפִּי
העתק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
כִּיֵּל* כייל*, טִטֵּר* טיטר*
* במילון המקורי כתוב: כַּיֵּל
* במילון המקורי כתוב: טַטֵּר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִזּוּג מיזוג רק בכימיה אורגנית ביחס להרכבת גופים, ואילו באופן כללי: עַבֵּה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִיֵּם* מיים*
* במילון המקורי כתוב: מַיֵּם
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִיְמֵן* מיימן*
* במילון המקורי כתוב: מַיְמֵן
המונח המעודכן: מִמְנֵן
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִלֵּא עַד* מילא עד*
* במילון המקורי כתוב: מַלֵּא עַד
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
נִדֵּף* נידף*
* במילון המקורי כתוב: נַדֵּף
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
נָטַל מֵימָן* נטל מימן*
* במילון המקורי כתוב: נָטוֹל מֵימָן
העתק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
נִעֲנֵעַ* ניענע*, שִׁכְשֵׁךְ* שכשך*
* במילון המקורי כתוב: נַעְנֵעַ
* במילון המקורי כתוב: שַׁכְשֵׁךְ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
סִמֵּךְ* סימך*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּךְ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
עִבָּה* עיבה* הפיכת גז לנוזל
* במילון המקורי כתוב: עַבֵּה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
פּוֹלִימֵרִי* פולימרי*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶרִי
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
פָּעַל עַל* פעל על*
* במילון המקורי כתוב: פָּעוֹל עַל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
שִׁיטָה מַד-נִפְחִית* שיטה מד-נפחית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטָה מַדְנִפְחִית
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
שִׁפְעֵל* שפעל*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפְעֵל
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
אַמְיַאנְטוֹן* אמיאנטון*
* במילון המקורי כתוב: אַמְיַנְטוֹן
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
אַסְבֵּסְט* אסבסט*
* במילון המקורי כתוב: אַסְבֶּסְטוֹס
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
בַּקְבּוּק קְלִיטָה בקבוק קליטה אין הכוונה לבטל במונח קליטה את המונח "בליעה" שהונח מכבר ומתאים לתפקידו. בצירוף כזה פירושה של המלה Aufnahme = absorption ולדבר זה הונחה קליטה ("לשוננו", כרך י' עמ' 377).
העתק
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
זְכוּכִית קְוַרְץ* זכוכית קוורץ*
* במילון המקורי כתוב: זְכוּכִית קְוַרְצָה
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
מְסַנֶּנֶת מסננת כגון נייר זכוכית או חרסינה
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
פּוּרְנָס* פורנס*
* במילון המקורי כתוב: פֻּרְנָס
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
קְוַרְץ* קוורץ*
* במילון המקורי כתוב: קְוַרְצָה
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
תִּקְנִי תקני גזור מן "תֵּקֶן" ("בזמן שהשנים כתיקנן") ויוחדה לו ההוראה: לפי הנורמה, לפי הכלל כי במלת תקין (=נורמלי) משתמעת הערכה
כְּתִקְנוֹ כתקנו
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
אִדֵּם* אידם* לַהֵט חומר עד שיאדים
* במילון המקורי כתוב: אַדֵּם
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
אִזֵּן* איזן*, עִיֵּן* עיין*
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן
* במילון המקורי כתוב: עַיֵּן
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
אֵמָל* אמל*
* במילון המקורי כתוב: אֵימָל
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
אִכֵּל* איכל*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּל
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
אֶסְטֶר* אסטר*
* במילון המקורי כתוב: אֶסְטֵר
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
בָּדַק* בדק*
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
בָּדַק דָּבָר פְּלוֹנִי לְ-* בדק דבר פלוני ל-* כגון: בדוק חומר מסוים לברזל
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק דָּבָר פְּלוֹנִי לְ-
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
גַּז נֶפֶץ* גז נפץ*
* במילון המקורי כתוב: גַּז נֵפֶץ
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
הִטְפִּיל* הטפיל* פ"י
נִטְפַּל* נטפל* פ"ע
* במילון המקורי כתוב: הַטְפֵּל
* במילון המקורי כתוב: הִטָּפֵל
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
הֵחֵם* החם*
* במילון המקורי כתוב: הָחֵם
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
הִסְפִּיג* הספיג*
* במילון המקורי כתוב: הַסְפֵּג
העתק
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
הִפְתִּיחַ* הפתיח*
* במילון המקורי כתוב: הַפְתֵּחַ

to open up to open up, to unlock to unlock to convert into non-refractory form, to decompose to decompose
הערה במילון המודפס: הוועדה מבטלת בזה את ההצעה פַּתֵּחַ לעניין זה, שנתפרסמה בזכרונות ועד הלשון ו, עמ' 57 [כימיה תרפ"ח], כיון שנתייחדה למלה זו המשמעות: to develop.
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
חִמֵּם* חימם*
* במילון המקורי כתוב: חַמֵּם
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
טָפַל* טפל*
* במילון המקורי כתוב: טָפוֹל
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
יוֹן מֻצְמָד* יון מוצמד*
* במילון המקורי כתוב: יוֹן מָצְמָד
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
לִבֵּן* ליבן* להט חומר עד שילבין
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן
העתק
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
מֵי תְּהוֹם* מי תהום*
* במילון המקורי כתוב: מֵי תְהוֹם
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
מֵרֵט* מירט*
* במילון המקורי כתוב: מָרֵט
העתק
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
סִגְסֵג* סגסג*
* במילון המקורי כתוב: סַגְסֵג
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
פָּלַט* פלט* כגון: הגוף פולט מתוכו, שִׁחְרֵר* שחרר* כגון: התהליך משחרר גז, חוֹלֵל חולל
* במילון המקורי כתוב: פָּלוֹט
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֲרֵר
העתק
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
צָרַב* צרב*
* במילון המקורי כתוב: צָרוֹב
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
קִזֵּז* קיזז* כלי או אריזה
* במילון המקורי כתוב: קַזֵּז
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
רִיק מֻפְלָג ריק מופלג הוועדה מבטלת בזה את ההצעה ריק גבוה ("לשוננו" ט', עמ' 146, מונחי רדיו).
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
שִׁחֵן* שיחן*
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֵן
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
שָׁפָה* שפה* תיקון למה שנתפרסם בזכרונות ועד הלשון, ו, עמ' 56
* במילון המקורי כתוב: שָׁפֹה
העתק
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
תֶּקֶן* תקן* ראה הערה למונח "תִּקְנִי", נוֹרְמָה נורמה
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
כימיה (תש"ג, 1943)
תָּקַף* תקף*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹף
דלג למונחים