כימיה (תרצ"ט, תש"ב)

סינון
העתק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
אִיזוֹמֵר* איזומר*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמֶר
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
אִיזוֹמֵרִי* איזומרי*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמֶרִי
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
אֵנֶרְגִּיַּת הַשֶּׁטַח* אנרגיית השטח*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגִּיַּת הַשֶּׁטַח
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
בִּדֵּר* בידר*
* במילון המקורי כתוב: בַּדֵּר
העתק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
בָּחַשׁ* בחש*
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹשׁ
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
דִּבְקֵק* דבקק*
הִדַּבְקֵק הידבקק בפאסיב
* במילון המקורי כתוב: דַּבְקֵק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הִבְדִּיל* הבדיל*
* במילון המקורי כתוב: הַבְדֵּל
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הֵגִיב עַל* הגיב על* ולא הפעל (ע"פ זכרונות ועד הלשון, ו' עמ' 56: הפעלה)
* במילון המקורי כתוב: הָגֵב עַל
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הֵגִיב זֶה בָּזֶה* הגיב זה בזה*
* במילון המקורי כתוב: הָגֵב זֶה בָּזֶה
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הִידְרוֹלִיזָה* הידרוליזה*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרוֹלִיזָה
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הָפַךְ אִיזוֹמֵרִי* הפך איזומרי*, הִתְאַסְמֵר התאסמר
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ אִיסוֹמֶרִי
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הָפַךְ פּוֹלִימֵרִי* הפך פולימרי*, הִתְפַּלְמֵר התפלמר
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ פּוֹלִימֶרִי
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הִפְעִיל* הפעיל*, הִפְעִיל עַל* הפעיל על*
* במילון המקורי כתוב: הַפְעֵל
* במילון המקורי כתוב: הַפְעֵל עַל
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הֵפִיק* הפיק*
* במילון המקורי כתוב: הָפֵק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הִפְרִישׁ* הפריש*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרֵשׁ
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
הִשְׁבִּית* השבית*, הִבְטִיל* הבטיל*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁבֵּת
* במילון המקורי כתוב: הַבְטֵל
העתק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
חֹמֶר חומר בהוראה זו בכימיה בלבד!
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
טְפִי* טפי*, מַנְטֵף מנטף
* במילון המקורי כתוב: טַפִּי
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
יִצֵּר* ייצר*
* במילון המקורי כתוב: יַצֵּר
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
כִּיֵּל* כייל*, טִטֵּר* טיטר*
* במילון המקורי כתוב: כַּיֵּל
* במילון המקורי כתוב: טַטֵּר
המונח המעודכן: טִטֵּר
העתק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
מִזּוּג מיזוג רק בכימיה אורגנית ביחס להרכבת גופים, ואילו באופן כללי: עַבֵּה
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
מִיֵּם* מיים*
* במילון המקורי כתוב: מַיֵּם
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
מִיְמֵן* מיימן*
* במילון המקורי כתוב: מַיְמֵן
המונח המעודכן: מִמְנֵן.
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
מִלֵּא עַד* מילא עד*
* במילון המקורי כתוב: מַלֵּא עַד
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
נִדֵּף* נידף*
* במילון המקורי כתוב: נַדֵּף
העתק
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
נָטַל מֵימָן* נטל מימן*
* במילון המקורי כתוב: נָטוֹל מֵימָן
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
נָמֵס נמס ר' נְמַסִּים
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
נִעֲנֵעַ* ניענע*, שִׁכְשֵׁךְ* שכשך*
* במילון המקורי כתוב: נַעְנֵעַ
* במילון המקורי כתוב: שַׁכְשֵׁךְ
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
סִמֵּךְ* סימך*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּךְ
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
עִבָּה* עיבה* הפיכת גז לנוזל
* במילון המקורי כתוב: עַבֵּה
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶר
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
פּוֹלִימֵרִי* פולימרי*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶרִי
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
פָּעַל עַל* פעל על*
* במילון המקורי כתוב: פָּעוֹל עַל
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
שִׁיטָה מַד-נִפְחִית* שיטה מד-נפחית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטָה מַדְנִפְחִית
העתק
כימיה (תרצ"ט, תש"ב, 1939)
שִׁפְעֵל* שפעל*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפְעֵל
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
אַמְיַאנְטוֹן* אמיאנטון*
* במילון המקורי כתוב: אַמְיַנְטוֹן
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
אַסְבֵּסְט* אסבסט*
* במילון המקורי כתוב: אַסְבֶּסְטוֹס
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
בַּקְבּוּק קְלִיטָה בקבוק קליטה אין הכוונה לבטל במונח קליטה את המונח "בליעה" שהונח מכבר ומתאים לתפקידו. בצירוף כזה פירושה של המלה aufnahme = absorption ולדבר זה הונחה קליטה ("לשוננו", כרך י' עמ' 377).
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
זְכוּכִית קְוַרְץ* זכוכית קוורץ*
* במילון המקורי כתוב: זְכוּכִית קְוַרְצָה
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
פּוּרְנָס* פורנס*
* במילון המקורי כתוב: פֻּרְנָס
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
קְוַרְץ* קוורץ*
* במילון המקורי כתוב: קְוַרְצָה
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
תִּקְנִי תקני גזור מן "תֵּקֶן" ("בזמן שהשנים כתיקנן") ויוחדה לו ההוראה: לפי הנורמה, לפי הכלל כי במלת תקין (=נורמלי) משתמעת הערכה
כְּתִקְנוֹ כתקנו
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
אִדֵּם* אידם* לַהֵט חומר עד שיאדים
* במילון המקורי כתוב: אַדֵּם
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
אִזֵּן* איזן*, עִיֵּן* עיין*
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן
* במילון המקורי כתוב: עַיֵּן
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
אֵמָל* אמל*
* במילון המקורי כתוב: אֵימָל
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
אִכֵּל* איכל*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּל
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
אֶסְטֶר* אסטר*
* במילון המקורי כתוב: אֶסְטֵר
העתק
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
בָּדַק דָּבָר פְּלוֹנִי לְ-* בדק דבר פלוני ל-* כגון: בדוק חומר מסוים לברזל
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק דָּבָר פְּלוֹנִי לְ-
העתק
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
הִטְפִּיל* הטפיל* פ"י
נִטְפַּל* נטפל* פ"ע
* במילון המקורי כתוב: הַטְפֵּל
* במילון המקורי כתוב: הִטָּפֵל
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
הֵחֵם* החם*
* במילון המקורי כתוב: הָחֵם
העתק
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
הִפְתִּיחַ* הפתיח* הוועדה מבטלת בזה את ההצעה פַּתֵּחַ לעניין זה, שנתפרסמה בזכרונות ועד הלשון ו, עמ' 75 כיון שנתייחדה למלה זו המשמעות: nlekciwtne ,poleved ot.
* במילון המקורי כתוב: הַפְתֵּחַ

to open up to open up, to unlock to unlock to convert into non-refractory form, to decompose to decompose
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
חִמֵּם* חימם*
* במילון המקורי כתוב: חַמֵּם
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
טָפַל* טפל*
* במילון המקורי כתוב: טָפוֹל
העתק
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
לִבֵּן* ליבן* להט חומר עד שילבין
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן
העתק
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
מֵרֵט* מירט*
* במילון המקורי כתוב: מָרֵט
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
סִגְסֵג* סגסג*
* במילון המקורי כתוב: סַגְסֵג
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
פָּלַט* פלט* כגון: הגוף פולט מתוכו, שִׁחְרֵר* שחרר* כגון: התהליך משחרר גז, חוֹלֵל חולל
* במילון המקורי כתוב: פָּלוֹט
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֲרֵר
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
צָרַב* צרב*
* במילון המקורי כתוב: צָרוֹב
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
קִזֵּז* קיזז* כלי או אריזה
* במילון המקורי כתוב: קַזֵּז
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
רִיק מֻפְלָג ריק מופלג הוועדה מבטלת בזה את ההצעה ריק גבוה ("לשוננו" ט', עמ' 146, מונחי רדיו).
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
שִׁחֵן* שיחן*
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֵן
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
שָׁפָה* שפה* תיקון למה שנתפרסם בזכרונות ועד הלשון, ו, עמ' 56
* במילון המקורי כתוב: שָׁפֹה
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
תֶּקֶן* תקן* ראה הערה למונח "תִּקְנִי", נוֹרְמָה נורמה
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
כימיה ( תש"א, 1941)
תָּקַף* תקף*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹף
דלג למונחים