כלכלת הבית (תשל"ח)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֲבַטִּיחַ צָהֹב אבטיח צהוב פּרי ממשפּחת הדלוּעים - מֶלוֹן
חלופות תקניות : מֵלוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : מלון
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֲבָקָה אבקה, אַבְקָה אבקה חוֹמר שחוּק עד דק, כּגוֹן אבקת סוּכּר (אוֹ סוּכּר מוּדק), אבקת חביצה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֱגוֹז-אֲדָמָה אגוז-אדמה קטנית, שתרמיליה מבשילים בּתוֹך האדמה. בּכל תרמיל שני זרעים אוֹ יוֹתר, והם נאכלים קלוּיים; נקראים גם "בָּטְנֵי אֲדָמָה" וּר': בָּטְנִים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גם: קוֹקוּס
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֱגוֹז צְנוֹבָר אגוז צנובר זרע האצטרוּבּל (פּרי עץ מחט). הזרעים טמוּנים בּין הקשׂקשׂים של אצטרוּבּל הצנוֹבר (אחד ממיני האוֹרן)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אִדָּה אידה בּישל בּאדים
אִדּוּי אידוי הפּעוּלה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֲוָזִית אווזית, אֲוָזִית הַיָּרֵךְ אווזית הירך הבּשׂר, המכוּסה בּכף הירך והירכּה. (בּיידיש: קאצ'קע)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אִלְסָר אלסר אגוֹז קטן עגלגל וצבעוֹ חוּם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אִלְפָּס אלפס כּלי בּישוּל, בּעל ידית, וצוּרתוֹ כּעין מחבת עמוּקה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אַמְבַּט מִרְיָם אמבט מריים סיר כּפוּל; סיר בּתוֹך סיר. המאכל מתבּשל בּסיר הפּנימי, הנתוּן בּמים הרוֹתחים שבּסיר החיצוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אַמְנוּן אמנון דג בּעל גוּף רחב. המשוּבּח שבּאמנוּנים הוּא "דג טבריה". דרכּוֹ של האמנוּן להדגיר את הבּיצים בּפיו ועל כּן שמוֹ אמנוּן - אֵם + נוּן (נוּן = דג)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֻמְצָה אומצה נתח של בּשׂר צלוּי (סְטֵיק)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֻנָּה אונה חלק מאיבר, המוּבדל על ידי שסעים, כּגוֹן: אוּנוֹת הריאה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אָנוֹנָה* אנונה* פּרי, הגדל בּארצוֹת החמוֹת, ודוֹמה בּצוּרתוֹ לאצטרוּבּל גדוֹל
* במילון המקורי כתוב: אֲנוֹנָה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אָנִיסוֹן* אניסון* צמח, שפֵּרוֹתיו משמשים תבלין למיני מאפה וּלעַרַק (מין יין שׂרוּף)
* במילון המקורי כתוב: אֲנִיסוֹן
המונח המעודכן: כַּמְנוֹן הָאָנִיס
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אַסְכָּלָה אסכלה שׂבכה של מתכת לצליית בּשׂר, דגים וכד'. גם התנוּר, שיש בּוֹ התקן זה, נקרא אַסְכָּלָה. הפועל: צָלָה בְּאַסְכָּלָה
אסכלה היא רק השבכה, תנור שניתן לצלות בו נקרא תנור מַצְלֶה.
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אַסְפָּרָג* אספרג* ירק גינה ממשפּחת השוֹשניים, שגבעוֹליו משמשים לאכילה
* במילון המקורי כתוב: אַסְפָּרָגוֹס
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֲפוּנָה אפונה (ל"ר: אֲפוּנִים); ירק ממשפּחת הקטניוֹת, שזרעיו נתוּנים בּתרמילים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אָפִיל אפיל פּרי אוֹ יָרָק, המבשילים אחר בּני מינם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֲפִיפִית אפיפית מאפה פּריך ודק, בּדרך כּלל ממוּלָא, אפוּי בּדפוּס
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אֲפַרְסְמוֹן אפרסמון פּרי מתוֹק, שמוֹצאוֹ בּארצוֹת הטרוֹפּיוֹת. צבעוֹ צהוֹב-אדמדם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אַקְדָּם אקדם כּלל ההכנוֹת הטכניוֹת בּמטבּח: ריכּוּז הכּלים והחוֹמרים בּכּמוּת וּבאוֹפן הדרוּשים להתקנת התבשילים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
אַרְנָה ארנה פּטריית מאכל, הגדלה בּין האוֹרנים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בַּבָּה בבה עוּגה מבּצק שמרים דליל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בּוּעָה בועה שלפּוּחית ממוּלאת אויר אוֹ גז, כּגוֹן: בּוּעוֹת על פּני מים רוֹתחים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּזַק בזק זרה מלח, סוּכּר וּמיני תבלינים על מאכל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּחַשׁ בחש ערבּב, בּעיקר בּתנוּעה סיבּוּבית (כּגוֹן: סוּכּר בּמשקה, מיוֹנית, בּצק בּחישה)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בַּחֲשָׁה בחשה כּף עץ לבחישה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּטָטָה בטטה ירק, הדוֹמה לתפּוּח אדמה, "תפּוּח אדמה מתוֹק"
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּטְנֵי אֲדָמָה בוטני אדמה ר': אֱגוֹז אֲדָמָה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּטְנִים בוטנים (לשוֹן נקבה); פֵּרוֹתיו של האילן, הקרוּי בָּטְנָה. קליפּת הבּטנים קשה, וגרעיניהן טוֹבים למאכל. הן נאכלוֹת בּדרך כּלל קלוּיוֹת. הבּטנה ידוּעה בּשמהּ הערבי "פוּסתוּק חלבּי" אוֹ "פוּסתוּק שאמי"
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בִּינִית בינית דג ממשפּחת הקרפּיוֹניים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בִּיֵּץ בייץ הוֹסיף חלמוֹן לתבשיל כּדי לעשׂוֹתוֹ סמיך
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בֵּיצָה עֲלוּמָה ביצה עלומה בּיצה, שיצקוּ אוֹתהּ שלמה לנוֹזל רוֹתח, והחלמוֹן נעלם בּתוֹך החלבּוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בֵּיצָה נְקוּפָה ביצה נקופה בּיצה, שקליפּתהּ נשבּרה מעט
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בֵּיצָה שְׁלוּקָה ביצה שלוקה בּיצה מבוּשלת בּמים, בּין רכּה בּין קשה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בַּכִּיר בכיר פּרי אוֹ יָרָק, המבשילים לפני בּני מינם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בְּלִילָה בלילה תערוֹבת, בּעיקר של קמח בּנוֹזלים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּלַל בלל (קמח בּנוֹזלים); עירב את הקמח בּנוֹזלים

to mix to mix flour with fluid
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בִּסֵּם ביסם הוֹסיף ריח (לתבשיל אוֹ למאפה)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בְּשֹׂמֶת* בשומת* ארוֹמה: טעם וריח
* במילון המקורי כתוב: בְּסֹמֶת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָרוֹמָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ארומה (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בֹּסֶר בוסר פּרי לא בּשל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בִּעְבּוּעַ בעבוע העלאת בּוּעוֹת
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בְּצֵק בֹּסֶר בצק בוסר בּצק, שלא תפח די צוֹרכּוֹ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּצֵק מוּאָץ בצק מואץ בּצק, שזירזוּ את תפיחתוֹ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בְּצֵק עָלִים בצק עלים בּצק, שבּשעת אפייתוֹ נעשׂה עלעלים-עלעלים פּריכים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּצֵק פָּרִיךְ בצק פריך בּצק לעוּגה פּריכה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בְּצֵק קְדֵרָה בצק קדרה בּצק שבּישלוּ בּקדרה לפני הטיגוּן אוֹ האפייה, (כּגוֹן לשקדיוֹת למרק אוֹ לפחזניוֹת)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּרַר ברר הבדיל את הטוֹב מן הרע, כּגוֹן: בּרר את האוֹרז
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּשָׂר מְעֻשָּׁן בשר מעושן בּשׂר, שהוּשהה בּעשן כּדי לשמרוֹ וּלשווֹת לוֹ טעם וריח מיוּחדים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בָּשָׂר מְצֻמָּת בשר מצומת בּשׂר (משוּמר) כּבוּש בּמיני תבלינים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בְּשַׂר עַכּוּז בשר עכוז בּשׂר האחוֹריים של הבּהמה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
בְּשַׂר עָצֶה בשר עצה הבּשׂר שעל הצלעוֹת הקטנוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גַּד גד כֻּסְבָּר; צמח תבלין למאכלים, למשקאוֹת, ללפתנים וּלממתקים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גָּדוּשׁ גדוש מלא עד גדוֹתיו
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גְּדִיל גדיל כּל חלק מן החלקים שקוֹלעים אוֹתם, כּגוֹן בּחלה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גִּיד גיד א. מיתר המקשר את השריר לעצם; ב. חוּט אדמדם, הנראה בּפֵרוֹת שוֹנים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גִּלְגֵּל גלגל היפּך מצד לצד בּקמח, בּפירוּרי לחם וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גְּלָדִין גלדין חוֹמר חלבּוֹני מקריש
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גִּלְדָּנִי גלדני נוּקשה כּמוֹ עוֹר וקשה ללעיסה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גְּלוּקוֹז גלוקוז סוּכּר ענבים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גְּלִילָה גלילה (עוּגה) מאפה מבּצק לוּבנן, שאחר אפייתוֹ שׂמוּ בּוֹ מלית וגללוּ אוֹתוֹ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גְּלִילַת בָּשָׂר גלילת בשר בּשׂר כּרוּך בּצוּרת גליל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גִּלְעֵן גלען חילץ (=הוֹציא) גלעינים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גָּלַשׁ גלש עבר את גדוֹת הכּלי בּרתיחה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גִּמּוּר גימור מלאכת השכלוּל האחרוֹנה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גִּמֵּץ גימץ (בּקמח); עשׂה גוּמץ (=גוּמה) בּתוֹך הקמח לקליטת שמרים וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גְּרִיסֵי פְּנִינָה גריסי פנינה גרגרי שׂעוֹרה לאחר הסרת העוּבּר ורוֹב הקליפּה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
גֵּרֵר גירר ריסק אוֹ פּוֹרר בּמגררת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דֻּבְשָׁן דובשן עוּגת דבש
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דֻּבְשָׁנִית דובשנית עוּגת דבש קטנה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דָּג מְמֻלָּא דג ממולא דג מבוּשל ממוּלא דג קצוּץ; קציצת דג
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דַּג יָפוֹ דג יפו ר': דַּקָּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דָּגָן דגן שם כּללי למיני התבוּאה ממשפּחת הדגניים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דּוּרָה דורה, דּוּרָה לְבָנָה דורה לבנה תבוּאה ממשפּחת הדגניים, הדוֹמה לתירס
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דִּלֵּל דילל עשׂה דליל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דְּלַעַת דלעת פּרי כּרסני, שציפתוֹ צהוּבּה (ידוּע בּשם העממי קאלאואסה)
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דַּף קִצּוּץ דף קיצוץ לוּח עץ לקיצוּץ ירקוֹת, בּשׂר וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דְּפוּס אֲפִיָּה דפוס אפייה כּלי, ששׂמים בּוֹ את הבּצק לאפייה (לא: תַּבְנִית)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דֹּפֶן דופן קיר דק של כּלי וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
דַּקָּר דקר מדגי הים התיכוֹן וּמפרץ אילת. מין משוּבּח של דקר ידוּע בּפי העם בּשם "דג יפוֹ"
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִבְהֵב הבהב (את העוֹף); העביר בּאש את העוֹף המרוּט כּדי לשׂרוֹף את הפּלוּמה, שנוֹתרה עליו
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִבְשִׁיל הבשיל הגיע לבשלוּתוֹ; נעשׂה ראוּי לאכילה (פּרי אוֹ יָרָק)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הֵדִיחַ בָּשָׂר הדיח בשר, הֵדִיחַ מֶלַח הדיח מלח (מן הבּשׂר); שטף בּמים את הבּשׂר והסיר ממנוּ את המלח
הֲדָחָה הדחה הפּעוּלה
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הֵזִיד הזיד בּישל בּחוֹם נמוּך
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הֶחֱמִיץ החמיץ (פּ"י); עשׂה בּטעם חמוּץ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הֶחֱמִיץ החמיץ (פּ"ע); נעשׂה חמוּץ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִטְבִּיל הטביל, טָבַל טבל הרטיב ע"י שיקוּע בּנוֹזלים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִטְפִּיחַ הטפיח יצק רוֹטב על תבשיל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הֵל הל ר': חָמָם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הֵמֵס המס, מוֹסֵס מוסס הפך מוּצק לנוֹזל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִסְפִּיג הספיג גרם ספיגת נוֹזל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִפְשִׁיר הפשיר (פּ"י); עשׂה פּוֹשר - לא-חם ולא-קר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִפְשִׁיר הפשיר (פּ"ע); נעשׂה פּוֹשר - לא-חם ולא-קר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִפְשִׁיר אֶת הַמְּקָרֵר* הפשיר את המקרר* המס את הקרח שבּמקרר
* במילון המקורי כתוב: הִפְשִׁיר אֶת הַמְקָרֵר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הֵצֵן הצן עשׂה אוֹ נעשׂה צוֹנן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִקְצִיף הקציף עשׂה קצף מבּיצים וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִרְבִּיךְ הרביך הוֹסיף רביכה לתבשיל כּדי לעבּוֹתוֹ (=לעשׂוֹתוֹ סמיך)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִשְׁבִּיחַ השביח (את הטעם); הוֹסיף דבר לשפּר את הטעם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִשְׁחִים השחים שיוה לוֹ גוֶן חוּם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִתְגַּבֵּן התגבן נעשׂה כּגבינה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִתִּיךְ התיך ריכּך אוֹ המס בּחוֹם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִתְלִיעַ התליע העלה תוֹלעים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
הִתְפִּיחַ התפיח גרם לתפיחה ע"י שמרים, אבקת אפייה וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
וָנִיל וניל ר': שֶׁנֶף
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
וֶרֶד ורד, בְּשַׂר וֶרֶד בשר ורד הבּשׂר שעל החוּליוֹת (בּבּשׂר החתוּך נראה מעין ורד)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
זִגֵּג זיגג שׁיוה בּרק ע"י ציפּוּי בּסוּכּר עם חלבּוֹן, בּסוּכּר עם מים וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
זִמּוּן זימון (ראשוֹן, שני וכוּ'); קבוּצת אנשים הנקראת לסעוֹד בּאוֹתוֹ זמן (כּגוֹן בּבית-ספר, בּרכּבת, בּאנייה וכד') (לא: מִשְׁמֶרֶת)

service service first service, second service etc.
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
זַנְגְּבִיל זנגביל צמח ששוֹרשיו המיוּבּשים משמשים לתבלין
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
זֶפֶק זפק חלק בּוֶשט העוֹף המוּרחב בּצוּרת כּיס
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
זַרְבּוּבִית זרבובית פִּייה צינוֹרית של כּלי, כּגוֹן: זרבּוּבית הקוּמקוּם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
זְרוֹעַ זרוע, זְרוֹעַ הַבְּהֵמָה זרוע הבהמה החלק העליוֹן של הרגליים הקדמיוֹת בּבּהמה. (בּפי העם הוּא נקרא: פּוּלִי קִדְמִי)

forearm forearm of animal
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
זֵרְעוֹנִים זירעונים פֵּרוֹת חד-זרעיים ממשפּחת המוּרכּבים. (בּספרוּת חז"ל גם זרעי קישוּאים)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חִבּוּץ חיבוץ הפיכת החלב אוֹ השמנת לחמאה על ידי חיבּוּט וניעוּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָבוּשׁ* חבוש* פּרי קשה, הדוֹמה לתפּוּח. הוּא נאכל בּדרך כּלל כּלפתן אוֹ כּריבּה
* במילון המקורי כתוב: חַבּוּשׁ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָבַט אֶת הָעִסָּה חבט את העיסה עיבּד את הבּצק בּדפיקוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֲבִיצָה חביצה מאכל עשׂוּי בּעיקר בּיצים וּמבוּשל בּאמבּט-מרים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֲבִיתָה חביתה בּיצה טרוּפה מטוּגנת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֲבִיתִית חביתית (ל"ר: חֲבִיתִיּוֹת); עלה דק מבּצק דליל מטוּגן וּממוּלא בּגבינה, בּירקוֹת וכוּ'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֻבְצָה חובצה הנוֹזל, שנשאר אחר חיבּוּץ החמאה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֲזַרְזַר חזרזר פּרי חמצמץ, הדוֹמה בּמראהוּ לענב. עיקר גידוּלוֹ בּאירוֹפּה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חִטָּה חיטה תבוּאה ממשפּחת הדגניים, שממנה בּעיקר אפוּי הלחם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חִכָּנִי חיכני מגרה את החֵך
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָלָב מְעֻקָּר חלב מעוקר חלב מחוּטא מכּל חיידקיו (סטרילי)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָלָב מְפֻסְטָר חלב מפוסטר חלב מחוּטא מן החיידקים המחמיצים והמחליאים
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֶלְבּוֹן חלבון הלָבָן שבּבּיצה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֶלְבּוֹן חלבון חוֹמר אוֹרגני, הידוּע בּשמוֹ הלוֹעזי פּרוֹטאין
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חַלָּה קְלוּעָה חלה קלועה חלה עשׂוּיה כּמין מקלעת (כּמוֹ צמה)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חַלְחוּל חלחול קוּמקוּם להכנת קפה בּדרך מיוּחדת של סינוּן וחִלְחוּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָלַט חלט יצק מים רוֹתחים על עלי תה, על ירקוֹת וכיוֹ"ב
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חִלְמֵן חלמן א. משח בּחלמוֹן; בּ. הפריד את החלמוֹן מן החלבּוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָלַץ מִדְּפוּס חלץ מדפוס הוֹציא את המאפה מדפוּס האפייה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֹם יַצִּיב חום יציב חוֹם, שאינוֹ משתנה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֹם עִלִּי חום עילי החוֹם, שמקוֹרוֹ בּחלק העליוֹן של התנוּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֹם תַּחְתִּי חום תחתי החוֹם, שמקוֹרוֹ בּחלק התחתוֹן של התנוּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֶמְאַת קָקָאוֹ חמאת קקאו שוּמן הקקאוֹ, המשמש בּעיקר לשוֹקוֹלד וּלזיגוּג עוּגוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֲמוּצִים חמוצים ר': מַחְמַצִּים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חַמִּין חמין תבשיל, שטוֹמנים אוֹתוֹ חם (בּערב שבּת). בּיידיש: טשאָלענט
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֲמִיצָה חמיצה מרק ירקוֹת חמצמץ, כּגוֹן: חמיצת סלק, חמיצת כּרוּב, חמיצת תרד
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חַמָּם חמם מכשיר לשימוּר חוּמוֹ של המאכל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חַמַּם צַלָּחוֹת חמם צלחות מכשיר לשימוּר חוּמוֹ של המאכל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָמָם חמם אחד מצמחי התבלין, הידוּע בּשם הערבי הֵל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חִמְצָה חמצה קטניוֹת, הנאכלוֹת מבוּשלוֹת אוֹ קלוּיוֹת אוֹ מבוּשלוֹת וּטחוּנוֹת, (בּפי העם הוּא נקרא בּשם הערבי חוּמוּס)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חַמְצִיץ חמציץ צמח בּר, שגבעוֹליו ועליו חמוּצים וּמשמשים להכנת חמיצה וּלתיבּוּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָרַךְ חרך, הִקְדִּיחַ הקדיח (תבשיל, חלב, רוֹטב); השהה בּאש יתר על המידה, עד שהשחים אוֹ השחיר בּאש. התבשיל חרוּך אוֹ מוּקדח
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חֻרְפָה חורפה הצד החד והחריף שבּסכּין
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
חָתָה חתה, חָתָה גֶּחָלִים חתה גחלים הפך גחלים לוֹחשוֹת מצד לצד כּדי ללבּוֹת את האש
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טֻגָּנִים טוגנים פּרוּסוֹת אוֹ רצוּעוֹת של תפּוּחי אדמה מטוּגנים
מונחים נוספים באותה המשמעות: צִ'יפְּס (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: צ'יפס (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טִגְנִית טגנית מאכל מטוּגן בּשמן עמוֹק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טְחוֹל טחול בּלוּטה גדוֹלה משׂמאל לקיבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טְחִינָה טחינה שמן שוּמשְמין לא-מזוּקק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טָמַן טמן (כּגוֹן: חַמִּין); הניח תבשיל בּתנוּר אוֹ בּמַטְמֵן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טְפִי טפי (ל"ר: טְפָיִים); כּלי זכוּכית, שפּיו צר, והוּא משמש לטפטוּף נוֹזלים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טְפֵלִים טפלים, טְפֵלֵי עוֹף טפלי עוף חלקים קטנים בּעוֹף: גרגרת, רגליים, כּנפיים, קוּרקבן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טְרוּטָה טרוטה מין דג, השוֹכן בּמים קרים. (ידוּע בּשמוֹ הגרמני: פוֹרֶל)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טְרִית טרית (ל"ר: טְרִיתוֹת); דג קטן, החי בּמים מלוּחים בּלהקוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
יוֹרָה יורה סיר גְדוֹל מידוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
יוֹרָה רְכִינָה יורה רכינה יוֹרה קבוּעה על ציר, שאפשר להרכּינהּ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
יָעֶה יעה כּף לאיסוּף אשפּה אוֹ פּסוֹלת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
יָצַק יצק הריק נוֹזל מכּלי אל כּלי אוֹ על מאכל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
יַצֶּקֶת יצקת, יַצֶּקֶת סֻכָּר יצקת סוכר, פוֹנְדָּן* פונדן* סוּכּר מבוּשל, המשמש חוֹמר בּסיס למיני סוּכּריוֹת וּלציפּוּי עוּגוֹת
* במילון המקורי כתוב: פוֹנְדַּן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
יַרְכָּה ירכה הבּשׂר שליד העכּוּז
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כָּבַשׁ כבש שימר יָרָק, אוֹ פּרי, אוֹ דג, אוֹ בּשׂר בּחוֹמץ, בּמלח, בּשמן, בּתחמיץ אוֹ על ידי תהליך של תסיסה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כֹּד כוד קצה מעוּגל (בּבּיצה שני קצווֹת: החֹד והכֹּד)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כִּיסָן כיסן בּצק בּתבנית כּיס ממוּלא בּשׂר, יָרָק וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כִּירָה כירה, כִּירַיִם כיריים מתקן לבישוּל, כּגוֹן: כִּירָה של חשמל, כִיריים של גז
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כָּחוּשׁ כחוש רזה, כּגוֹן: גבינה כּחוּשה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כִּכָּרוֹת נוֹשְׁכוֹת כיכרות נושכות כּיכּרוֹת לחם, שנדבּקוּ זוֹ לזוֹ בּשעת האפייה. (ההפך מ"כִּכָּרוֹת פְּרוּדוֹת")
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּמֵהָה כמהה (ל"ר: כְּמֵהִים); מין ממיני פּטריוֹת המאכל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כַּמּוֹן כמון צמח, שפֵּרוֹתיו משמשים תבלין למאכלים שוֹנים (לא: קימל) וּר': כְּרַוְיָה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כִּמֵּר כימר ריכּך ריכּוּך אטי (כּגוֹן את הבּשׂר) בּתוֹך רוֹטב לאחר צלייה אוֹ טיגוּן
כְּמִיר כמיר התבשיל כּגוֹן: כְּמִיר בָּשָׂר - בּגרמנית Schmorbraten
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כֻּסֶּמֶת כוסמת (ל"ר: כֻּסְּמִים); אחד ממיני הגריסים (בּמקרא: אחד ממיני החיטה)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כַּעַךְ כעך מאפה, העשׂוּי בּצוּרת טבּעת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כִּפֵּת כיפת קשר את העוֹף אוֹ את הבּשׂר כּדי לשמוֹר על צוּרתוֹ בּשעת הבּישוּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כֻּפְתָּה כופתה (לא: כֻּפְתָּאָה; ל"ר: כֻּפְתָּאוֹת); מאכל מבוּשל עשׂוּי בּצוּרת כּדוּר
עדכון: ברבים גם: כֻּפְתּוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּרוּב הַקֶּלַח כרוב הקלח מין ממיני הכּרוּב. אוֹכלים ממנוּ את הקלח (=הגבעוֹל) המעוּבּה כּכדוּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּרוּב מְסֻלְסָל כרוב מסולסל יָרָק ממשפּחת המצליבים הדוֹמה לראש בּעל עלים מסוּלסלים העוֹטפים זה את זה
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּרוּבִית כרובית מין כּרוּב, שהוּא קיבּוּץ של ראשי פּרחים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּרַוְיָה כרוויה צמח, שפֵּרוֹתיו משמשים תבלין ללחם וּלמיני מאפה, לליקרים ועוֹד. הוּא ידוּע בּשמוֹ הלוֹעזי קימל, ונקרא לעתים בּטעוּת כַּמּוֹן
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִימֶל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קימל (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּרוּכִית כרוכית מאפה מדף בּצק רדוּד, כּרוּך עם מלית, כּגוֹן פֵּרוֹת אוֹ גבינה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כָּרִיךְ כריך שתי פּרוּסוֹת אוֹ פּרוּסת לחם, מצייה וכד' מלוּפּתוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כֶּרַע כרע החלק התחתוֹן של הרגל בּבעלי חיים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כַּרְפַּס כרפס ירק גינה לטיבּוּל מרק וּלהתקנת מאכלים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּרֵשָׁה כרשה ירק מאכל, שטעמוֹ כּטעם בּצל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כַּתִּישׁ כתיש פּטיש, שראשוֹ מחוֹרץ, לכתוֹש את הבּשׂר וּלרדדוֹ לשם הכנת כְּתִיתָה (שניצל) אוֹ אֻמְצָה (סטיק)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כְּתִיתָה כתיתה נתח דק של בּשׂר בּעטיפה, מטוּגן אוֹ צלוּי
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
כָּתַשׁ כתש הֵדֵק בּעלי אוֹ רידד בּכתיש
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לַבְנוּן לבנון דג קטנטן ממשפּחת הקרפּיוֹנים. (בּפי העם הוּא מכוּנה "סַרְדִּין הַכִּנֶּרֶת")
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לֻבְנָן לובנן עוּגה לבנה מקצף בּיצים, סוּכּר, קמח וכוּ' (בּיידיש: צוּקער לעקעך)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לֶחֶם מְשֻׁפָּר לחם משופר לחם, שהוֹסיפוּ לוֹ מאבוֹת המזוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לֶחֶם קִבָּר לחם קיבר לחם אפוּי מקמח סוּבּין של חיטים אוֹ של שיפוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לַחְמָנִית לחמנית מאפה לחם קטן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לָטַשׁ לטש יצק מים קרים על אטריוֹת וּמעשׂי בּצק מבוּשלים אוֹ על בּיצים מבוּשלוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לַעֲנָה לענה צמח בּר ממשפּחת המוּרכּבים בּעל עלים מרים (היין המוּפק מן הלענה הוּא יֵין וֶרְמוּט)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לֶפֶת לפת אחד ממיני כּרוּב הפּקעת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לִפֵּת ליפת בּהכנת כּריכים: הוֹסיף על הפּת גבינה, נקניק וּממרחים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לִפְתָּן לפתן תבשיל פֵּרוֹת לקינוּח הסעוּדה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לִפְתָּנִית לפתנית קערה להגשת לפתן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לָשׁ לש עיבּד בּצק סמיך על ידי לחיצה והיפּוּך
לִישָׁה לישה הפּעוּלה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
לֶתֶת לתת שׂעוֹרה נבוּטה, המשמשת לתעשׂיית בּירה ולהכנת תמצית לתת. התמצית משמשת חוֹמר גלם למיני מתיקה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְאֻדֶּה מאודה מבוּשל בּאדים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִבְזֶקֶת מבזקת כּלי לבזיקת אבקה, כּגוֹן: מבזקת סוּכּר, מבזקת מלח, מבזקת פּלפּל

shaker shaker salt shaker etc.
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַבְעֵר מבער (ל"ר: מַבְעֲרִים); מכשיר, אוֹ חלק של מכשיר, שהאש בּוֹערת בּוֹ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַגֵּב מגב מכשיר לניגוּב, בּעל להב גמיש, כּגוֹן מגב רצפּה, מגב שִׁמְשָׁה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְגַלְעֶנֶת מגלענת מכשיר אוֹ מכוֹנה לחילוּץ גלעינים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָגֵס מגס קערה עמוּקה להגשת מרק לשוּלחן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַגְרֵד קַשְׂקַשִּׂים מגרד קשקשים סכּין להסרת קשׂקשׂי דגים בּגרידה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְגֹרָם מגורם שהוּצאוּ ממנוּ עצמוֹתיו, כּגוֹן: דג מגוֹרם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִגְרֶרֶת מגררת פּומפּייה; כּלי יד מנוּקב וּמחוּספּס לריסוּק ירקוֹת, פֵּרוֹת, שוֹקוֹלד וכוּ'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְדוֹכָה מדוכה מכתש גדוֹל
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מוֹז מוז שם אחר לבננה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מוּצָן מוצן שהצנוּ אוֹתוֹ (=ציננוּ אוֹתוֹ)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מוֹקֵד מוקד אש בּוֹערת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מוֹרַחַת מורחת סכּין למריחה, שאין בּהּ חוּרפה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָזַג מזג יצק משקאוֹת לגביעים, לכוֹסוֹת וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְזֻגָּג מזוגג מצוּפּה ציפּוּי כּעין הזגוּגית
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְזָוֶה מזווה ארוֹן אוֹ מחסן לשמירת מזוֹנוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַזְמֵרָה מזמרה, מַזְמֵרָה לְעוֹף מזמרה לעוף מספּריים מיוּחדים לחיתוּך עוֹף
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַחֲבַת מחבת (לשוֹן נקבה, כּגוֹן: מחבת גדוֹלה, מחבתוֹת גדוֹלוֹת); כּלי לא-עמוֹק לטיגוּן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָחָה מחה מעך כּדי לעשׂוֹת מחית
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָחוּק מחוק ממוּלא בּלי גוֹדש, כּגוֹן: כּף מחוּקה

level level spoon etc.
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְחִית מחית רסק דק של ירקוֹת אוֹ פֵּרוֹת, כּגוֹן: מחית תפּוּחים, מחית תפּוּחי אדמה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַחְלֵץ מחלץ, מַחְלֵץ פְּקָקִים מחלץ פקקים כּלי בּוֹרגי לחליצת פּקק מתוֹך צַואר הבּקבּוּק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מֵחַם מחם דוּד להרתחת מים להכנת משקה, בּעיקר תה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַחֲמֵאָה מחמאה כּלי לחמאה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַחְמַצִּים מחמצים פֵּרוֹת וירקוֹת חמוּצים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַחְרֵץ מחרץ סַכִּין, שצדוֹ האחד מחוֹרץ; שיש חריצים לרוֹחב להבוֹ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַטְחֵנָה מטחנה מכוֹנת טחינה, כּגוֹן: מטחנת בּשׂר, מטחנת קפה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַטְלִית מטלית סמרטוּט להסרת אבק, לניגוּב וכיוֹ"ב
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַטְמֵן מטמן מכשיר לגמר הבּישוּל וּלשימוּר החוֹם
חלופות תקניות : כִּירַת שַׁבָּת
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְּלָטַת שַׁבָּת (לועזי), פְּלָטָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : כירת שבת
מונחים נוספים באותה המשמעות: פלטת שבת (לועזי), פלטה (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַטְרֵף מטרף (ל"ר: מַטְרְפִים); מכשיר לטרוֹף בּוֹ בּיצים, מיוֹנית אוֹ תבליל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָיוֹנִית מיונית תחליב של שמן, בּיצים ונוֹתני טעם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִכְבָּר מכבר לוּח עץ אוֹ מתכת וכד' עשׂוּי סבכה, כּגוֹן: מִכְבַּר מְלִיחָה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְכָל מכל בּית קיבּוּל, כּגוֹן: לגז, לנפט, לשמן וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַכְתֵּשׁ מכתש כּלי הקיבּוּל, שכּוֹתשים בּוֹ עד דק וּר': מְדוֹכָה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָלַג מלג יצק מים רוֹתחים על העוֹף כּדי להקל את הסרת שׂרידי הנוֹצוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מֵלוֹן* מלון* ראו: אֲבַטִּיחַ צָהֹב
* במילון המקורי כתוב: מֶלוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְלוּשָׁה מלושה מכוֹנה ללישת בּצק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָלַח מלח זרה מלח
מְלִיחָה מליחה הפּעוּלה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְלִיא* מליא* (רבים: מְלִיאִים); מאכל ממוּלא בּמלית
* במילון המקורי כתוב: מָלִיא
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מֻלְיָה מוליה מעדן של שוֹקוֹלד ממוּלא וכדוֹמה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָלִיחַ מליח מין של דג ים, שנאכל בּעיקר כּבוּש אוֹ מעוּשן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְלִית מלית התערוֹבת, שממלאים בּהּ את המליאים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מֶלְקָחַיִם מלקחיים צבת ללקיחה, כּגוֹן: מֶלְקְחֵי סוּכּר, מלקחי קרח
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַמְחֶה ממחה כּלי חשמלי, ההוֹפך מאכל למחית
מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּלֶנְדֶּר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בלנדר (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִמְלָחָה ממלחה כּלי למלח וּר': מִבְזֶקֶת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַמְעֵךְ ממעך כּלי למעיכת שוּם (וּבצל)
המונח המעודכן: כּוֹתֵשׁ שׁוּם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִמְשָׁח ממשח נוֹזל, שמוֹשחים בּוֹ את פּני המאכל לשווֹת לוֹ מראה חלק וגוֶן רצוּי
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַמְתִּיקִים ממתיקים חוֹמרי המתקה, כּגוֹן: סוּכּר, דבש, סכרין
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִנּוּן מינון קביעת הכּמוּת של כּל אחד ממרכּיבי המאכל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִנְתָּה מנתה, נַעְנַע* נענע* צמח בּעל ריח חריף ממשפּחת השׂפתניים. משמש לתיבּוּל משקאוֹת וּממתקים.
* במילון המקורי כתוב: נַעֲנָע
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַסְחֵט מסחט כּלי יד לסחיטת פֵּרוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַסְחֵטָה מסחטה מכוֹנת סחיטה

juicer juicer machine
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִסְכֶּרֶת מסכרת כּלי לסוּכּר ור': מִבְזֶקֶת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַסְנֵן מסנן החלק המְסַנֵּן בּכלים שוֹנים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְסַנֶּנֶת מסננת, מִסְנֶנֶת מסננת כּלי מיוּחד לסינוּן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַסְרֵת מסרת (ל"ר: מַסְרְתוֹת); מחבת עמוּקה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְעֻטָּר מעוטר מקוּשט, כּגוֹן: עוּגה מעוּטרת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָעַךְ מעך לחץ והידק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְעַרְבֵּל מערבל כּלי חשמלי לערבּוּל ולפעוּלוֹת אחרוֹת, כּגוֹן: הקצפה, ריסוּק, סחיטה, טחינה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַעֲרוֹךְ מערוך גליל עץ לרידוּד הבּצק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַעֲרֶכֶת כֵּלִים מערכת כלים כּלים תוֹאמים זה את זה, כּגוֹן: מערכת צלחוֹת שטוּחוֹת ועמוּקוֹת, מגס, נוּנית וכוּ' (סרוויז)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַפְלֵחַ בֵּיצִים מפלח ביצים מכשיר לחיתוּך הבּיצה פּלחים פּלחים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְפַלְפֶּלֶת מפלפלת כּלי לפלפּל, מִבְזֶקֶת פּלפּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַפְצֵחַ מפצח מכשיר לפיצוּח אגוֹזים וּשקדים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַפְרֵסָה מפרסה מכוֹנה לחיתוּך פּרוּסוֹת לחם, גבינה, נקניק וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַצִּיָּה מצייה מאפה מעין מצה קטנה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַצִּיָּה מצייה מאכל מטוּגן מתערוֹבת של מצוֹת שהוּשרוּ בּמים (בּיידיש: מצה-בּריי)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַצָּע מצע מאפה, המשמש בּסיס למילוּי פֵּרוֹת, גבינה, בּשׂר וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַצֶּקֶת מצקת כּף גדוֹלה ליציקת נוֹזלים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מֵקַד מקד מכשיר, שחוֹתכים בּוֹ מִדף בּצק צוּרוֹת לעוּגיוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַקְלֵה לֶחֶם מקלה לחם מכשיר לקליית פּרוּסוֹת לחם; (לא: מַצְנֵם. הקלייה משחימה את הפּרוּסה מבּחוּץ, ותוֹכהּ נשאר רך; הצְנִים נאפה כּך, שהוּא נעשׂה פּריך (=שביר) גם מבּפנים)
המונח המעודכן: מַצְנֵם
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַקְלֵף מקלף מכשיר לקילוּף פֵּרוֹת וירקוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַקְלֵפָה מקלפה מכוֹנת קילוּף, כּגוֹן: מקלפת תפּוּחי אדמה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִקְפָּא מקפא פּרפּרת לקינוּח הסעוּדה, שהיא תערוֹבת מתוּקה של חלב אוֹ מיץ פֵּרוֹת בּחוֹמר מקריש, לעתים עם פֵּרוֹת, בּיצים אוֹ שמנת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְקַפָּה מקפה כּף עמוּקה בּעלת נקבים, כּדי לקפּוֹת בּהּ את הקוֹפי ור': קֹפִי
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַקְצֵף מקצף (ל"ר: מַקְצְפִים); כּלי יד להקצפה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַקְצֵפָה מקצפה כּלי חשמלי להקצפה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַקְצֵץ מקצץ מכשיר לקיצוּץ ירקוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַקְרוֹן מקרון עוּגית של קצף בּיצים בּתוֹספת מיני אגוֹזים וּשקדים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִקְרֶצֶת מקרצת חלק הבּצק, שנקרץ (=נחתך) מן העיסה לעשׂוֹת ממנוּ עוּגה אוֹ כּיכּר לחם אוֹ חלה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַרְחֶשֶׁת מרחשת כּלי לטיגוּן עמוֹק עי' גם: סַל הַמַּרְחֶשֶׁת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מָרִית מרית כּף שטוּחה למריחה, להחלקה וכיוֹ"ב עשׂוּיה מתכת, גוּמי וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַרְסֵק מרסק מכוֹנה לריסוּק ירקוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַרְקוֹעַ מרקוע מאפה דק וּפריך
מונחים נוספים באותה המשמעות: בִּיסְקְוִיט (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ביסקוויט (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִרְשָׁם מרשם ר': מַתְכּוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְשׁוּפָה משופה מעין ספוֹג עשׂוּי מתכת אוֹ חוֹמר אחר לשפשוּף כּלים. נמכּר בּשם "ננס", "סקוֹטשבּרייט" וכוּ'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְשׂוּרָה משורה כּלי למדידת נוֹזלים. בּימינוּ היא כּלי בּצוּרת צנצנת, שמסוּמנוֹת עליה שְׁנָתוֹת (שֶנֶת הוּא קו לסימוּן המידוֹת)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַשְׁחֵז משחז מכשיר להשחזת כּלי מתכת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִשְׁמֶרֶת משמרת ר': זִמּוּן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִשְׁמֵשׁ משמש פּרי צהוֹב-כּתוֹם של עץ ממשפּחת הורדניים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְשֻׁנָּן משונן בּעל שיניים מעין המסוֹר, כּגוֹן: סכּין משוּננת, כּפּית משוּננת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַשְׁפֵּךְ משפך כּלי דמוּי שפוֹפרת. משמש להעברת נוֹזלים לכלי, שפּיו צר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַשְׁפֵּת משפת יחידת בּישוּל מכּלל יחידוֹת הבּישוּל שעל הכּיריים, כּגוֹן: "פּלאטה" בּכירה חשמלית
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְתַאֲבֵן מתאבן מאכל לפני הארוחה, המעוֹרר תיאבוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְתֻבָּל מתובל ר': תִּבֵּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מִתְגֵי שׁוֹקוֹלָד מתגי שוקולד פּיסוֹת שוֹקוֹלד בּצוּרת מקלוֹנים קטנים לזרייה על עוּגוֹת, לפתנים וכיוֹ"ב
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַתְכּוֹן מתכון (ל"ר: מַתְכּוֹנִים); רשימת חוֹמרים וכמוּיוֹתיהם והוֹראוֹת הדרך להכנת מאכל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מְתֻלָּע מתולע שהעלה תוֹלעים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
מַתְפִּיחַ מתפיח חוֹמר להגדיל נפח המאכל, כּגוֹן: שמרים ואבקת אפייה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נָא נא צלוּי אוֹ מבוּשל למחצה, כּגוֹן: בּשׂר נא, מאפה נא
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נוּנִית נונית כּלי להגשת דגים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נְטִיפִים נטיפים מאכל מבּצק דליל, שהטיפוּ לנוֹזל רוֹתח. את הנטיפים אוֹכלים בּתוֹך מרק אוֹ כּדייסה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נַטְלָה נטלה כּלי לנטילת ידיים

washing jug washing jug for washing hands
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נָפָה נפה, נָפָה לְקֶמַח נפה לקמח כּלי בּעל עיניים קטנוֹת לניפּוּי הקמח. נפה בּעלת עיניים גדוֹלוֹת לניפּוּי גרעיני דגן היא כְּבָרָה sieve
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נִפֵּץ ניפץ ניער להסיר את המלח מעל הבּשׂר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נַקְבּוּבִי נקבובי שיש בּוֹ נקבים זעירים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נְקֻדַּת הִתּוּךְ נקודת היתוך הטמפּרטוּרה, שהמוּצק נעשׂה בּהּ נוֹזל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
נֵתַח* נתח* חתיכה, כּגוֹן: נתח בּשׂר, נתח גבינה
* במילון המקורי כתוב: נֶתַח
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סַהֲרוֹן סהרון מאפה בּדמוּת חצי סהר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סִיר לַחַץ סיר לחץ סיר סגוּר הרמטית; לחץ האדים שבּוֹ מזרז את הבּישוּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סִיר מַעֲלוֹת סיר מעלות מערכת סירים, הנתוּנים זה על גבּי זה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סִירַת רֹטֶב סירת רוטב כּלי לרוֹטב בּדמוּת סירה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סַכּוּ"ם סכו"ם סכּינים, כּפּוֹת וּמזלגוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סַל הַמַּרְחֶשֶׁת סל המרחשת סל מרוּשת, הנתלה בּתוֹך המרחשת לסינוּן השמן מן המאכל המטוּגן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סַלְמוֹן סלמון דג מאכל משוּבּח, המצוּי בּמימי הצפוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סַלְסִלָּה סלסילה קערית נייר להגשת ממתקים
המונח המעודכן: גְּבִיעוֹן נְיָר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סֹלֶת סולת מוּצר, המוּפק על ידי הפרדת פּנים הגרעין בּזמן טחינת החיטה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סַנְדָּל סנדל דג בּעל גוּף פּחוּס. שתי עיניו נמצאוֹת בּצדוֹ העליוֹן וחלקוֹ התחתוֹן לבן כּוּלוֹ. מכוּנה גם: דַּג מֹשֶׁה רַבֵּנוּ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סִנֵּן סינן העביר בּמסננת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סִנְסֵן סנסן סינן בּ"בד סִנְסוּן"
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סְנַפִּיר סנפיר אבר השׂחייה של הדג
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סֻפְגָּנִית סופגנית עוּגה כּדוּרית מטוּגנת בּשמן עמוֹק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סָרִיג לְכֵלִים סריג לכלים התקן מטבּח מסוֹרג לייבּוּש כּלים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
סְתָמִי סתמי לא בּשׂרי ולא חלבי (ויש משתמשים בּראשי תיבוֹת: לַבְלַ"ח). בּיידיש: פּארווע
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עִבָּה עיבה עשׂה את המאכל הנוֹזל סמיך. מרק, למשל, מעבּים בּרביכה
עִבּוּי בְּ עיבוי ב קמח, סוֹלת וכד' שם הפּעוּלה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֹבֶשׁ עובש פּטריוֹת קטנטנוֹת, הנוֹצרוֹת בּתנאי לחוּת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֲדָשָׁה עדשה (ל"ר: עֲדָשִים); מין ממיני הקטניוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עוּגַת זֵר עוגת זר עוּגה קלוּעה עשׂוּיה בּצוּרת זר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עָטַף עטף טבל בּקמח, בּביצה, בּפירוּרי לחם אוֹ בּבלילה
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עָכוּר עכור לא צלוּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֱלִי עלי גליל מתכת אוֹ עץ לכתישה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֲלֵי דַּפְנָה עלי דפנה עלים של שׂיח נוֹי ירוֹק וריחני, המשמשים בּעיקר תבלין למיני תחמיץ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֹלֶשׁ עולש צמח בּעל פּרחים כּחוּלים, ששוֹרשוֹ לאחר הקלייה משמש בּעיקר כּתוֹספת אוֹ כּתחליף לקפה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֲמִילָן עמילן א. אב-מזוֹן רב-פּחמימה. מצוּי בּתפּוּחי אדמה וּבמיני דגן; ב. אבקה לבנה, המוּפקת מצמחים, המכילים עמילן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֲנִיבָה עניבה הבּשׂר שמתחת לחוּליוֹת. הוּא נקרא בּפי העם: פילֶה מדוּמה. (בּיידיש: פאלשעס פילע)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עַפְיָן עפיין דג-ים קטן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַנְשׁוֹבִי (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנשובי (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֲרֵבָה ערבה, מִשְׁאֶרֶת משארת קערה גדוֹלה אוֹ גיגית ללישת בּצק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עֵרָה עירה שפך מכּלי אל כּלי

to pour to pour into another vessel
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עִרְבֵּל ערבל ערבּב בּמערבּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עַרְמוֹן ערמון שם העץ וּפריוֹ. צוּרת הפּרי עגוּלה, והוּא בּעל קליפּה חוּמה. הוּא נאכל בּדרך כּלל קלוּי
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
עִשֵּׁן עישן (בּשׂר, דגים וכוּ'); התקין מאכל בּתהליך של עישוּן
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פּוֹל פול מין ממיני הקטניוֹת
המונח המעודכן: בִּקְיָה, פּוֹל [שם מקובל]
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פּוֹתְחַן בַּקְבּוּקִים פותחן בקבוקים מכשיר להסרת הפּקק שעל פּי הבּקבּוּק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פַּחְזָנִית פחזנית מאפה חלוּל עשׂוּי בְּצֵק קְדֵרָה. את הפּחזנית ממלאים קציפה, קצפת, כּבד קצוּץ וכוּ'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פַּחְמֵימָה פחמימה אב-מזוֹן, המוּרכּב מפּחמן, מחמצן וּממימן, כּגוֹן סוּכּר ועמילן
במילון המודפס נפלה שגיאת דפוס במונח האנגלי.
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פָּחַס פחס עשׂה שטוּח בּלחיצה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פֶּטְרוֹסְלִינוֹן פטרוסלינון, פֶּטְרוֹזִילְיָה* פטרוזיליה* יְרַק גינה ריחני, המשמש כּתבלין בּמרק וּבסלטים
* במילון המקורי כתוב: פֶּטְרוֹסִילְיָה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פַּכִּית פכית צנצנת אוֹ כּד קטן לחוֹמץ אוֹ לכוֹהל אוֹ לשמן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פֶּלַח פלח חתיכה של פּרי, יָרָק, בּיצה וכוּ'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פַּלְמוּדָה פלמודה דג ממשפּחת הקוֹליאסיים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פִּלְפֵּל פלפל אבקה חריפה, המוּפקת מפֵּרוֹת שׂיח הפּלפּל וּמשמשת לתיבּוּל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פִּלְפֵּל אַנְגְּלִי פלפל אנגלי תבלין, המוּפק מפּרי עץ, הגדל בּהוֹדוּ המערבית
חלופות תקניות : פִּלְפֵּל הֹדּוּ
להרחבה
חלופות תקניות : פלפל הודו
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פִּלְפֶּלֶת פלפלת אבקה אדוּמה לתיבּוּל, המוּפקת מן הפּלפּל (פּפּריקה)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פִּנְכָּה פנכה כּלי שטוּח להגשת בּשׂר ודגים (פּלאטה)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פָּרָג פרג, פֶּרֶג פרג זרעים של צמח תרבּוּתי, המשמשים למילוּי עוּגוֹת ועוֹד
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פְּרוּסָה פרוסה חתיכה דקה בּיחס לשטחהּ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פֵּרוֹת מְסֻכָּרִים פירות מסוכרים פֵּרוֹת מגוּבּשים בּסוּכּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פָּרַס פרס חתך לפרוּסוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פַּרְפֹּרֶת פרפורת עוּגה, שזרוּיים עליה פּירוּרי בּצק
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פַּרְפֶּרֶת פרפרת דברי מאכל לקינוּח הסעוּדה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פַּשְׁטִידָה פשטידה בּלילה מאטריוֹת עם בּיצים וכד' אפוּיה אוֹ מטוּגנת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פְּתִילָה פתילה מקלעת חוּטים, שטוֹבלים בּדלק נוֹזל, בּמנוֹרה אוֹ בּפתילייה. (לא: פְּתִיל)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פְּתִילִיָּה פתילייה מכשיר לבישוּל וּבוֹ פּתילה לבערה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
פָּתַת פתת עשׂה פּתיתים פּתיתים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צֶבַע צִמְחִי צבע צמחי צבע מאכל, המוּפק מן הצוֹמח וּמשתמשים בּוֹ לשווֹת למאכל מראה נאה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צַבָּר* צבר* צמח קוֹצני בּעל פֵּרוֹת עסיסיים וּמתוּקים בּקליפּה קוֹצנית
* במילון המקורי כתוב: צָבָר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צִיפָה ציפה בּשׂר הפּרי
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צָלָה צלה א. התקין בּשׂר, דגים וכיוֹ"ב על אש פּתוּחה; ב. השחים בּשׂר וכוּ' וּבישלוֹ בּרוֹטב
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צְלוֹחִית צלוחית צנצנת בּעלת צואר נמוּך
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צָלוּל צלול זך, שקוּף, כּגוֹן: מָרָק צָלוּל - מרק, שלא הוֹסיפוּ לוֹ דבר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צָלִי צלי בּשׂר צלוּי
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צַלְעִית צלעית צלע הבּהמה עם בּשׂרהּ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צָמִיג צמיג שקשה לפוֹררוֹ; נמשך כּגוּמי
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צִמֵּת צימת (בּשׂר); כּבש בּשׂר בּמיני תבלים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צְנוֹבָר צנובר ר': אֱגוֹז צְנוֹבָר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צְנוֹנִית צנונית מין קטן של צנוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צִנּוֹרִית צינורית מאפה קטן בּדמוּת צינוֹר, שאת חללוֹ ממלאים בּשוֹקוֹלד, בּקציפה וכיוֹ"ב
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צְנִים צנים פּרוּסת לחם לבן מיוּבּש בּתנוּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צִנֵּם צינם התקין צנימים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צִנְצֶנֶת צנצנת כּלי זכוּכית גלילי, כּגוֹן: צנצנת ריבּה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צַנְתָּר צנתר שפוֹפרת שמעבירים דרכּהּ בּדחיקה מתוֹך מזרק שוֹקוֹלד וּקציפה לקישוּט עוּגוֹת
צִנְתֵּר צנתר הפּוֹעל
צִנְתּוּר צנתור שם הפּעוּלה, כגון: מַזְרֵק צִנְתּוּר
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צִפֹּרֶן ציפורן צמח בּוֹשׂם ממשפּחת הציפּוֹרניים, המשמש לתבלין
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צָר צר, צָר בַּיָּד צר ביד נתן צוּרה לדבר, כּגוֹן: צר עוּגיוֹת, צר קציצוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
צַתְרָה צתרה שׂיח בּר ממשפּחת השׂפתניים, המשמש לתבלין
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קְדֵרָה קדרה סיר, בּפרט סיר חרס
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קוֹלְיָס קולייס שם דג משוּבּח, המכוּנה גם מאקארל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קוֹנְדִּיטָאוּת קונדיטאות שם המקצוֹע של אפיית עוּגוֹת וכיוֹ"ב
המונח המעודכן: מִגְדְּנָאוּת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קוֹנְדִּיטִין קונדיטין מיני מאפה מתוּקים
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קוֹפִיץ* קופיץ* סכּין רחבה לקיצוּץ בּיד
* במילון המקורי כתוב: קוּפִיץ
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קוֹרָנִית קורנית צמח תבלין ממשפּחת השׂפתניים בּעל פּרחים קטנים וּכחוּלים
השם המעודכן: בַּת-קוֹרָנִית
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִטְנִיּוֹת קטניות שם של משפּחת צמחים, הכּוֹללת אפוּנה, פּוֹל, שעוּעית, עדשים, חִמצה וסוֹיה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִיפוֹן קיפון דג, החי בּים וּבנחלי החוֹף, שמי הים חוֹדרים לתוֹכם. בּגלל טעמוֹ המשוּבּח מגדלים אוֹתוֹ גם בּברכוֹת (ידוּע בּשמוֹ הערבי: בּוּרי)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קָלָה קלה הכשיר לאכילה, ע"י השהיה בּאש אוֹ בּחוֹם, פּוֹלי קפה, בּוֹטני אדמה, חצילים, לחם (לֶחֶם קָלוּי = toast) וכד'

to roast to roast coffee etc.
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קַלַּחַת קלחת סיר גדוֹל
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קָלַע קלע עשׂה כּמין צמה, כּגוֹן החלה הקלוּעה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קָלַף קלף, קִלֵּף קילף הסיר את הקליפּה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִלֵּשׁ קילש דילל; עשׂה קלוּש
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קֶלֶת קלת סל להגשת פֵּרוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קַלְתִּית קלתית מאפה בּצוּרת קלת (=סל) קטנה, שממלאים אוֹתוֹ בּשׂר, כּבד, פֵּרוֹת וכד'
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִמַּח אֶת קימח את נתן שכבה דקה של קמח על דגים אוֹ על בּשׂר וכד' לפני הטיגוּן אוֹ על בּצק לפני הרידוּד ועוֹד
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קֶמַח סֻבִּים קמח סובים קמח, שנטחן עם הקליפּוֹת של גרעיני התבוּאה
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קֶמַח סֹלֶת קמח סולת קמח לבן משוּבּח (בּדרגת טחינה 40-0)
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִנַּח קינח א. ניגב, ניקה; ב. סיים את הסעוּדה בּמנה אחרוֹנה, כּגוֹן: קינח בּלפתן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִנָּמוֹן קינמון תבלין ריחני מקליפּתוֹ של שׂיח הקינמוֹן
העתק
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִנְרֵס קנרס, חֻרְשָׁף חורשף צמח ממשפּחת המוּרכּבים, שחלקי תפרחתוֹ ועליו נאכלים
חלופות תקניות : קִנְרָס
מונחים נוספים באותה המשמעות: