סרטוט (תשל"ד)

סינון
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
בָּנָה בנה בּניוֹת גיאוֹמטריוֹת
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
תְּוִיָּה תווייה שם הפּעוּלה; סימוּן נקוּדוֹת על הנייר
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
רְשֹׁמֶת רשומת תיאוּר גרפי כּללי בּלתי מוּשלם של עיקרי דברים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
דִּיאַגְרָמָה* דיאגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאַגְרַמָּה
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
תַּרְשִׁים תרשים תיאוּר גרפי מפוּשט של עצם, תנוּעה אוֹ תהליך
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : מְחַדֵּד
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
חלופות תקניות : מחדד
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַחַק* מחק*
* במילון המקורי כתוב: מוֹחֵק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
טַשְׁטַשׁ* טשטש*
* במילון המקורי כתוב: טַשְׁטָשׁ
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
תַּחְסִין תחסין תכשיר לחיסוּן הסרטוּט
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַרְסֵס אֵרוֹסוֹל* מרסס ארוסול*
* במילון המקורי כתוב: מַרְסֵס אֵירוֹסוֹל
המונח המעודכן: מַרְסֵס אֶרְסָס
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
סַרְגֵּל קְנֵה מִדָּה סרגל קנה מידה, סַרְגֵּל קְנֵי מִדָּה סרגל קני מידה סרגל משוּנת בּסקלה אחת לפי קנה מידה מסוּים אוֹ בּכמה סקלוֹת לפי קני מידה שוֹנים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
סַרְגֵּלַיִם* סרגליים* למקבּילים
* במילון המקורי כתוב: סַרְגְּלַיִם
העתק
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
נְיַר מִשְׁבְּצוֹת* נייר משבצות*
* במילון המקורי כתוב: נְיַר מִשְׁבָּצוֹת
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
דֹּק דוק כּגוֹן: דוֹק פּלסטיק
דלג למונחים