סרטוט (תשל"ד)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
בָּנָה בנה בּניוֹת גיאוֹמטריוֹת
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
תְּוִיָּה תווייה שם הפּעוּלה; סימוּן נקוּדוֹת על הנייר
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
תְּוִי תווי התוֹצאה
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
רְשֹׁמֶת רשומת תיאוּר גרפי כּללי בּלתי מוּשלם של עיקרי דברים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
רְשֹׁמֶת גְּלוּמָה רשומת גלומה תיאוּר גרפי של תכן בּקויו הכּלליים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
דִּיאַגְרָמָה* דיאגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאַגְרַמָּה
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
תַּרְשִׁים תרשים תיאוּר גרפי מפוּשט של עצם, תנוּעה אוֹ תהליך
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
עדכון: מֻצְלָל במקום מְצֻלָּל.
העתק
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
נִקְדּוּד נקדוד כּיסוּי שטח בּנקוּדוֹת
נִקְדֵּד נקדד הפּוֹעל
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
המונח המעודכן: הִצְלִיל.
העתק
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
הֲטָלָה הטלה שם הפּעוּלה
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
הֶטֵּל היטל התוֹצאה
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַרְאֶה מראה ר' מַרְאִים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
אַקְסוֹנוֹמֶטְרִיָּה* אקסונומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: אַקְסוֹנוֹמֶטְרְיָה
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
חֲתָךְ חתך ר' חֲתָכִים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַרְאֶה חֲתָךְ מראה חתך סרטוּט המראה את החתך וגם את הנראה בּצד החתך
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מִדַּת תֶּקֶן* מידת תקן*
* במילון המקורי כתוב: מִדַּת תֵּקֶן
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מִדָּה כּוֹלֶלֶת מידה כוללת כּגוֹן: אוֹרך כּוֹלל, רוֹחב כּוֹלל
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
העתק
העתק
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
עִפָּרוֹן עיפרון ר' עֶפְרוֹנוֹת
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
עוֹפֶרֶת עופרת ר' עוֹפָרוֹת
העתק
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַחְדֵּד מחדד ר' מַחְדְּדִים; לעפרוֹנוֹת, לעוֹפרוֹת
חלופות תקניות : מְחַדֵּד
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
חלופות תקניות : מחדד
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַשְׁחֶזֶת משחזת לעפרוֹנוֹת, לעוֹפרוֹת
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
המונח המעודכן: מַצְבֵּעַ
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
כַּף הַצִּפֹּרֶן כף הציפורן ר' כַּפּוֹת הַצִּפָּרְנִים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
העתק
העתק
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
עוֹקְצָן עוקצן חלק תקיע בּעל עוֹקץ
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מֶרְכָּזוֹן מרכזון ר' מֶרְכְּזוֹנִים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַחַק* מחק*
* במילון המקורי כתוב: מוֹחֵק
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
טַשְׁטַשׁ* טשטש*
* במילון המקורי כתוב: טַשְׁטָשׁ
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
תַּחְסִין תחסין תכשיר לחיסוּן הסרטוּט
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַרְסֵס אֵרוֹסוֹל* מרסס ארוסול*
* במילון המקורי כתוב: מַרְסֵס אֵירוֹסוֹל
המונח המעודכן: מַרְסֵס אֶרְסָס
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
סַרְגֵּל סרגל ר' סַרְגְּלִים
העתק
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
סַרְגֵּל קְנֵה מִדָּה סרגל קנה מידה, סַרְגֵּל קְנֵי מִדָּה סרגל קני מידה סרגל משוּנת בּסקלה אחת לפי קנה מידה מסוּים אוֹ בּכמה סקלוֹת לפי קני מידה שוֹנים
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
סַרְגֵּלַיִם* סרגליים* למקבּילים
* במילון המקורי כתוב: סַרְגְּלַיִם
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
מַד זָוִית מד זווית רבים: מַדֵּי זָוִית
העתק
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
נְיַר מִשְׁבְּצוֹת* נייר משבצות*
* במילון המקורי כתוב: נְיַר מִשְׁבָּצוֹת
העתק
סרטוט (תשל"ד, 1974)
דֹּק דוק כּגוֹן: דוֹק פּלסטיק
דלג למונחים