משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (237)

הערך: מִשְׁפָּט<שׁפט | דין, דיון, פורענות, עונש>
סינון
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "מִקְרֶה" משפט "מקרה" משפט תנאי הגורם לביצוע אחד מכמה משפטים חלופיים על פי תוצאת ההערכה של ביטוי תנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט חִזְרוּר משפט חזרור משפט מורכב הכולל מנגנון לבקרת ביצוע נשנה של המשפטים שלו
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַעֲלָאַת חָרִיג משפט העלאת חריג משפט פשוט הגורם להיקרות של חריג והמפיץ אותו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט קַבָּלָה משפט קבלה משפט מורכב בתוך משימת שרת הגורם לה להמתין עד שמשימה אחרת או התכנית הראשית יבצעו משפט קריאת כניסה לסנכרון משימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט בְּרִירָה משפט ברירה משפט מורכב המאפשר למשימה קוראת או למשימה נקראת לבחור בין דרכי פעולה חלופיות, או להמתין
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט טְעִינָה משפט טעינה הוראה הטוענת טופס לזיכרון ללא הצגתו
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַצָּבָה משפט הצבה, הַצָּבָה הצבה משפט פשוט המחליף את ערך הנתונים הנוכחי של משתנה בערך נתונים חדש המפורט בביטוי. הפועל: הִצִּיב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפָּט משפט יחידה תחבירית המסתיימת בצורה מפורשת והמייצגת הכרזה או קביעה של יחידת עבודה, הכוללת זיהוי של הפעולות לביצוע, של אופרנדים (אם יש) לשימוש בביצוע אותן פעולות, וייעוד לתוצאות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפָּט מֻרְכָּב משפט מורכב משפט הכולל כמה משפטים שכל אחד מהם שקול תחבירית למשפט פשוט; מונח זה שונה מ'משפט מורכב' בשפה טבעית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט יְצִיאָה משפט יציאה משפט פשוט המשמש לסיום הביצוע של צֶרף השפה שבו הוא מופיע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט חֲזָרָה משפט חזרה צרף שפה בתוך פִּרקָן המציין את הסיום של מעקובת ביצוע (או כמה מעקובות כאלה) באותו פִּרקָן והגורם לקפיצה לנקודה שצוינה בַּפִּרקָן הקורא, וייתכן שהוא גם מעביר אליו תוצאות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "עֲבֹר" משפט "עבור" משפט פשוט המכתיב במפורש מעבר של בקרת התכנית ממקומה הנוכחי במעקובת הביצוע למשפט מטרה המזוהה בדרך כלל על ידי תווית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט תְּנַאי משפט תנאי משפט מורכב הכולל ביטוי תנאי ומעקובת של משפטים שביצועם מותנה בתוצאת ההערכה של ביטוי התנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "אִם" משפט "אם" משפט תנאי הגורם לביצוע של אחד המשפטים המרכיבים אותו על פי ערך האמת של ביטוי התנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "בַּצַּע" משפט "בצע" בשפת Cobol – משפט מורכב המורה להעביר את הבקרה לשגרה אחת או יותר ולהחזירה בתום הביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט גּוּשׁ משפט גוש מעקובת כרוכה של משפטים שניתן להתייחס אליה כאל יחידה תחבירית אחת ושעשוי להיות לה מזהה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַשְׁהָיָה משפט השהיה משפט פשוט הגורם להשהיית הביצוע של משימה הכוללת בקשת השהיה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט נְטִישָׁה משפט נטישה משפט פשוט הגורם לסיום שגוי של משימה אחת או יותר ועל ידי כך מונע כל מפגש נוסף עם משימה כזו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַמְתָּנָה בּוֹרֶרֶת משפט המתנה בוררת משפט ברירה הממתין לקריאה ממשפט קריאת כניסה לפני שהוא מבצע את מעקובת המשפטים שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִשְׁפָּט מְבֻזָּר משפט מבוזר (1) משפט הניגש לנתונים בכמה צמתים או אדגמים של מסד נתונים מבוזר; (2) משפט שמקורו במחשב מרוחק הניגש לנתונים בצומת מרוחק של מסד נתונים מבוזר
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בֵּית מִשְׁפָּט צְבָאִי בית משפט צבאי בעיקר לאזרחים הנתונים לשלטון צבאי
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
מִשְׁפָּט וִירְיָאלִי* משפט ויריאלי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפָּט וִירְיָלִי
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
המונח המעודכן: מִשְׁפַּט סְטָטִיסְטִיקַת-סַחְרִיר
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
מִשְׁפַּט-PCT משפט-PCT קרי: פִּי-סִי-טִי, מִשְׁפַּט-CPT משפט-CPT קרי: סִי-פִּי-טִי
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
מִשְׁפָּט וִירְיָאלִי* משפט ויריאלי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפָּט וִירְיָלִי
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפַּט-פִּיתָגוֹרָס* משפט-פיתגורס*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט-פִּיתָגוֹרַס
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפַּט הַקּוֹסִינוּסִים* משפט הקוסינוסים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט הַקוֹסִינוּסִים
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפַּט-הַקּוֹסִינוּסִים* משפט-הקוסינוסים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט-הַקוֹסִינוּסִים
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפָּטִים דּוּאָלִיִּים* משפטים דואליים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפָּטִים דוּאָלִיִּים
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפַּט-הַסִּינוּסִים* משפט-הסינוסים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט-הַסִינוּסִים
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפַּט-הַמּוּלְטִינוֹם* משפט-המולטינום*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט-הַמוּלְטִינוֹם
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפַּט דֵה מוּאַבְר* משפט דה מואבר*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט דֶה-מוּאַבְר
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפַּט שְׁלֹשֶׁת-הַגְּבָהִים* משפט שלושת-הגבהים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט שְׁלוֹשֶׁת-הַגְּבָהִים
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
מִשְׁפָּט משפט המבקש להבחין בין sentence לבין clause רשאי להשתמש בשם פְּסוּקִית כתרגום ל-clause
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
מִשְׁפָּט עַרְטִילָאִי משפט ערטילאי שאין בו אלא נושא ונשוא, כגון: הילד חושב
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
מִשְׁפָּט מְשַׁעְבֵּד משפט משעבד משפט משועבד, המשעבד משפט אחר, כגון: הודיעו למורה, שהתלמידים לא יגיעו, משום שיצאו לטיול
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
מִשְׁפַּט זִקָּה מַמְשִׁיךְ משפט זיקה ממשיך כגון: "נפגשתי עם ידידי, שהמשיך אחר כך בדרכו". (ואינו תקין בעברית)
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
מִשְׁפַּט הַהוֹפְכִיּוּת* משפט ההופכיות*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּט הַהָפְכִּיּוּת
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
מִשְׁפַּט תֵּאוּר הַפֹּעַל משפט תיאור הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
מִשְׁפַּט יִחוּד משפט ייחוד מִשְׁפָּט שחלק ממנו מבודד, עומד בראש. החלק העומד בראש ייקרא חלק יִחוּד, כגון: החכם עיניו בראשו
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁפָּט מָתֵמָטִי* משפט מתמטי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפָּט מַתֵּימַטִּי
דלג למונחים דלג החלפת פורמט מונחים