אנטומיה [רפואה] (תשי"ז)

סינון
העתק
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
נֹאדִית נאדית לגבי הריאה
מַכְתֵּשׁ מכתש ר' מַכְתְּשִׁים (לגבי השיניים)
העתק
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
אַמְפּוּלָה* אמפולה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֻּלָּה
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
אַמְפּוּלָתִי* אמפולתי*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֻּלָּתִי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
לוּלָאָה לולאה בעצבים
הֲדוּרָה הדורה היינו כפיפות, כגון של הדקים (חולין מה ע"ב), של צינורות הכליות

Latin: ansa ansa
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
הניקוד המעודכן: גם תּוֹסֶפְתָּן בסגול בסמ"ך
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
הַמּוֹחוֹן* המוחון*, הַמּוֹחַ הַקָּטָן* המוח הקטן*
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחוֹן
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחַ הַקָּטָן
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
מוֹחוֹנִי* מוחוני*
* במילון המקורי כתוב: מֹחוֹנִי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
הַמּוֹחַ* המוח*, הַמּוֹחַ הַגָּדוֹל* המוח הגדול*
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחַ
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחַ הַגָּדוֹל
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
מוֹחִי* מוחי*
* במילון המקורי כתוב: מֹחִי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
גַּף גף ר' גַּפַּיִם
קַצְוָה קצווה
עדכון: קָצֶה במקום קַצְוָה
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
דַּד דד, פִּטְמַת הַשָּׁד* פטמת השד*
* במילון המקורי כתוב: פִּטְמַת הַשַּׁד
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה

Latin: massa massa
העתק