משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (65)

הערך: מֶחְקָר<חקר | בדיקה>
סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
זְרוֹעַ מֶחְקָר זרוע מחקר קבוצה או תת-קבוצה של נבדקים שנעשית בה התערבות מסוימת (לרבות חוסר התערבות), לפי תוכנית המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אָנָלִיטִי מחקר אנליטי מחקר המחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר תֵּאוּרִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֵקוֹלוֹגִי מחקר אקולוגי מחקר המתבסס על נתונים שחלקם או כולם ברמת הקבוצה (האוכלוסייה) ולא ברמת הפרט
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הֵאָרְעוּת מחקר היארעות מחקר הבודק אירועים (כגון מקרי מחלה חדשים) המתרחשים או המאובחנים במהלך תקופה; לעומת מֶחְקַר הִמָּצְאוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חָלוּץ מחקר חלוץ מחקר מקדים המבוצע בהיקף מצומצם לשם בדיקת ישימוּת השיטות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חֲתָךְ מחקר חתך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו בנקודת זמן אחת; לעומת מֶחְקַר אֹרֶךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי מחקר מקרה–ביקורת היארעותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' המאובחנים במהלך המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי מחקר מקרה–ביקורת הימצאותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' קיימים באוכלוסייה בתחילת המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מְקַנֵּן מחקר מקרה–ביקורת מקנן מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' וקבוצת הביקורת נבחרים מתוך עוקבה, בזיווג על פי משך המעקב ומשתנים נוספים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר נִסּוּיִי מחקר ניסויי מחקר התערבותי; לעומת מֶחְקָר תַּצְפִּיתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה מחקר עוקבה מֶחְקַר אֹרֶךְ העוקב אחר אוכלוסייה מוגדרת בעלת מאפיין משותף
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי מחקר עוקבה היסטורי מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו מסתיים לכל המאוחר בהווה; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה היסטורי נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספים בהווה ובמהלך המחקר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי, מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר קְדִימָנִי מחקר קדימני מֶחְקָר פְּרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל מחשיפה לגורם סיכון או הגנה אפשרי ועוקב אחר המשתתפים עד להיארעות התוצאה; לעומת מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי מחקר אחורני מֶחְקָר רֶטְרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל בתוצאה בריאותית מסוימת אצל משתתפים ובודק אחורנית חשיפה קודמת לגורם סיכון או הגנה אפשרי; לעומת מֶחְקָר קְדִימָנִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר אֹרֶךְ מחקר אורך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו מאותם משתתפים בכמה נקודות זמן; לעומת מֶחְקַר חֲתָךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הִמָּצְאוּת מחקר הימצאות מחקר הבודק הימצאות של מחלה או של מאפיינים שונים באוכלוסייה בזמן מסוים; לעומת מֶחְקַר הֵאָרְעוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מחקר מקרה–ביקורת מחקר המתבסס על קבוצת 'מקרים' (אנשים המתאפיינים בתוצאה הנחקרת) וקבוצת ביקורת (אנשים שאינם מתאפיינים בתוצאה הזו)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–עֻקְבָּה מחקר מקרה–עוקבה מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' נבחרים מתוך עוקבה קיימת לאחר דגימת קבוצת הביקורת מכלל חברי העוקבה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר תֵּאוּרִי מחקר תיאורי מחקר המתאר את המצב הקיים ואינו מחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר אָנָלִיטִי
העתק
כללי (תשנ"ז, 1997)
מֶחְקַר חָלוּץ מחקר חלוץ, חָלוּץ חלוץ בעולם המחקר ובתחומים הדומים לו
תָּכְנִית הֲרָצָה תוכנית הרצה, הֲרָצָה הרצה בתקשורת, הפקה ניסיונית של תכנית רדיו או טלוויזיה המשמשת מעין חזרה כללית לקראת השידור הקבוע
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
מַעֲרַךְ מֶחְקָר בְּדִיעֲבַד* מערך מחקר בדיעבד*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרַךְ מֶחְקָר בְּדִיעֲבָד
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
מֶחְקַר הַמּוּזִיקָה* מחקר המוזיקה*, חָכְמַת הַמּוּזִיקָה* חוכמת המוזיקה*, מוּזִיקוֹלוֹגְיָה* מוזיקולוגיה*
* במילון המקורי כתוב: מֶחְקַר הַמּוּסִיקָה
* במילון המקורי כתוב: חָכְמַת הַמּוּסִיקָה
* במילון המקורי כתוב: מוּסִיקוֹלוֹגְיָה
דלג למונחים דלג החלפת פורמט מונחים