מתמטיקה (ת"ש)

סינון
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
כִּפָּה כיפה כגון: כיפה כדורית
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מֻגְבָּל* מוגבל*
* במילון המקורי כתוב: מָגְבָּל
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
צֶלַע* צלע*
* במילון המקורי כתוב: צֵלָע

side side of polygone
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מִקְצוֹעַ* מקצוע*
* במילון המקורי כתוב: מִקְצֹעַ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קָדְקוֹד* קודקוד*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קָדְקוֹד רָאשִׁי* קודקוד ראשי*, רֹאשׁ ראש
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד רָאשִׁי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קָצֶה קצה ר' קְצָווֹת, ס' קְצוֹת
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
בּוֹדְדִים בודדים למשל: חֲבוּרַת בּוֹדְדִים
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קִשֵּׁר* קישר* נקודות
* במילון המקורי כתוב: קַשֵּׁר
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִמְשִׁיךְ* המשיך*
* במילון המקורי כתוב: הַמְשֵׁךְ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִקִּיף אֶת* הקיף את*
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף אֶת
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מֻקָּף מוקף המרכז המוקף הוא מרכז המעגל המוקף
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִקִּיף בְּ* הקיף ב*
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף בְּ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
כָּלָא* כלא* זוית כלואה בין
* במילון המקורי כתוב: כָּלוֹא
המונח המעודכן: סָגַר [על זווית]
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מַעֲטֶה מעטה כגון סגור, קמור
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
חָסַם* חסם*, הִקִּיף* הקיף*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹם
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מָדַד* מדד*
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קְנֵה מִדָּה מֻקְטָן* קנה מידה מוקטן*
* במילון המקורי כתוב: קְנֵה מִדָּה מָקְטָן
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אַנְטִיפּוֹד* אנטיפוד*
* במילון המקורי כתוב: אַנְטִפּוֹדָה
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
תְּאִימוּת תאימות, לֹא תְּאִימוּת לא תאימות, סִימֶטְרִיּוּת* סימטריות*, לֹא סִימֶטְרִיּוּת* לא סימטריות*
* במילון המקורי כתוב: סִמֶּטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: לֹא סִמֶּטְרִיּוּת
המונחים המעודכנים: סִימֶטְרִיָּה; אָסִימֶטְרִיָּה
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הוֹפְכִי* הופכי*
* במילון המקורי כתוב: הָפְכִּי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֵסֵב* הסב*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵב
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סָבַב עַל* סבב על*
* במילון המקורי כתוב: סָבוֹב עַל
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
חָפַף* חפף*
* במילון המקורי כתוב: חָפוֹף
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אָפִינִיּוּת* אפיניות*
* במילון המקורי כתוב: אֲפִינִיּוּת
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֵטִיל* הטיל*
* במילון המקורי כתוב: הָטֵל
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֶקֵּף היקף אֲמִתִּי, מְדֻמֶּה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
עִקְבָה* עקבה*, קַו עִקְבָה* קו עקבה*, נְקֻדַּת עִקְבָה* נקודת עקבה*
* במילון המקורי כתוב: עִקְבָּה
* במילון המקורי כתוב: קַו עִקְבָּה
* במילון המקורי כתוב: נְקֻדַּת עִקְבָּה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קַו רָאשִׁי* קו ראשי*
* במילון המקורי כתוב: קָו רָאשִׁי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
-חֲזִית* -חזית*
* במילון המקורי כתוב: -חָזִית
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
שִׁעוּר שיעור, קוֹאוֹרְדִּינָטָה* קואורדינטה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹאוֹרְדִינָטָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
רְבִיעַ* רביע*
* במילון המקורי כתוב: רָבִיעַ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אָזִימוּט* אזימוט*, הַסֶּמֶת הסמת מן הערבית:
* במילון המקורי כתוב: אַסִּימוּת
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מִפְתָּח מפתח כגון: מִפְתַּח-מְחוּגָה, מִפְתַּח חָרוּט
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
רַדְיָאן* רדיאן*
* במילון המקורי כתוב: רָדִיָּן
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
גּוֹנְיוֹמֶטְרִיָּה* גוניומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: גּוֹנִיּוֹמֶטְרִיָּה
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
טַנְגֵּנְס* טנגנס* tg, קוֹטַנְגֵּנְס* קוטנגנס* cot
* במילון המקורי כתוב: טַנְגֶּנְסְ
* במילון המקורי כתוב: קוֹטַנְגֶּנְסְ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סֵקַנְס* סקנס* sec, קוֹסֵקַנְס* קוסקנס* cosec
* במילון המקורי כתוב: סֶקַנְסְ
* במילון המקורי כתוב: קוֹסֶקַנְסְ
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֶעֱלָה* העלה*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הוֹרִיד* הוריד*
* במילון המקורי כתוב: הוֹרֵד
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
שְׁלוֹשׁ-קַו* שלוש-קו*
* במילון המקורי כתוב: שְׁלָשׁ-קָו
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אַרְבַּע-קַו* ארבע-קו*
* במילון המקורי כתוב: אַרְבַּע-קָו
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
עדכון: מְרֻבָּע - trapezium; טְרַפֵּז - trapezoid
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קַו שָׁבוּר* קו שבור*
* במילון המקורי כתוב: קָו שָׁבוּר
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קֻבִּיָּה* קובייה*
* במילון המקורי כתוב: קֻבְיָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מִנְסָרָה מנסרה, פְּרִיסְמָה* פריסמה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרִסְמָה
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פְּרִיסְמָטוֹאִיד* פריסמטואיד*
* במילון המקורי כתוב: פְּרִסְמָטוֹאִיד
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
טְרִיז כַּדּוּר* טריז כדור*
* במילון המקורי כתוב: תְּרִיז כַּדּוּר
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אֵלִיפְּסָה* אליפסה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּפְּסָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אֵלִיפְּטִי* אליפטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּפְּטִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אֵלִיפְּסוֹאִיד* אליפסואיד* כולל סְפֵרוֹאִיד ושני מיניו
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּפְּסוֹאִיד
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִיפֶּרְבּוֹלָה* היפרבולה*
* במילון המקורי כתוב: הִפֶּרְבּוֹלָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִיפֶּרְבּוֹלִי* היפרבולי*
* במילון המקורי כתוב: הִפֶּרְבּוֹלִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִיפֶּרְבּוֹלוֹאִיד* היפרבולואיד*
* במילון המקורי כתוב: הִפֶּרְבּוֹלוֹאִיד
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מַנְחֶה מנחה, קַו מַנְחֶה* קו מנחה* במישור
* במילון המקורי כתוב: קָו מַנְחֶה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אֶקְסְצֶנְטְרִיּוּת* אקסצנטריות* קוית, מספרית
* במילון המקורי כתוב: אֶכְּסְצֶנְטְרִיּוּת

eccentricity eccentricity linear, numerical
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מַדְרִיךְ מדריך, קַו מַדְרִיךְ* קו מדריך* לגבי חרוט וכו'
* במילון המקורי כתוב: קָו מַדְרִיךְ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
יוֹצֵר יוצר, קַו יוֹצֵר* קו יוצר*, מְחוֹלֵל מחולל, קַו מְחוֹלֵל* קו מחולל*
* במילון המקורי כתוב: קָו יוֹצֵר
* במילון המקורי כתוב: קָו מְחוֹלֵל
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קַו בָּרְגִּי* קו בורגי*
* במילון המקורי כתוב: קָו בָּרְגִּי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
לוֹקְסוֹדְרוֹם* לוקסודרום*
* במילון המקורי כתוב: לוֹכְסוֹדְרוֹמָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
צִיקְלוֹאִיד* ציקלואיד* מארך, משולב, אֶפִּי-, הִפּוֹ-, פֶּרִי-
* במילון המקורי כתוב: צִקְלוֹאִיד
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
צִיקְלוֹאִידִי* ציקלואידי*
* במילון המקורי כתוב: צִקְלוֹאִידִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
לֶמְנִיסְקָטָה* למניסקטה*
* במילון המקורי כתוב: לֶמְנִסְקָטָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
לֶמְנִיסְקָטִי* למניסקטי*
* במילון המקורי כתוב: לֶמְנִסְקָטִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קִיסוֹאִיד* קיסואיד*
* במילון המקורי כתוב: קִסּוֹאִיד
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קַו מְעֻקָּב* קו מעוקב*
* במילון המקורי כתוב: קָו מְעֻקָּב
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קַו דּוּ-רִבּוּעִי* קו דו-ריבועי*
* במילון המקורי כתוב: קָו דּוּ-רִבּוּעִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
נָגַע* נגע*
* במילון המקורי כתוב: נָגוֹעַ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אָסִימְפְּטוֹטָה* אסימפטוטה*
* במילון המקורי כתוב: אָסִמְפְּטוֹטָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אָסִימְפְּטוֹטִי* אסימפטוטי*
* במילון המקורי כתוב: אָסִמְפְּטוֹטִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
עִקּוּם עיקום במיוחד: קו עקום, מחוג עקום
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
גֵּאוֹדֵזִי* גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: גֵּאוֹדֶטִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סִינְגּוּלָרִי* סינגולרי*
* במילון המקורי כתוב: סִנְגּוּלָרִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סִינְגּוּלָרִיּוּת* סינגולריות*
* במילון המקורי כתוב: סִנְגּוּלָרִיּוּת
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קַו בֵּיצִי* קו ביצי*
* במילון המקורי כתוב: קָו בֵּיצִי

ove ove fre.
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)