מטבח [כלכלת הבית] (תרצ"ח)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הִבְעִיר* הבעיר*, הִדְלִיק* הדליק*, הִצִּית* הצית* בגפרור
* במילון המקורי כתוב: הַבְעֵר
* במילון המקורי כתוב: הַדְלֵק
* במילון המקורי כתוב: הַצֵּת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
חָתָה* חתה* באש
* במילון המקורי כתוב: חָתֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קָטַם* קטם* כסה את שארית האש באפר
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹם
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
גָּרַף* גרף*, דִּשֵּׁן* דישן* את הכירה, התנור
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹף
* במילון המקורי כתוב: דַּשֵּׁן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מָלַג* מלג* נוצת-עוף או שערות בהמה ברותחים
* במילון המקורי כתוב: מָלוֹג
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הִבְהֵב* הבהב*, חָרַךְ* חרך* העבר עוף שחוט וכדומה באש
* במילון המקורי כתוב: הַבְהֵב
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹךְ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
שָׁרָה* שרה* בשר במים כדין
* במילון המקורי כתוב: שָׁרֹה
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בִּשֵּׁל* בישל*
* במילון המקורי כתוב: בַּשֵּׁל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בִּשֵּׁל בְּאֵדִים* בישל באדים*, הִבֵּל* היבל*
* במילון המקורי כתוב: בַּשֵּׁל בְּאֵדִים
* במילון המקורי כתוב: הַבֵּל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הִבְחִיל* הבחיל*, בִּשֵּׁל בִּשּׁוּל רִאשׁוֹן* בישל בישול ראשון*
* במילון המקורי כתוב: הַבְחֵל
* במילון המקורי כתוב: בַּשֵּׁל בִּשּׁוּל רִאשׁוֹן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
טִגֵּן* טיגן* בשמן וכו'
* במילון המקורי כתוב: טַגֵּן
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צָלָה עַל אֵשׁ* צלה על אש* בשר, ירקות
* במילון המקורי כתוב: צָלֹה עַל אֵשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קָלָה* קלה* גרעינים
* במילון המקורי כתוב: קָלֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
טָמַן* טמן*, הִטְמִין* הטמין* את החמין
* במילון המקורי כתוב: טָמוֹן
* במילון המקורי כתוב: הַטְמֵן
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הִרְתִּיחַ* הרתיח*, רִתַּח* ריתח*
* במילון המקורי כתוב: הַרְתֵּחַ
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּחַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
חָלַט* חלט* יצק מים רותחים על קמח או בצק
* במילון המקורי כתוב: חָלוֹט
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
לָטַשׁ* לטש* יצק מים קרים על בצק וביצים וכו'
* במילון המקורי כתוב: לָטוֹשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
לָתַת* לתת* נתון חטים או שעורים במים לשם נביטה
* במילון המקורי כתוב: לָתוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
דָּלָה* דלה*, שָׁאַב* שאב*
* במילון המקורי כתוב: דָּלֹה
* במילון המקורי כתוב: שָׁאוֹב
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
שָׁפַךְ* שפך*, הֵרִיק* הריק*, עֵרָה* עירה*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹךְ
* במילון המקורי כתוב: הָרֵק
* במילון המקורי כתוב: עָרֵה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בָּזַק* בזק* מלח וכיו"ב
* במילון המקורי כתוב: בָּזוֹק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קִמַּח* קימח* ירקות וכו'
* במילון המקורי כתוב: קַמֵּחַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
נִפָּה* ניפה* גרעינים, כָּבַר* כבר* קמח
* במילון המקורי כתוב: נַפֵּה
* במילון המקורי כתוב: כָּבוֹר
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הֶעֱבִיר בְּמִסְנֶנֶת* העביר במסננת*, מָחָה* מחה*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר בְּמִסְנֶנֶת
* במילון המקורי כתוב: מָחֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מָחָה* מחה*, עָשָׂה מְחִית* עשה מחית*
* במילון המקורי כתוב: מָחֹה
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה מְחִית
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קִצֵּב* קיצב*, בִּתֵּר* ביתר* בשר לנתחים
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּב
* במילון המקורי כתוב: בַּתֵּר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
שָׁחַק* שחק* מלח
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
כָּתַשׁ* כתש* דוּך במכתשת
* במילון המקורי כתוב: כָּתוֹשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
גָּרַר* גרר* במגררת
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹר
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
פִּצַּח* פיצח*, פִּצַּע* פיצע*
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּחַ
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּעַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
טָרַף* טרף* ביצים
* במילון המקורי כתוב: טָרוֹף
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בָּחַשׁ* בחש*
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹשׁ
העתק
העתק
חלופות תקניות : תַּחֲלִיב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵמוּלְסִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תחליב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמולסייה (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בָּלַל* בלל* ערבב קמח בנוזל
* במילון המקורי כתוב: בָּלוֹל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
רָבַךְ* רבך* טגן קמח בשמן רותח
* במילון המקורי כתוב: רָבוֹךְ
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
כָּבַשׁ* כבש* או כבוש בתחמיץ
* במילון המקורי כתוב: כָּבוֹשׁ
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
גָּלַשׁ* גלש*, שָׁפַע* שפע* הנזיד, הקדרה
* במילון המקורי כתוב: גָּלוֹשׁ
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹעַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
פָּגַם* פגם* בתבשיל, במאכל
קִלְקֵל* קלקל*
* במילון המקורי כתוב: פָּגוֹם
* במילון המקורי כתוב: קַלְקֵל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הִקְדִּיחַ* הקדיח* חלב וכיו"ב
* במילון המקורי כתוב: הַקְדֵּחַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צָר* צר*
* במילון המקורי כתוב: צוּר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קִפָּה* קיפה* הסר הזוהמה מעל פני התבשיל בשעת בשולו
* במילון המקורי כתוב: קַפֵּה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קֹפִי* קופי*, קֹפִי קופי זוהמת התבשיל הצפה למעלה בשעת רתיחה
* במילון המקורי כתוב: קֳפִי
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
טִעֵם* טיעם* טעום פעמים רבות
* במילון המקורי כתוב: טָעֵם
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בִּיֵּץ* בייץ* ערב מרק, חמיצה וכיו"ב בביצה
* במילון המקורי כתוב: בַּיֵּץ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צִנֵּן* צינן*, קֵרֵר* קירר*
* במילון המקורי כתוב: צַנֵּן
* במילון המקורי כתוב: קָרֵר
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
לָשׁ* לש*
* במילון המקורי כתוב: לוּשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קָטַף* קטף* משח עיסה במים, בשמן או במי-ביצים
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹף
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
עָרַךְ* ערך*, רִדֵּד* רידד*, רִדֵּד בָּצֵק* רידד בצק*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ
* במילון המקורי כתוב: רַדֵּד
* במילון המקורי כתוב: רַדֵּד בָּצֵק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קָרַץ* קרץ* מן העיסה
* במילון המקורי כתוב: קָרוֹץ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
תָּפַח* תפח*
* במילון המקורי כתוב: תָּפוֹחַ
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קָרַם* קרם* פני לחם, פשטידות וכיו"ב
* במילון המקורי כתוב: קָרוֹם
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בָּצַע* בצע*
* במילון המקורי כתוב: בָּצוֹעַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
פָּרַס* פרס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרוֹס

to break into small pieces to break into small pieces to break (bread) into small pieces
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מָזַג* מזג*, מָסַךְ* מסך*
* במילון המקורי כתוב: מָזוֹג
* במילון המקורי כתוב: מָסוֹךְ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הִרְכִּיב* הרכיב* עוגה מחלקים
* במילון המקורי כתוב: הַרְכֵּב
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
לִפֵּת* ליפת* פת, בשר וכיו"ב; אכל דבר מה כתוספת לבשר
* במילון המקורי כתוב: לַפֵּת
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הֵדִיחַ כֵּלִים* הדיח כלים*, שָׁטַף כֵּלִים* שטף כלים*
* במילון המקורי כתוב: הָדֵחַ כֵּלִים
* במילון המקורי כתוב: שָׁטוֹף כֵּלִים
העתק
דלג למונחים