קדרות (תש"י)

סינון
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חֲטִיבָה חטיבה ביצת-יוצרים גדולה, הניתנת על האבניים, ונוצרים ממנה כלים קטנים בזה אחר זה.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
סִפֵּג סיפג ניקה כלי בספוג לפני הסרתו מעל האבניים.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שָׂרַף שרף לגבי לבנים, צֵרֵף צירף לגבי כלים; ועיין מס' כלים פ"ד מ"ד
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שָׂרוּף שרוף לגבי לבנים, מְצֹרָף מצורף לגבי כלים
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַכְבֵּשׁ סִנּוּן מכבש סינון מכונה המסננת את הטין וכובשת בשקיות-בד את תערובת הטין לגפת.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מָלוֹשׁ מלוש מכונה מורכבת הלשה את הטין הלח, מערבבת אותו ומעבירה אותו במעגילה.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַטְחֵנַת תֻּפִּים מטחנת תופים מכונה בצורת תוף מסתובב. כדורי החרסינה או הצור שבה משמשים לשחיקת החומר בין יבש ובין לח.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
טוּרְנִית* טורנית*
* במילון המקורי כתוב: טֻרְנִית
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אָבְנֵי קִדּוּד אובני קידוד אבניים חשמליים ובהם דפוס של גבס ותדמית
העתק
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כֶּסֶה כסה ר' כְּסָאִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַסְלֵק מסלק מכשיר המשמש לעיבוד הכלים על האבניים, כשהטין "קשה כעור".
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
גְּשִׁישׁ הַיּוֹצְרִים גשיש היוצרים מכשיר עץ למשיכת הטין למעלה כדי לעשותו כלי ולהחליקו.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כַּף הַיּוֹצְרִים כף היוצרים מכשיר לעיגול פנים הקערות.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַעֲצָד מעצד מכשיר למשיכת לוחות הטין לצורך דיקוקם.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
פָיַאנְס* פיאנס* כלי חומר מכוסה זגוגית צבעונית.
* במילון המקורי כתוב: פַאיַאנְסְ
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מָיוֹלִיקָה* מיוליקה* כלי שחרסו נקבובי, צבעוני, משוח ומצופה זגוגית בדיל לבנה.
* במילון המקורי כתוב: מַאיוֹלִיקָה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלֵי פַחַר כלי פחר החרס הוא לבן ונקבובי; משמש להתקנת כלים סאניטאריים, כלי מטבח ושולחן - ז"א כלי חרס עדינים.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלֵי טִין אֶבֶן כלי טין אבן החרס סמיך, מזוגג, מדובקק וצבעוני
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שָׁמוֹטָה שמוטה טין חסין אש עזה, שלא צורף כדי דבקוק. הוא משמש לייצור אביזרי הכבשן, כגון רפד הכבשן, כֶּסֶה וחמרים לדפי-היוצרים.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
טִין פַּחְמָן* טין פחמן*
* במילון המקורי כתוב: טִין פַּחֲמָן
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מְלַכֵּד מלכד טין חולי, חול צורני או שחק-חרסים המשמשים להפחתת כיוריותו של הטין.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חֹמֶר חִפּוּי חומר חיפוי טין שהפך נוזל ע"י תוספת חומרים אלקליים. משמש ליציקת אביזרי כלים, חיפוי לצורך קישוט וכן כחומר להדבקת חלקי כלים זה לזה.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אֵמָל* אמל*
* במילון המקורי כתוב: אֵימָל
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קֹשִׁי* קושי*
* במילון המקורי כתוב: קְשִׁי
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חֶרֶס חרס מלת חרס משמשת לא רק במובן שבר של כלי, אלא גם במשמעות חומר הכלי לפני צירופו בכבשן.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
נְקֻדַּת הַדִּבְקוּק נקודת הדבקוק מעלת חום, שהחרס נעשה בה דומה לזכוכית בקשיותו ובצורתו, או סמיך.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
נְקֻדַּת הַהִתּוּךְ נקודת ההיתוך מעלת חום, שצורת החרס מתעברת בה, והחרס מתרכך ומתחיל להתנתך.
העתק
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שָׂפָה שפה ר' שְׂפָיוֹת
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שָׂפָה חֲרִיפָה* שפה חריפה*
* במילון המקורי כתוב: שָׂפָה חָרִיפָה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שִׂפְתָּה* שפתה*
* במילון המקורי כתוב: שִׂפְתָה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אֵלִיפְּטִי* אליפטי*, סְגַלְגַּל סגלגל
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּטִי
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
עֲדָשִׁי* עדשי*
* במילון המקורי כתוב: עַדְשִׁי
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כָּתֵף חֲרִיפָה* כתף חריפה*
* במילון המקורי כתוב: כָּתֵף חָרִיפָה
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
זַרְבּוּבִית זרבובית ארוכה
דַּד דד קצר
חֵדֶק * חדק* כולל את שניהם
* במילון המקורי כתוב: חֶדֶק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חֵדֶק מְדֻמֶּה* חדק מדומה*
* במילון המקורי כתוב: חֶדֶק מְדֻמֶּה
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
יָדִית בְּרִיחַ* ידית בריח*
* במילון המקורי כתוב: יָדִית בָּרִיחַ
העתק
העתק
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חַרְטוֹם* חרטום* ר' חַרְטֻמִּים
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
עדכון: ברבים חַרְטוֹמִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
פָּנָס פנס ר' פָּנָסִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אֲגַרְטָל* אגרטל* ר' אֲגַרְטְלִים
* במילון המקורי כתוב: אֲגַרְטֵל
עדכון: ברבים אֲגַרְטָלִים
העתק
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אַמְפּוּלָה* אמפולה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֻּלָּה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
דּוּד דוד רבים דְּוָדִים
עדכון: ברבים גם דּוּדִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
בִּילְבִּיל* בילביל*, פַּךְ בִּילְבִּיל* פך בילביל*
* במילון המקורי כתוב: בִּלְבִּל
* במילון המקורי כתוב: פַּךְ בִּלְבִּל
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלִי פּוּךְ* כלי פוך*
* במילון המקורי כתוב: כְּלִי פוּךְ
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אָלַבַּסְטְרוֹן* אלבסטרון*
* במילון המקורי כתוב: אֲלַבַּסְטְרוֹן
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַשְׁפֵּךְ משפך ר' מַשְׁפְּכִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קַנְקַן קנקן, אַמְפוֹרָה אמפורה רק מן התקופה היוונית ואילך
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
לֵקִיתוֹס* לקיתוס*
* במילון המקורי כתוב: לֵיקִיתוֹס
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
פַּטְפּוּטֵי כֵּלִים* פטפוטי כלים*
* במילון המקורי כתוב: פַּטְפּוּטֵי כֵלִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קִשּׁוּט קישוט ר' קִשּׁוּטִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
עדכון: גם לְבַן רֶקַע
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלִי סִיגִילָטָה* כלי סיגילטה*
* במילון המקורי כתוב: כְּלִי סִיגִלָּטָה
העתק
חלופות תקניות : מִכְחוֹל, מִבְרֶשֶׁת
להרחבה
חלופות תקניות : מכחול, מברשת
להרחבה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מֶרַח מרח חיפוי של צבע דליל, ולא של טין דק

wash wash coloured coating, not of clay
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
נֶזֶל* נזל*
* במילון המקורי כתוב: נֵזֶל
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
צְלָעוֹת צלעות, רְכָסִים רכסים למשׁל: כְּלִי צְלָעוֹת, כְּלִי רְכָסִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
בּוּכֵּרוֹ* בוכרו*
* במילון המקורי כתוב: בֻּכֵּירוֹ
העתק
העתק
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
הֶרְכֵּב הרכב של תמונות או של מוטיבים

composition composition of scenes or motifs
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מָדוֹר מדור רצועה רחבה ועליה לפעמים ציורים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
סֶרֶט סרט, רְצוּעָה רצועה רצועה רחבה ועליה לפעמים ציורים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
דְּגָם גֵּאוֹמֶטְרִי* דגם גאומטרי*
* במילון המקורי כתוב: דְּגָם גֵּיאוֹמֶטְרִי
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
צִיּוּרֵי דְּגָמִים* ציורי דגמים*
* במילון המקורי כתוב: צִיּוּרֵי דְגָמִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַלְבֵּן מלבן, מֵטוֹפֵּי* מטופי*
* במילון המקורי כתוב: מֵיטוֹפֵּי

metope metope, panel panel in decoration
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קַוִּים גַּלִּיִּים* קווים גליים*
* במילון המקורי כתוב: קָוִים גַּלִּיִּים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)