טלפונאות [אלקטרוניקה] (תרפ"ט)

סינון
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אָקוּמוּלָטוֹר* אקומולטור*, מַצְבֵּר מצבר
* במילון המקורי כתוב: אַקּוּמוּלָטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
זְרוֹעַ זרוע ר' זְרוֹעוֹת

arm arm pl. arms
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סוֹלְלָה סוללה ר' סוֹלְלוֹת, בָּטֵרִיָּה* בטרייה* ר' בַּטֵּרִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּרִיָּה

battery battery pl. batteries
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פַּעֲמוֹן פעמון ר' פַּעֲמוֹנִים

bell bell pl. bells
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
כֶּבֶל כבל ר' כְּבָלִים

cable cable pl. cables
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֵמֵנְט* אלמנט*, אֵלֵמֵנְט גַּלְוָנִי* אלמנט גלווני*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶמֶּנְטְ
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶמֶּנְטְ גַּלְוַנִּי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַעְגָּל מעגל ר' מַעְגָּלִים

circuit circuit pl. circuits
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קוֹנְדֶּנְסָטוֹר* קונדנסטור*
* במילון המקורי כתוב: קָנְדֶּנְסָטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פְּתִיל* פתיל*
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פְּתִיל כְּפוּל שְׁנַיִם* פתיל כפול שניים*, פְּתִיל כְּפוּל שְׁלוֹשָׁה* פתיל כפול שלושה*, פְּתִיל כְּפוּל אַרְבָּעָה* פתיל כפול ארבעה*
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל כְּפוּל שְׁנַיִם
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל כְּפוּל שְׁלוֹשָׁה
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל כְּפוּל אַרְבָּעָה

2 way cord 2 way cord 3 way cord etc.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: גַּלַּאי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
תֵּבַת הִסְתַּעֲפוּת* תיבת הסתעפות*
* במילון המקורי כתוב: תֵּבַת הִסְתָּעֲפוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
דּוּפְּלֵקְס* דופלקס*
* במילון המקורי כתוב: דֻּפְּלֶכְּס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹ-מֵנִיעַ* כוח אלקטרו-מניע*, כָּאָ"ם* כא"ם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֵלֶקְטְרוֹמֵנִיעַ
* במילון המקורי כתוב: כא"מ
המונח המעודכן: כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר* גלוונומטר*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַחֲוָן, מַחְוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון, מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הַשְׁרָאָה השראה, אִינְדּוּקְצִיָּה* אינדוקצייה*
* במילון המקורי כתוב: אִנְדֻּקְצִיָּה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
צִנְצֶנֶת צנצנת שֶׁל זְכוּכִית, שֶׁל חֶרֶס

jar jar glass, stoneware
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
שׁוֹק שוק ר' שׁוֹקַיִם

leg leg pl. legs
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קַוָּן קוון ר' קַוָּנִים, מַשְׁגִּיחַ הַקַּו* משגיח הקו*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁגִּיחַ הַקָּו
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַגְנֵט* מגנט*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵיט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּחְזוּקָה.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
טֵלֵפוֹנִיסְט* טלפוניסט* נ' טֵלֵפוֹנִיסְטִית
* במילון המקורי כתוב: טֵלֵפוֹנִיסְטְ
המונח המעודכן: טֵלֵפוֹנַאי (נ' טֵלֵפוֹנָאִית). הערת המזכירות המדעית: רוֹוח טַלְפָּן.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
טֵלֶגְרָפִיסְט* טלגרפיסט* נ' טֵלֵגְרָפִיסְטִית
* במילון המקורי כתוב: טֵלֵגְרָפִיסְטְ
עדכון: בנקבה טֵלֶגְרָפִיסְטִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פִּקָּה* פיקה*
* במילון המקורי כתוב: פִּיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: שְׁרַבְרַב.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מֶרְחָק רַדְיָאלִי* מרחק רדיאלי*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְחָק רָדִיאָלִי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַחְגֵּר שִׁנַּיִם
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רֵלֵי* רליי*
* במילון המקורי כתוב: רֶלֵי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הִתְנַגְּדוּת* התנגדות*
* במילון המקורי כתוב: הִתְנַגְּדּוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
שׁוּרָה שורה, שׁוּרַת טֵלֶגְרָף* שורת טלגרף*
* במילון המקורי כתוב: שׁוּרַת טֵלֵגְרָף

route route telegraph
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַקֵּשׁ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סֵךְ* סך*
* במילון המקורי כתוב: סִיךְ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֵי"ת* חי"ת* ר' חֵתִ"ין
* במילון המקורי כתוב: חֵת

staple staple pl. staples
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תְּמוֹכָה
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
טְרַנְסְפוֹרְמָטוֹר* טרנספורמטור*
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְסְפָרְמָטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מוֹט אָבָץ* מוט אבץ*
* במילון המקורי כתוב: מוֹט אֲבָץ
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אַמְפֵּר כְּרִיכוֹת* אמפר כריכות*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּר כְּרִיכוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
לְהַטְעִין להטעין, לִטְעֹן* לטעון*
* במילון המקורי כתוב: לִטְעוֹן
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
בִּטֵּל מִגְנוּט* ביטל מגנוט*
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּל מִגְנוּט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פָּרַק* פרק*
* במילון המקורי כתוב: לִפְרוֹק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה* אלקטרודינמיקה*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-דִינַמִּיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה* אלקטרוסטטיקה*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-סְטַטִּיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹטֶכְנִיקָה* אלקטרוטכניקה*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-תֶּכְנִיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵט* אלקטרומגנט*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-מַגְנֵיט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת* אלקטרומגנטיות*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶקְטְרוֹ-מַגְנֵיטִיּוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵנֶרְגִּיָּה* אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אֵנֶרְגִיָּה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: זָן
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אִינְדּוּקְטוֹר* אינדוקטור*, מַשְׁרָן משרן
* במילון המקורי כתוב: אִינְדֻּקְטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הַתְקָנָה התקנה, אִינְסְטָלַצְיָה* אינסטלציה*, מִתְקָן מתקן
* במילון המקורי כתוב: אִינְסְטַלַּצִּיָּה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קַו כּוֹחַ* קו כוח*
* במילון המקורי כתוב: קַו כֹּחַ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַגְנֵטִיּוּת* מגנטיות*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵיטִיּוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַגְנֵטִיּוּת שִׁיּוּרִית* מגנטיות שיורית*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵיטִיּוּת שִׁיּוּרִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַחֲזוֹר מחזור, פֶּרְיוֹד* פריוד*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרִיּוֹד
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פָזָה* פזה*
* במילון המקורי כתוב: פַזָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הֶסְפֵּק אִינְדִּיקָטוֹרִי* הספק אינדיקטורי*, סְפִיקָה אִינְדִּיקָטוֹרִית* ספיקה אינדיקטורית*
* במילון המקורי כתוב: הֶסְפֵּק אִנְדִּיקַטּוֹרִי
* במילון המקורי כתוב: סְפִיקָה אִנְדִּיקַטּוֹרִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הֶסְפֵּק מֻשְׁקָע* הספק מושקע*, סְפִיקָה מֻשְׁקָעָה* ספיקה מושקעה*
* במילון המקורי כתוב: הֶסְפֵּק מָשְׁקָע
* במילון המקורי כתוב: סְפִיקָה מָשְׁקָעָה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הֶסְפֵּק מֻחְזָר* הספק מוחזר*, סְפִיקָה מֻחְזֶרֶת* ספיקה מוחזרת*
* במילון המקורי כתוב: הֶסְפֵּק מוּחְזָר
* במילון המקורי כתוב: סְפִיקָה מוּחְזֶרֶת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)

רֵאַקְטַנְס* ריאקטנס*, הִתְנַגְּדוּת אַל-וָטִית* התנגדות אל-וטית*
* במילון המקורי כתוב: רֵיאַקְטַנְסָה
* במילון המקורי כתוב: הִתְנַגְּדוּת אַל-וַטִּית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
וַסָּת* וסת*, רֵגוּלָטוֹר* רגולטור*
* במילון המקורי כתוב: וָסָת
* במילון המקורי כתוב: רֵיגוּלַטּוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רֵאוֹסְטָט* ראוסטט*
* במילון המקורי כתוב: רֵיאוֹסְטַט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רָוֶה רווה מַגְנֵיט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַצְמֵד קוֹנִי* מצמד קוני*
* במילון המקורי כתוב: מַצְמֵד קוֹנָאִי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רֶשֶׁת הֲגָנָה* רשת הגנה*, רֶשֶׁת חוּט הֲגָנָה* רשת חוט הגנה*
* במילון המקורי כתוב: רֶשֶׁת הַגָּנָה
* במילון המקורי כתוב: רֶשֶׁת חוּט הַגָּנָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַכְשִׁירֵי הֲגָנָה* מכשירי הגנה*
* במילון המקורי כתוב: מַכְשִׁירֵי הַגָּנָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
תּוֹפַעַת עֲטָרָה* תופעת עטרה*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹפָעַת עֲטָרָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
תַּחֲנָה* תחנה*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְנָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
עֲקֹם הָעֹמֶס* עקום העומס*
* במילון המקורי כתוב: עֲקוֹם הָעֹמֶס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אַגָּס* אגס*
* במילון המקורי כתוב: אֲגָס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֹד הֶעָקֹם* חוד העקום*
* במילון המקורי כתוב: חֹד הֶעָקוֹם
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מִמְסָרָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
בֹּהַק* בוהק*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹהַק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סְטָטוֹר* סטטור*
* במילון המקורי כתוב: סְטַטּוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מָאוֹר לִשְׁעַת הַדְּחָק* מאור לשעת הדחק*
* במילון המקורי כתוב: מָאוֹר לִשְׁעַת הַדְּחַק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מוֹמֵנְט הַסִּיבוּב* מומנט הסיבוב*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְט הַסִּבּוּב
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
נְחִיר אֲוִיר* נחיר אוויר*
* במילון המקורי כתוב: נְחִיר אֲוֵיר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מְנוֹרַת רַדְיוֹ* מנורת רדיו*
* במילון המקורי כתוב: מְנוֹרַת רָדְיוֹ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אוֹמֵטֶר* אומטר*
* במילון המקורי כתוב: אוֹמְמֶטֶר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אוֹמֵטֶר שֶׁל גֶּשֶׁר* אומטר של גשר*
* במילון המקורי כתוב: אוֹמְמֶטֶר שֶׁל גֶּשֶׁר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
כַּפְתּוֹר כפתור ר' כַּפְתּוֹרִים

button button pl. buttons
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
זַמְזַם* זמזם*
* במילון המקורי כתוב: זַמְזָם
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סוּגַר* סוגר*
* במילון המקורי כתוב: סוּגָר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֲבָק חבק ר' חֲבָקִים
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
דִּסְקוּס* דסקוס*
* במילון המקורי כתוב: דִּיסְקוּס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)

duct duct cable duct
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קוּף קוף ר' קוּפִים

eylet eylet pl. eylets
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַתְכֹּנֶת* מתכונת*
* במילון המקורי כתוב: מַתְכּוֹנֶת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
נְיַר זְכוּכִית* נייר זכוכית*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר זְכוּכִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַכְתֵּב מוֹרְס* מכתב מורס*
* במילון המקורי כתוב: מַכְתֵּב מֹרְזְ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פֶּתֶק* פתק*
* במילון המקורי כתוב: פְּתָק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֻלְיָה חוליה ס' חֻלְיַת-; ר' חֻלְיוֹת

link link pl. links; (U-link)
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַלְקֶטֶת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
שׁוֹשַׁן* שושן*
* במילון המקורי כתוב: שׁוֹשָׁן
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֻכָּף* אוכף*
* במילון המקורי כתוב: אוּכָף
דלג למונחים