טלפונאות (תרפ"ט)

סריקות   

הקדמה – מֻנְּחֵי חַשְׁמַל, טֵלֵגְרָף וְטֵלֵפוֹן

 

רשימה זו סודרה ע"י הועדה למנחי החשמל, הטלגרף והטלפון בחיפה, שחבריה הם: י. אתין (מהנדס ראשי של חברת החשמל לא"י), בן-דֹב (מחלקת הדאר והטלגרף), ס. גולדברג (התכניון העברי), א. אריכא (מחלקת הדאר והטלגרף), ד. סטונהיל (מפקח הדאר והטלגרף), סמילר (דאר וטלגרף), י. פולק-פולני (חברת נשר), א. צציק (מהנדס ראשי של חברת החשמל לא"י), י. קופ וז. רובינשטין (חברת החשמל לא"י). עברה על הרשימה הועדה למנחי החשמל שבתל-אביב, שחבריה הם: ד"ר א. ברוך, אינג' א. ויזנסקי, יחיאל גרינפלד, מהנדס פוגל (חברת החשמל לא"י) בהשתתפות הד"ר א. מזיא. בחלוקי הדעות שהתעוררו בין שתי הועדות הכריעה אספת כל חברי ועד הלשון שבתל-אביב.

 

***

 

הרשימה מֻנְּחֵי חַשְׁמַל, טֵלֵגְרָף וְטֵלֵפוֹן עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו א (תרפ"ט), עמ' 420–425 ובלשוננו ב (תרפ"ט), עמ' 76–83, 435–437.