ביוב [תברואה] (תשכ"ה)

סינון
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
בִּיב שְׁפָכִים* ביב שפכים*
* במילון המקורי כתוב: בִּיב שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
בַּת תְּעָלָה בת תעלה מ"ר בְּנוֹת תְּעָלוֹת
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
קָדְקוֹד* קודקוד*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
מַעֲרֶכֶת מִסְתַּעֶפֶת* מערכת מסתעפת*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת מִסְתָּעֶפֶת
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
מַעֲרֶכֶת רַדְיָאלִית* מערכת רדיאלית*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת רָדִיאָלִית
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
קֶטַע שֶׁבַּמִּשְׁבָּרִים* קטע שבמשברים*, קֶטַע צִנּוֹר שֶׁבַּמִּשְׁבָּרִים* קטע צינור שבמשברים*
* במילון המקורי כתוב: קֶטַע שֶׁבַּמִשְׁבָּרִים
* במילון המקורי כתוב: קֶטַע צִנּוֹר שֶׁבַּמִשְׁבָּרִים
דלג למונחים