ביוב [תברואה] (תשכ"ה)

סינון
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
סִלּוּק שְׁפָכִים* סילוק שפכים*
* במילון המקורי כתוב: סִלּוּק שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
צִפּוּי שֵׁרַרְד* ציפוי שררד*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי שֵׁרַרְדְּ
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
קֶשֶׁת קשת רדיוס גדול או בינוני
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל* נפל* מ"ר נִפְּלִים
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל
עדכון: ברבים ניפֵּלים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל פָּשׁוּט* נפל פשוט*
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל פָּשׁוּט
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל כָּפוּל* נפל כפול*
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל כָּפוּל
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל מְרַוֵּחַ* נפל מרווח*
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל מְרַוֵּחַ
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
בֶּרֶז ברז בעל מגופה קונית ובה נקב
העתק
העתק
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
מַשְׁאֵבַת שְׁפָכִים* משאבת שפכים*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבַת שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
מַדֵּחַ מדח, מַדֵּחַ שְׁפָכִים* מדח שפכים*
* במילון המקורי כתוב: מַדֵּחַ שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
שְׁרַבְרַבּוּת* שרברבות*
* במילון המקורי כתוב: שְׁרַבְרָבוּת
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
שְׁרַבְרַב* שרברב*
* במילון המקורי כתוב: שְׁרַבְרָב
העתק
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
בִּיב שְׁפָכִים* ביב שפכים*
* במילון המקורי כתוב: בִּיב שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
בַּת תְּעָלָה בת תעלה מ"ר בְּנוֹת תְּעָלוֹת
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
קָדְקוֹד* קודקוד*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
מַעֲרֶכֶת מִסְתַּעֶפֶת* מערכת מסתעפת*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת מִסְתָּעֶפֶת
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
מַעֲרֶכֶת רַדְיָאלִית* מערכת רדיאלית*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת רָדִיאָלִית
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
עִבּוּד שְׁפָכִים* עיבוד שפכים*
* במילון המקורי כתוב: עִבּוּד שֳׁפָכִים
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)