טלפונאות [אלקטרוניקה] (תרפ"ט)

סינון
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אָקוּמוּלָטוֹר* אקומולטור*, מַצְבֵּר מצבר
* במילון המקורי כתוב: אַקּוּמוּלָטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
זְרוֹעַ זרוע ר' זְרוֹעוֹת

arm arm pl. arms
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סוֹלְלָה סוללה ר' סוֹלְלוֹת, בָּטֵרִיָּה* בטרייה* ר' בַּטֵּרִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּרִיָּה

battery battery pl. batteries
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פַּעֲמוֹן פעמון ר' פַּעֲמוֹנִים

bell bell pl. bells
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
כֶּבֶל כבל ר' כְּבָלִים

cable cable pl. cables
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֵלֵמֵנְט* אלמנט*, אֵלֵמֵנְט גַּלְוָנִי* אלמנט גלווני*
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶמֶּנְטְ
* במילון המקורי כתוב: אֵלֶמֶּנְטְ גַּלְוַנִּי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַעְגָּל מעגל ר' מַעְגָּלִים

circuit circuit pl. circuits
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קוֹנְדֶּנְסָטוֹר* קונדנסטור*
* במילון המקורי כתוב: קָנְדֶּנְסָטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פְּתִיל* פתיל*
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פְּתִיל כְּפוּל שְׁנַיִם* פתיל כפול שניים*, פְּתִיל כְּפוּל שְׁלוֹשָׁה* פתיל כפול שלושה*, פְּתִיל כְּפוּל אַרְבָּעָה* פתיל כפול ארבעה*
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל כְּפוּל שְׁנַיִם
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל כְּפוּל שְׁלוֹשָׁה
* במילון המקורי כתוב: פָּתִיל כְּפוּל אַרְבָּעָה

2 way cord 2 way cord 3 way cord etc.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: גַּלַּאי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
תֵּבַת הִסְתַּעֲפוּת* תיבת הסתעפות*
* במילון המקורי כתוב: תֵּבַת הִסְתָּעֲפוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
דּוּפְּלֵקְס* דופלקס*
* במילון המקורי כתוב: דֻּפְּלֶכְּס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹ-מֵנִיעַ* כוח אלקטרו-מניע*, כָּאָ"ם* כא"ם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֵלֶקְטְרוֹמֵנִיעַ
* במילון המקורי כתוב: כא"מ
המונח המעודכן: כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר* גלוונומטר*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַחֲוָן, מַחְוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון, מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הַשְׁרָאָה השראה, אִינְדּוּקְצִיָּה* אינדוקצייה*
* במילון המקורי כתוב: אִנְדֻּקְצִיָּה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
צִנְצֶנֶת צנצנת שֶׁל זְכוּכִית, שֶׁל חֶרֶס

jar jar glass, stoneware
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
שׁוֹק שוק ר' שׁוֹקַיִם

leg leg pl. legs
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קַוָּן קוון ר' קַוָּנִים, מַשְׁגִּיחַ הַקַּו* משגיח הקו*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁגִּיחַ הַקָּו
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַגְנֵט* מגנט*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵיט
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּחְזוּקָה.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
טֵלֵפוֹנִיסְט* טלפוניסט* נ' טֵלֵפוֹנִיסְטִית
* במילון המקורי כתוב: טֵלֵפוֹנִיסְטְ
המונח המעודכן: טֵלֵפוֹנַאי (נ' טֵלֵפוֹנָאִית). הערת המזכירות המדעית: רוֹוח טַלְפָּן.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
טֵלֶגְרָפִיסְט* טלגרפיסט* נ' טֵלֵגְרָפִיסְטִית
* במילון המקורי כתוב: טֵלֵגְרָפִיסְטְ
עדכון: בנקבה טֵלֶגְרָפִיסְטִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פִּקָּה* פיקה*
* במילון המקורי כתוב: פִּיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: שְׁרַבְרַב.
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מֶרְחָק רַדְיָאלִי* מרחק רדיאלי*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְחָק רָדִיאָלִי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַחְגֵּר שִׁנַּיִם
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רֵלֵי* רליי*
* במילון המקורי כתוב: רֶלֵי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
הִתְנַגְּדוּת* התנגדות*
* במילון המקורי כתוב: הִתְנַגְּדּוּת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
שׁוּרָה שורה, שׁוּרַת טֵלֶגְרָף* שורת טלגרף*
* במילון המקורי כתוב: שׁוּרַת טֵלֵגְרָף

route route telegraph
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַקֵּשׁ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סֵךְ* סך*
* במילון המקורי כתוב: סִיךְ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֵי"ת* חי"ת* ר' חֵתִ"ין
* במילון המקורי כתוב: חֵת

staple staple pl. staples
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תְּמוֹכָה
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
טְרַנְסְפוֹרְמָטוֹר* טרנספורמטור*
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְסְפָרְמָטוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מוֹט אָבָץ* מוט אבץ*
* במילון המקורי כתוב: מוֹט אֲבָץ
דלג למונחים