מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
לֹא תַּקִּין* לא תקין*, לֹא כְּשׁוּרָה* לא כשורה*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תָקִין
* במילון המקורי כתוב: לֹא כְשׁוּרָה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
בַּחֲרוּת בחרות הוועדה שינתה מונח זה לנַעֲרוּת; ראה מונחי הרפואה, לשוננו טז, עמ' 236 הע' 1
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אַלְבּוּמִינוּרְיָה* אלבומינוריה*, חֶלְבּוֹן בַּשֶּׁתֶן חלבון בשתן
* במילון המקורי כתוב: אַלְבּוּמִינוּרִיָּה
המונח המעודכן: אַלְבּוּמִין בַּשֶּׁתֶן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַמְנֶזְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמנזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אָנָטוֹמְיָה* אנטומיה*
* במילון המקורי כתוב: אֲנָטוֹמִיָּה
באנגלית anatomy
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
המונח המעודכן: הַפְרָעַת מִקְצָב.
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
לֹא תְּאִימוּת* לא תאימות*, לֹא סִימֶטְרִיּוּת* לא סימטריות*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תְאִימוּת
* במילון המקורי כתוב: לֹא סִמֶּטְרִיּוּת
עדכון: תְּאִימוּת הוא compatibility ולא symmetry.
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אָטוֹנְיָה* אטוניה*
* במילון המקורי כתוב: אֲטוֹנִיָּה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
דִּלְדּוּל דלדול, אַטְרוֹפְיָה* אטרופיה*
* במילון המקורי כתוב: אָטְרוֹפִיָּה
המונח המעודכן: דִּלְדּוּל
העתק
חלופות תקניות : אַקְטָר
להרחבה
חלופות תקניות : אקטר
להרחבה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
בַּקְטֵרֶמְיָה* בקטרמיה*
* במילון המקורי כתוב: בַּקְטֶרִיאֶמִיָּה
חלופות תקניות : חַיְדֶּקֶת דָּם
להרחבה
חלופות תקניות : חיידקת דם
להרחבה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
גָּסָה* גסה*, גִּהֵק* גיהק*
* במילון המקורי כתוב: גָּסֹה
* במילון המקורי כתוב: גַּהֵק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
קָלוֹרְיָה* קלוריה*
* במילון המקורי כתוב: קָלוֹרִיָּה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
קוֹמָה* קומה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמָא
המונח המעודכן: תַּרְדֶּמֶת
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
נָגוּעַ בְּקוֹמָה* נגוע בקומה*
* במילון המקורי כתוב: נָגוּעַ בְּקוֹמָא
עדכון: קוֹמָה הוחלף בתַרְדֶּמֶת
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
גֻּלְגֹּלֶת* גולגולת*
* במילון המקורי כתוב: גֻּלְגּוֹלֶת
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
דִּיאָתֵזִיס* דיאתזיס* כושר לקבל מחלה
* במילון המקורי כתוב: דִּיאָתֵסִיס
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
המונח המעודכן: תַּפְרִיט תְּזוּנָה.
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
גַּבִּי* גבי*
* במילון המקורי כתוב: גַבִּי
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
המונח המעודכן: צְרִיבָה בְּהַשְׁתָּנָה, צְרִיבָה בְּהַטָּלַת שֶׁתֶן.
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
אֵתֶר* אתר*
* במילון המקורי כתוב: אֶתֵר
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
מַחֲתֶלֶת* מחתלת*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲתָלָה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
חָשׁ בְּ* חש ב* איבר מסוים, חָשׁ מַכְאוֹבִים* חש מכאובים*
* במילון המקורי כתוב: חוּשׁ בְּ
* במילון המקורי כתוב: חוּשׁ מַכְאוֹבִים
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
זוֹב דָּם זוב דם
קִלּוּחַ דָּם קילוח דם זוב דם בעָצמה ולמרחק
שֶׁתֶת דָּם שתת דם זוב דם חלש ובסמוך למקום הפצע
אין חלופות מעודכנות למונחים קִלּוּחַ דָּם ושֶׁתֶת דָּם.
חלופות תקניות : דֶּמֶם
להרחבה
חלופות תקניות : דמם
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם בַּמּוֹחַ
להרחבה
חלופות תקניות : דמם במוח
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם חִיצוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : דמם חיצון
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם פְּנִימִי
להרחבה
חלופות תקניות : דמם פנימי
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם תּוֹךְ-גֻּלְגָּלְתִּי
להרחבה
חלופות תקניות : דמם תוך-גולגולתי
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
הִיפֶּרְטְרוֹפְיָה* היפרטרופיה*, גִּדּוּל יָתֵר גידול יתר
* במילון המקורי כתוב: הִפֶּרְטְרוֹפִיָּה
המונח המעודכן: גְּדִילַת יֶתֶר, הַגְדָּלַת יֶתֶר. באנגלית: hypertrophy.
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
דְּלִיפַת הַשֶּׁתֶן דליפת השתן הוועדה העדיפה אח"כ את הַשְׁהָיַת שֶׁתֶן, ראה לשוננו טז, עמ' 932 הע' 1
המונח המעודכן: אִי-נְקִיטַת שֶׁתֶן.
העתק
חלופות תקניות : הַדְבָּקָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפֶקְצִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : הדבקה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפקצייה (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
עֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹקְסִית* עצירת שתן פרדוקסית*
* במילון המקורי כתוב: עֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹכְסִית
המונח המעודכן: אֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹקְסִית
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
לֵיקוֹפֶּנְיָה* ליקופניה*
* במילון המקורי כתוב: לֶבְקֹפֶּנִיָּה
המונח המעודכן: מִעוּט כַּדּוּרִיּוֹת לְבָנוֹת, מִעוּט תָּאֵי דָּם לְבָנִים
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
שָׁד* שד*
* במילון המקורי כתוב: שַׁד
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
הִתְנַפְּחוּת התנפחות הוועדה ביטלה מונח זה, ראה לשוננו טז, עמ' 241 הע' 2
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
פֵּרִיסְטַלְטִיקָה* פרסטלטיקה*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרִסְטַלְטִיקָה
המונח המעודכן: נִיעַ.
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : צֶפִי רְפוּאִי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְּרוֹגְנוֹזָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : צפי רפואי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פרוגנוזה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
חַלְחֹלֶת* חלחולת*
* במילון המקורי כתוב: חַלְחוֹלֶת
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
רֶפְלֵקְס* רפלקס*
* במילון המקורי כתוב: רֶפְלֶקְסְ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
צַפְדִּינָה צפדינה, סְקַרְבּוּט* סקרבוט*
* במילון המקורי כתוב: סְקָרְבּוּט
המונח המעודכן באנגלית: scurvy
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
כִּיס הָאֲשָׁכִים* כיס האשכים*
* במילון המקורי כתוב: כִּיס הָאֶשְׁכַּיִם
העתק
העתק
העתק