מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
לֹא תַּקִּין* לא תקין*, לֹא כְּשׁוּרָה* לא כשורה*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תָקִין
* במילון המקורי כתוב: לֹא כְשׁוּרָה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אָצֵטוֹן* אצטון*
* במילון המקורי כתוב: אָצֶטוֹן
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
בַּחֲרוּת בחרות הוועדה שינתה מונח זה לנַעֲרוּת; ראה מונחי הרפואה, לשוננו טז, עמ' 236 הע' 1
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אַלְבּוּמִינוּרְיָה* אלבומינוריה*, חֶלְבּוֹן בַּשֶּׁתֶן חלבון בשתן
* במילון המקורי כתוב: אַלְבּוּמִינוּרִיָּה
עדכון: גם אַלְבּוּמִין בַּשֶּׁתֶן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַמְנֶזְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמנזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אַמְפּוּלָה* אמפולה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֻּלָּה
העתק
חלופות תקניות : מִעוּט דָּם, אָנֶמְיָה
להרחבה
חלופות תקניות : מיעוט דם, אנמיה
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אָנָטוֹמְיָה* אנטומיה*
* במילון המקורי כתוב: אֲנָטוֹמִיָּה
באנגלית anatomy
העתק
חלופות תקניות : מְעוּט דָּם
להרחבה
חלופות תקניות : מעוט דם
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
מְלָאכוּתִי* מלאכותי*
* במילון המקורי כתוב: מַלְאֲכוּתִי
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
המונח המעודכן: הַפְרָעַת מִקְצָב
העתק
חלופות תקניות : אַל-אִלְחִי
להרחבה
חלופות תקניות : אל-אלחי
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
לֹא תְּאִימוּת* לא תאימות*, לֹא סִימֶטְרִיּוּת* לא סימטריות*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תְאִימוּת
* במילון המקורי כתוב: לֹא סִמֶּטְרִיּוּת
המונח המעודכן: אָסִימֶטְרִיָּה
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אָטוֹנְיָה* אטוניה*
* במילון המקורי כתוב: אֲטוֹנִיָּה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אוֹטוֹקְלָב* אוטוקלב*
* במילון המקורי כתוב: אַבְטוֹקְלָב
חלופות תקניות : אַקְטָר
להרחבה
חלופות תקניות : אקטר
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
בַּקְטֵרֶמְיָה* בקטרמיה*
* במילון המקורי כתוב: בַּקְטֶרִיאֶמִיָּה
חלופות תקניות : חַיְדֶּקֶת דָּם
להרחבה
חלופות תקניות : חיידקת דם
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
גָּסָה* גסה*, גִּהֵק* גיהק*
* במילון המקורי כתוב: גָּסֹה
* במילון המקורי כתוב: גַּהֵק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
קָלוֹרְיָה* קלוריה*
* במילון המקורי כתוב: קָלוֹרִיָּה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
גִּידֵי תְּפִירָה* גידי תפירה*
* במילון המקורי כתוב: גִּידֵי תְפִירָה
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
קוֹמָה* קומה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמָא
המונח המעודכן: תַּרְדֶּמֶת
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
נָגוּעַ בְּקוֹמָה* נגוע בקומה*
* במילון המקורי כתוב: נָגוּעַ בְּקוֹמָא
עדכון: קוֹמָה הוחלף בתַרְדֶּמֶת
העתק
חלופות תקניות : הוֹרָאַת נֶגֶד, הַתְוָיַת נֶגֶד
להרחבה
חלופות תקניות : הוראת נגד, התוויית נגד
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
גֻּלְגֹּלֶת* גולגולת*
* במילון המקורי כתוב: גֻּלְגּוֹלֶת
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
דִּיאָתֵזִיס* דיאתזיס* כושר לקבל מחלה
* במילון המקורי כתוב: דִּיאָתֵסִיס
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
המונח המעודכן: תַּפְרִיט תְּזוּנָה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
המונח המעודכן: צְרִיבָה בְּהַשְׁתָּנָה, צְרִיבָה בְּהַטָּלַת שֶׁתֶן
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
סְחִיף* סחיף*
* במילון המקורי כתוב: סָחִיף
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אֶפִּיתֵל* אפיתל*
* במילון המקורי כתוב: אֶפִּיתֶל
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אֵתֶר* אתר*
* במילון המקורי כתוב: אֶתֵר
העתק
חלופות תקניות : מַעֲרַךְ הַסִּבּוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : מערך הסיבות
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
מַחֲתֶלֶת* מחתלת*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲתָלָה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
חָשׁ בְּ* חש ב* איבר מסוים, חָשׁ מַכְאוֹבִים* חש מכאובים*
* במילון המקורי כתוב: חוּשׁ בְּ
* במילון המקורי כתוב: חוּשׁ מַכְאוֹבִים
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
זוֹב דָּם זוב דם
קִלּוּחַ דָּם קילוח דם זוב דם בעָצמה ולמרחק
שֶׁתֶת דָּם שתת דם זוב דם חלש ובסמוך למקום הפצע
אין חלופות מעודכנות למונחים קִלּוּחַ דָּם ושֶׁתֶת דָּם
חלופות תקניות : דֶּמֶם
להרחבה
חלופות תקניות : דמם
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם בַּמּוֹחַ
להרחבה
חלופות תקניות : דמם במוח
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם חִיצוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : דמם חיצון
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם פְּנִימִי
להרחבה
חלופות תקניות : דמם פנימי
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : עֲצִירַת דֶּמֶם
להרחבה
חלופות תקניות : עצירת דמם
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם תּוֹךְ-גֻּלְגָּלְתִּי
להרחבה
חלופות תקניות : דמם תוך-גולגולתי
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
שִׁהֵק* שיהק*
* במילון המקורי כתוב: שַׁהֵק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
הִיגְיֵנָה* היגיינה*
* במילון המקורי כתוב: הִיגְיֶנָה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
הִיגְיֵנִי* היגייני*
* במילון המקורי כתוב: הִיגְיֶנִי
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
הִיפֶּרְטְרוֹפְיָה* היפרטרופיה*, גִּדּוּל יָתֵר גידול יתר
* במילון המקורי כתוב: הִפֶּרְטְרוֹפִיָּה
המונח המעודכן: גְּדִילַת יֶתֶר, הַגְדָּלַת יֶתֶר; באנגלית: hypertrophy
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
הִיסְטֶרְיָה* היסטריה*
* במילון המקורי כתוב: הִיסְטֵרִיָּה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
דְּלִיפַת הַשֶּׁתֶן דליפת השתן הוועדה העדיפה אח"כ את הַשְׁהָיַת שֶׁתֶן, ראה לשוננו טז, עמ' 932 הע' 1
המונח המעודכן: אִי-נְקִיטַת שֶׁתֶן
העתק
חלופות תקניות : הַדְבָּקָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפֶקְצִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : הדבקה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפקצייה (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
עֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹקְסִית* עצירת שתן פרדוקסית*
* במילון המקורי כתוב: עֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹכְסִית
המונח המעודכן: אֲצִירַת שֶׁתֶן פָּרָדוֹקְסִית
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אִיזוֹטוֹנִי* איזוטוני*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹטוֹנִי
העתק
חלופות תקניות : רִבּוּי כַּדּוּרִיּוֹת לְבָנוֹת, רִבּוּי תָּאֵי דָּם לְבָנִים
להרחבה
חלופות תקניות : ריבוי כדוריות לבנות, ריבוי תאי דם לבנים
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
לֵיקוֹפֶּנְיָה* ליקופניה*
* במילון המקורי כתוב: לֶבְקֹפֶּנִיָּה
המונח המעודכן: מִעוּט כַּדּוּרִיּוֹת לְבָנוֹת, מִעוּט תָּאֵי דָּם לְבָנִים
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
שָׁד* שד*
* במילון המקורי כתוב: שַׁד
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
מַד-לַחַץ* מד-לחץ*
* במילון המקורי כתוב: מַדְלַחַץ
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
דַּלֶּקֶת הַשָּׁד* דלקת השד*
* במילון המקורי כתוב: דַּלֶּקֶת הַשַּׁד
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
הִתְנַפְּחוּת התנפחות הוועדה ביטלה מונח זה, ראה לשוננו טז, עמ' 241 הע' 2
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
פֵּרִיסְטַלְטִיקָה* פרסטלטיקה*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרִסְטַלְטִיקָה
המונח המעודכן: נִיעַ
העתק
חלופות תקניות : צַפֶּקֶת אֲלוּחָה, צַפֶּקֶת אִלְחִית
להרחבה
חלופות תקניות : צפקת אלוחה, צפקת אלחית
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
פִיזְיוֹלוֹגְיָה* פיזיולוגיה*
* במילון המקורי כתוב: פִיסִיּוֹלוֹגִיָּה
העתק
העתק
חלופות תקניות : צֶפִי רְפוּאִי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְּרוֹגְנוֹזָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : צפי רפואי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פרוגנוזה (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
פִּיאֵמִיָּה* פיאמייה*
* במילון המקורי כתוב: פִּיאֶמִיָּה
חלופות תקניות : מַגֶּלֶת
מונחים נוספים באותה המשמעות: מִגּוּל דָּם (רווח בציבור)
להרחבה
חלופות תקניות : מגלת
מונחים נוספים באותה המשמעות: מיגול דם (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
חַלְחֹלֶת* חלחולת*
* במילון המקורי כתוב: חַלְחוֹלֶת
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
רֶפְלֵקְס* רפלקס*
* במילון המקורי כתוב: רֶפְלֶקְסְ
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
סִיבוּב* סיבוב*
* במילון המקורי כתוב: סִבּוּב
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
צַפְדִּינָה צפדינה, סְקַרְבּוּט* סקרבוט*
* במילון המקורי כתוב: סְקָרְבּוּט
באנגלית: scurvy
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
כִּיס הָאֲשָׁכִים* כיס האשכים*
* במילון המקורי כתוב: כִּיס הָאֶשְׁכַּיִם
העתק
חלופות תקניות : אִלְחִי
להרחבה
חלופות תקניות : אלחי
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
סֶפְּטִיצֶמְיָה* ספטיצמיה*
* במילון המקורי כתוב: סֶפְּטִיצֶמִיָּה
חלופות תקניות : אֶלַח הַדָּם, אֶלַח
להרחבה
חלופות תקניות : אלח הדם, אלח
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
עִטֵּשׁ* עיטש*
* במילון המקורי כתוב: עַטֵּשׁ
העתק
רפואה (תש"א, 1941)