חינוך (תשכ"ב, תשכ"ה)

סינון
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
תָּכְנִית הַלִּמּוּד תוכנית הלימוד, תָּכְנִית הַלִּמּוּדִים תוכנית הלימודים רשימה של המטרות והיעדים, נושאי הלימוד, שיטות הלימוד, דרכי ההערכה וכיוצא בהם במקצוע לימוד מסוים או בכלל מקצועות הלימוד בכיתה, במחלקה וכדומה
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
תָּכְנִית מְבוֹלֶלֶת תוכנית מבוללת על פי סנהדרין כד ע"א: מאי בבל, א"ר יוחנן בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
לְמִידַת סְפָחוֹת למידת ספחות למידת נושא נספח ביחד עם הנושא העיקרי, כגון מתמטיקה עם פיסיקה, פרקים במקרא עם סיפורי מאפו
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
לְמִידַת לְוַאי למידת לוואי כגון: למידת סדר וניקיון בשעת למידת סרטוט, למידת כתיבה נכונה של שברים בשעת למידה של חשבון שברים
העתק
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
לְמַתְחִילִים למתחילים, סֵפֶר לְמַתְחִילִים ספר למתחילים כגון: חֶשְׁבּוֹן לְמַתְחִילִים, קְרִיאָה לְמַתְחִילִים, כִּימְיָה לְמַתְחִילִים...
העתק
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
תַּקְלִיט תקליט המונח כולל תַּקְלִיט דִּסְקָה (או "תַּקְלִיט" סתם), תַּקְלִיט סֶרֶט, תַּקְלִיט תַּיִל

record record, recording recording including: tape-recording, wire-recording
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
צִלּוּם דּוֹלֵג זְמַן צילום דולג זמן צילומים של תהליך מסוים בשלבים שונים, לא ברציפות, אלא בדילוגים על פי הזמן
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
הַנְפָּשָׁה הנפשה הפקת סרטים לא ע"י צילום עצמים בתנועתם, אלא ע"י צילום תמונותיהם, באופן שהסרט יציג תנועה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָנִימַצְיָה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶקְרָן (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים