ימאות (תש"ל)

סינון
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
הוֹבָלָה הובלה הפעולה
תּוֹבָלָה תובלה תורת ההובלה, מערכת ההובלה וכד'
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
אָגוֹר אגור מ"ר אֲגוֹרִים; לכלים וכיו"ב
דלג למונחים