ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: באנגלית art print
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
אוֹת אות כּל אחד מסימני האלף-בּית
אוֹת דְּפוּס אות דפוס האוֹת כּצוּרתהּ בּדפוּס
גּוֹפָן גופן כּל אחת מצוּרוֹת הכּתב: מרוּבּע, אשוּרי, רש"י וכוּ'
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
דְּמוּי דְּפוּס דמוי דפוס עשׂוּי בּתהליך של שכפּוּל, שלא כּהדפּסה רגילה, כּגוֹן: מוּלטיגרף, מוּלטילית ועוֹד
דלג למונחים