הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
פְּקֻדַּת מַעֲצָר פקודת מעצר מִנְהָלִית; מזכיר בית-המשפט מוציאהּ לביצוע הצו
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָצוּר עצור בידי שוטר, ללא צו בית המשפט
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָצִיר עציר על פי הוראת בית המשפט
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עִכּוּב עיכוב דרישה המופנית לאדם להילוות לשוטר עד לתחנת המשטרה, מבלי שיהיה צורך בעצירתו
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
מִשְׁמֹרֶת משמורת החזקה של אדם ובכללה שמירה ופיקוח על שלומו וביטחונו
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
חָבוּשׁ חבוש במתקן צבאי או משטרתי
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
חֲבִישָׁה חבישה, מַחְבּוֹשׁ מחבוש עונש כליאה בדין משמעתי במתקן צבאי או משטרתי לתקופת זמן קצרה
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
רַב-סוֹהֵר רב-סוהר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
מֵישָׁר מישר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
כַּלַּאי כלאי דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
רַב-כַּלַּאי רב-כלאי דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
העתק
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
גֻּנְדָּר גונדר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
רַב-גֻּנְדָּר רב-גונדר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
טְעוּן הֲגָנָה טעון הגנה אסיר שיש צורך להפרידו משאר האסירים מחשש שיפגעו בגופו
דלג למונחים