תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִבְנֶה מבנה מושג מופשט: האופן שבו מצורפים אלמנטים שונים של עצם הנדסי או ארכיטקטוני
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִבְנֶה מבנה, קוֹנְסְטְרוּקְצִיָּה* קונסטרוקצייה* רכיב או מערכת רכיבים, שתפקידם לשאת עומסים מוגדרים ולהבטיח מידה מסוימת של קשיחות
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְסְטְרוּקְצְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַעְבָּד מעבד תוצאה של עבודות בנייה, כגון: בניין, כביש, סכר וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בְּנִי בני של אבן, לבנים, בלוקים, בטון וכדומה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּנְיָן בניין מעבד בנייה קבוע, הסוגר על חלל באמצעות קירות או שניהם, והמגן על תכולתו מהשפעת גורמים חיצוניים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שֶׁלֶד שלד, שֶׁלֶד הַבִּנְיָן שלד הבניין כל חלקי הבניין המקבלים עומסים ומעבירים אותם לקרקע, הדרושים להבטחת יציבות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בַּיִת בית בניין המיועד בעיקר למגורים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִתְקֶנֶת מתקנת מערכת המתקנים והציוד של מוסד או מפעל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עִלִּי עילי כגון: קו-חשמל עילי, קו-צינורות עילי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֹּרֶן תורן עמוד מתנשא, הנושא עצמים התלויים עליו כגון: כבל, דגל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְדּוֹל מגדול עמוד מסיבי דמוי מגדל, כגון: לנשיאת קו מתח גבוה
העתק
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּירַת גַּג דירת גג דירה הבנויה על בניין בעל גג שטוח ותופסת חלק משטח-הגג
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּנְיַן-עֵזֶר בניין-עזר בניין משני, הנפרד מן הבניין הראשי ומשמש לשירותים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּנְיַן נִסְפָּח בניין נספח בניין משני, הדבוק לבניין העיקרי או לא דבוק אליו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אַכְסַדְרָה אכסדרה רחבה לאורך בניין, הסגורה מצדה האחד על ידי הקיר החיצוני של הבניין ופתוחה מצדה החיצוני
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְטָו סטיו, סְטָו* סטיו* מבנה שלאורכו שׂדרה של עמודים
* במילון המקורי כתוב: סְטָיו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אִיתוֹן איתון מבנה מחובר לבניין ומשמש מחסה לכניסה או למקום סגור-למחצה; בדרך-כלל בעל עמודים, מקוֹרֶה והצדדים פתוחים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עָרִיס עריס, פֶּרְגּוֹלָה פרגולה מבנה שלדי מסורג, מכוסה צמחים מטפסים, מעל שביל
המונח המעודכן: מִצְלָלָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פִּיר פיר חלל אנכי בתוך בניין, למעלית, לאוורור, לצנרת וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גְּזֻזְטְרָה* גזוזטרה* משטח לא-מקוֹרה, הבולט מן הקיר החיצוני של הבניין ולו מעקה סביב
* במילון המקורי כתוב: גְּזוּזְטְרָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִרְפֶּסֶת מרפסת משטח מקוֹרה צמוד לקיר החיצוני של הבניין ולו מעקה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִרְפֶּסֶת מרפסת רחבה שהיא כעין המשך לרצפת קומת-הקרקע מחוץ לבניין, בדרך-כלל מוגבלת במעקה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִסְדְּרוֹן מסדרון מבוא צר ומוארך מחוץ לבניין או בתוכו, וממנו פתחים אל חדרים או אל דירות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּרוֹזְדּוֹר* פרוזדור* מבוא צר ומוארך בתוך בניין וממנו פתחים אל חדרים או אל דירות
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹזְדוֹר
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַעֲקֶה מעקה קיר או סורגים המשמשים מגן, בדרך כלל לפני מורד פתאומי, דרך וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מוּסָךְ מוסך בבית או ליד בית להחניית רכב. מ"ר: מוּסַכִּים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְכָכָה סככה כגון: סככה להמתנה לאוטובוס
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עָצִיץ* עציץ*
* במילון המקורי כתוב: עֲצִיץ
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אָקָדֶמְיָה* אקדמיה*
* במילון המקורי כתוב: אֲקָדֶמְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִכְלָלָה מכללה חלק של מוסד להשכלה גבוהה, בין שהוא מצוי בתחום קרייתו של המוסד בין לאו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
קִרְיָה קריה כגון קריית-האוניברסיטה
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֵּאַטְרוֹן* תיאטרון* רבים: תֶּאַטְרוֹנִים
* במילון המקורי כתוב: תֶּאַטְרוֹן
עדכון: ברבים תֵּאַטְרוֹנִים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בֵּית אוֹפֵּרָה* בית אופרה* מ"ר: בָּתֵּי-אוֹפֶּרָה
* במילון המקורי כתוב: בֵּית אוֹפֶּרָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַמְגּוּרָה* ממגורה*, סִילוֹ סילו מ"ר: סִילוֹאִים
* במילון המקורי כתוב: מַמְּגּוּרָה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מוּסָךְ מוסך בית-מלאכה לתיקון מכוניות. מ"ר: מוּסַכִּים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְרַשׁ כַּדּוּרֶגֶל* מגרש כדורגל*
* במילון המקורי כתוב: מִגְרַשׁ כַּדּוּר-רֶגֶל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְרַשׁ כַּדּוּרְסַל* מגרש כדורסל*
* במילון המקורי כתוב: מִגְרַשׁ כַּדּוּר-סַל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְרַשׁ טֵנִיס* מגרש טניס*
* במילון המקורי כתוב: מִגְרַשׁ טֶנִיס
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְרַשׁ גּוֹלְף* מגרש גולף*
* במילון המקורי כתוב: מִגְרַשׁ גוֹלְף
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: קֶמְפִּינְג (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קמפינג (לועזי)
להרחבה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
קַפֵּלָה* קפלה*
* במילון המקורי כתוב: קָפֶּלָה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִזְרָמָה מזרמה מתקן או מבנה להזרים בו מים לנוי, כגון: מדרגות היוצרות כעין מפל-מים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פַּארְק* פארק* שטח נרחב נטוע, שהותקנו בו דרכים, מגרשי-משחקים, מדשאות וכו'
* במילון המקורי כתוב: פַּרְק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: מִסְלָעָה (רווח בציבור)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: מסלעה (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יַעַר יער שטח גדול, שגדלים בו עצי-סרק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חָרְשָׁה* חורשה* יער קטן
* במילון המקורי כתוב: חֹרְשָׁה
עדכון: גם חֻרְשָׁה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חֹרֶשׁ חורש שיחים או עצים שרובם מוריקים תמיד
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גָּרִיגָה גריגה שטח פתוח ובו עצים או שיחים נמוכים
גם: שִׂיחִיָּה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עֶשְׂבָּה עשבה שכבת האדמה העליונה עם העשב שבה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יָד יד, צִיּוּן ציון, אַנְדַּרְטָה* אנדרטה*, גַּלְעֵד גלעד, מַצֵּבַת-זִכָּרוֹן* מצבת-זיכרון*
* במילון המקורי כתוב: אַנְדַרְטָה
* במילון המקורי כתוב: מַצֶּבֶת-זִכָּרוֹן
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מְצוּדָה מצודה מקום מבוצר, החולש על יישוב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מָעוֹז מעוז, מָעֹז מעוז מקום מבוצר קטן להגנה, הכולל מקלט(ים), עמדות תצפית וירי, חפירים וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִבְצָר מבצר מקום מבוצר, הכולל בניינים, חומת-מגן, עמדות, מגדלים וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּצּוּרִים ביצורים מערכת של אמצעים לצורכי-הגנה מפני התקפה התקפה כלשהי, כגון: תעלות, עמדות, סוללות וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בּוּנְקֶר בונקר חלל תת-קרקעי להתבצרות
המונח המעודכן: מִבְצוֹר
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חֲלַקְלַקָּה חלקלקה קיר משופע או סוללה משופעת להגנה מפני התקפת-הסתערות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תְּעָלָה תעלה, חֲפֵרָה חפרה חפרה צרה, המשמשת למחסה בפני התקפה ולהפעלת כלי-נשק ממנה
דלג למונחים