תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי התכנון המרחבי

 

[המילון ערוך לפי נושאים, ואלה הם: פני הארץ; משפט וכלכלה; תכנון ותכניות; פיתוח ובינוי; שטחים ויישובים; אתרים, מעבּדים ומתקנים; דיור; אוכלוסייה; אקולוגיה; תחבורה. המילון הוכן בוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה, הטכניון, חיפה].

 

***

 

ביום י"ב בניסן תשמ"ה (3 באפריל 1985) חתם שר החינוך והתרבות יצחק נבון על הודעה שהמילון למונחי התכנון המרחבי אושר במליאת האקדמיה, בישיבתה מיום כ"ח באייר התשמ"ג (11 במאי 1983).
 

המילון פורסם ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 3200, כ"ח באייר תשמ"ה (19 במאי 1985).