אנטומיה [רפואה] (תשי"ז)

סינון
העתק
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
נֹאדִית* נאדית* לגבי הריאה
מַכְתֵּשׁ מכתש ר' מַכְתְּשִׁים (לגבי השיניים)
* במילון המקורי כתוב: נאֹדִית
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
נֹאדִיתִי* נאדיתי*
מַכְתְּשִׁי* מכתשי*
* במילון המקורי כתוב: נאֹדִיתִי
* במילון המקורי כתוב: מַכְתֵּשִׁי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
אַמְפּוּלָה* אמפולה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֻּלָּה
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
אַמְפּוּלָתִי* אמפולתי*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֻּלָּתִי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
לוּלָאָה לולאה בעצבים
הֲדוּרָה הדורה היינו כפיפות, כגון של הדקים (חולין מה ע"ב), של צינורות הכליות

Latin: ansa ansa
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
לֶחִי* לחי*
* במילון המקורי כתוב: לְחִי

Latin: bucca bucca
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
הַמּוֹחוֹן* המוחון*, הַמּוֹחַ הַקָּטָן* המוח הקטן*
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחוֹן
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחַ הַקָּטָן
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
מוֹחוֹנִי* מוחוני*
* במילון המקורי כתוב: מֹחוֹנִי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
הַמּוֹחַ* המוח*, הַמּוֹחַ הַגָּדוֹל* המוח הגדול*
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחַ
* במילון המקורי כתוב: הַמֹּחַ הַגָּדוֹל
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
מוֹחִי* מוחי*
* במילון המקורי כתוב: מֹחִי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
גַּף גף ר' גַּפַּיִם
קַצְוָה קצווה
עדכון: המונח קַצְוָה הוחלף במונח קָצֶה.
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
דַּד דד, פִּטְמַת הַשָּׁד* פטמת השד*
* במילון המקורי כתוב: פִּטְמַת הַשַּׁד
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה

Latin: massa massa
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
חֲצוֹצְרָתִי* חצוצרתי*
* במילון המקורי כתוב: חֲצוֹצַרְתִּי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
מַסְתְּמִי* מסתמי*
* במילון המקורי כתוב: מַסְתֵּמִי
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
וִילוֹן וילון ר' וִילָאוֹת

Latin: velum velum
עדכון: ברבים גם וִילוֹנוֹת
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
פְּרוֹזְדּוֹר* פרוזדור*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹזְדוֹר
העתק
רפואה (תשי"ז, 1957)
פְּרוֹזְדּוֹרִי* פרוזדורי*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹזְדוֹרִי
דלג למונחים