קדרות (תש"י)

סינון
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קִשּׁוּט קישוט ר' קִשּׁוּטִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
עדכון: גם לְבַן רֶקַע
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלִי סִיגִילָטָה* כלי סיגילטה*
* במילון המקורי כתוב: כְּלִי סִיגִלָּטָה
העתק
חלופות תקניות : מִכְחוֹל, מִבְרֶשֶׁת
להרחבה
חלופות תקניות : מכחול, מברשת
להרחבה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מֶרַח מרח חיפוי של צבע דליל, ולא של טין דק

wash wash coloured coating, not of clay
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
נֶזֶל* נזל*
* במילון המקורי כתוב: נֵזֶל
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
צְלָעוֹת צלעות, רְכָסִים רכסים למשׁל: כְּלִי צְלָעוֹת, כְּלִי רְכָסִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
בּוּכֵּרוֹ* בוכרו*
* במילון המקורי כתוב: בֻּכֵּירוֹ
העתק
העתק
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
הֶרְכֵּב הרכב של תמונות או של מוטיבים

composition composition of scenes or motifs
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מָדוֹר מדור רצועה רחבה ועליה לפעמים ציורים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
סֶרֶט סרט, רְצוּעָה רצועה רצועה רחבה ועליה לפעמים ציורים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
דְּגָם גֵּאוֹמֶטְרִי* דגם גאומטרי*
* במילון המקורי כתוב: דְּגָם גֵּיאוֹמֶטְרִי
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
צִיּוּרֵי דְּגָמִים* ציורי דגמים*
* במילון המקורי כתוב: צִיּוּרֵי דְגָמִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַלְבֵּן מלבן, מֵטוֹפֵּי* מטופי*
* במילון המקורי כתוב: מֵיטוֹפֵּי

metope metope, panel panel in decoration
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קַוִּים גַּלִּיִּים* קווים גליים*
* במילון המקורי כתוב: קָוִים גַּלִּיִּים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
צִיּוּרֵי פְּרָחִים* ציורי פרחים*
* במילון המקורי כתוב: צִיּוּרֵי פְרָחִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
נִצָּנֵי לוֹטוּס* ניצני לוטוס*
* במילון המקורי כתוב: נִצָּנֵי לוֹטוֹס
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אוֹסְטְרָקוֹן אוסטרקון ר' אוֹסְטְרָקָאוֹת
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
צֵרוּף אוֹתִיּוֹת* צירוף אותיות*
* במילון המקורי כתוב: צֵרוּף אוֹתִיוֹת
דלג למונחים