סכרים (תשכ"ז)

סינון
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
נִצּוּל ניצול שֶׁל מַפָּל, שֶׁל מֵרוֹץ-מַיִם

harnessing harnessing of fall, of a stream
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
נִצּוּל אֵנֶרְגִּיַּת הַמַּיִם* ניצול אנרגיית המים*
* במילון המקורי כתוב: נִצּוּל אֱנֶרְגְּיַת הַמַּיִם
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
הֲנָחַת חִשּׁוּב* הנחת חישוב*, הֲנָחַת תֶּכֶן* הנחת תכן*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחַת חִשּׁוּב
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחַת תֶּכֶן
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
דַּחַף דחף, כּוֹחַ לוֹחֵץ* כוח לוחץ*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ לוֹחֵץ
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
תָּכְנִית הָאֲתָר* תוכנית האתר*
* במילון המקורי כתוב: תָּכְנִית הָאֲתַר
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
פְּרוֹיֵקְט* פרויקט*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹיֶקְטְ

scheme scheme, project project plans and designs
העתק
העתק
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
קָדְקוֹד* קודקוד*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
נְטִי נטי היחס בין ההיטל האופקי להיטל האנכי
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
יַרְכָּה* ירכה*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
יַרְכַּת כֹּבֶד* ירכת כובד*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכַת כֹּבֶד
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מִלּוּי אֲבָנִים בַּהֲנָחָה* מילוי אבנים בהנחה*
* במילון המקורי כתוב: מִלּוּי אֲבָנִים בְּהַנָּחָה
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
סִינָר אָטִים* סינר אטים*
* במילון המקורי כתוב: סִנָּר אָטִים
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מְסַנֶּנֶת* מסננת*
* במילון המקורי כתוב: מִסְנֶנֶת
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
סִינַר נִקּוּז* סינר ניקוז*
* במילון המקורי כתוב: סִנַּר נִקּוּז
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
שַׁסְתּוֹם צִילִינְדֵּרִי* שסתום צילינדרי*
* במילון המקורי כתוב: שַׁסְתּוֹם צִילִנְדְּרִי
העתק
העתק
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מִמְשָׁךְ ממשך מִמְשַׁךְ אֲוִיר, מִמְשַׁךְ מַיִם

inlet inlet air, water, intake intake air, water
העתק
המונח התקני מָגוֹף.
להרחבה
המונח התקני מָגוֹף.
להרחבה
העתק
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מַעְבָּד מעבד תוצאת העבודות
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
בָּאֲתָר* באתר*
* במילון המקורי כתוב: בָּאֲתַר
העתק
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מִבְחָן בָּאֲתָר* מבחן באתר*
* במילון המקורי כתוב: מִבְחָן בָּאֲתַר
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
הִידְרוֹמֵטֶר* הידרומטר*, מַד צְפִיפוּת מד צפיפות
* במילון המקורי כתוב: הִדְרוֹמֶטֶר
העתק
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
סִינָר* סינר*
* במילון המקורי כתוב: סִנָּר
דלג למונחים