סכרים (תשכ"ז)

סינון
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
שַׁסְתּוֹם צִילִינְדֵּרִי* שסתום צילינדרי*
* במילון המקורי כתוב: שַׁסְתּוֹם צִילִנְדְּרִי
העתק
העתק
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מִמְשָׁךְ ממשך מִמְשַׁךְ אֲוִיר, מִמְשַׁךְ מַיִם

inlet inlet air, water, intake intake air, water
העתק
המונח התקני מָגוֹף.
להרחבה
המונח התקני מָגוֹף.
להרחבה
העתק
דלג למונחים