סכרים (תשכ"ז)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי הסכרים

 

המילון הזה הוא עיבוד אחר עיבוד של חומר, שהדיון בו נתמשך כעשר שנים. בשנים תשי"ד-תשי"ח נדונו בשלוש קריאות המונחים שבמילון הבין-לאומי לסכרים ( Dictionnaire technique des barrages , publié par la Commission Internationale des Grands Barrages, première édition, Paris 1950 ) לפי הצעת תרגום עברי שהכין ה' שרגא אירמאי. לפני כן – בשנים תשי"ב-תשי"ד – נשלחה ההצעה פרק פרק אל חברי האקדמיה ללשון העברית ואל בעלי מקצוע, והמציאו לוועדה הערות הגב' ר' שלון והאדונים מ' אבנימלך, עלי איתן, ז' ארנסט, זאב בן-חיים, יוסף ברויר, מ' גולדשמידט, ד' הרנוי, י' טוקטלי, שמואל ייבין, י' יצחקי, י' לבני, מ' מאיר, ש' מנדל, י' פוקס, ה' פינקל, א' פרנס, נ' רוזנן, מ' רם וק"א שטרק.

חברי הוועדה שדנה בהצעת התרגום ובהערות עליה, היו האדונים ק' אדלשטיין, ש' אירמאי, י' ברויר, ס' דייוויס (קריאה א'), מ"ח דיסקין, י' כסיף (קריאה א'), מ' כספרי (קריאה א'), י' מבורך (קריאה א'), י' פרושנסקי, א' פרסמן, ז' קרונפלד ומזכיר הוועדה, הא' אורי אסטרחן. בישיבות מספר השתתפו הגב' ר' שלון והאדונים א' אלרואי, ז' ארנסט, ג' דיסוי, ד' יצחקי, נ' כהן, י' פיכמן, א' פרומן, א' קוסובסקי וי' קרני.

חוזר שכלל את תוצאות שלוש הקריאות, נשלח לחברי האקדמיה בתחילת תשי"ט, ובו מבחר אותם המונחים, שבתרגומם העברי היה צד חידוש. הערות לחוזר זה שלחו למזכירות האדונים עלי איתן, יהודה בורלא, זאב בן-חיים, ניסן ברגגרין, י' כצנלסון, עזרא ציון מלמד, א' פורת, חיים רבין וק"א שטרק.

עד שלא הגיעה הוועדה לגמר הדיון במילון, הופיעה מהדורה מתוקנת ומורחבת של המילון הבין-לאומי ( Dictionnaire technique des barrages , reédition augmentée, Paris 1957 ), והיה צורך להכין על פיה תרגום חדש למונחים ששונו ושנוספו. תרגום החומר החדש, שהוצע ב"השלמות למילון מונחי הסכרים" בטבת תשכ"א, נדון אותה שנה בוועדה מקצועית, שחבריה היו האדונים ק' אדלשטיין, ש' אירמאי, י' ברויר, י' פרושנסקי, א' פרסמן וא' אסטרחן כמזכיר.

בינתיים הוכנו על-ידי ועדות מינוח אחרות של האקדמיה ללשון העברית מילונים לרוב מקצועות הגבול הכלולים במילון הנ"ל: מונחי הידרוליקה, הידרולוגיה, מטאורולוגיה, הנדסת הקרקע, בטון, ציוד לבנייה ועוד. לפיכך הוחלט לכלול במילון הזה רק מונחים המיוחדים למקצוע הסכרים עצמו. בחוזרים שנשלחו באייר תשכ"ג לחברי האקדמיה ולאנשי מקצוע, הוצע אפוא רק מבחר מן המונחים שנדונו בהשלמות למילון המקצועי. ממקבלי החוזרים האלה נענו והעירו הערות האדונים ד' אביר, ק' אדלשטיין, ש' אירמאי, ע' איתן, י' בורישנסקי, דוד צבי בנעט, ניסן ברגגרין, אהרן דותן, גדעון הנמן ומ' מנדלברג.

הערות אלו נדונו בחודש מנחם-אב תשכ"ג בישיבת הוועדה, שהשתתפו בה האדונים ק' אדלשטיין, ש' אירמאי, ע' איתן, אברהם קריב וא' אסטרחן כמזכיר.

החומר כולו – הן זה שבמצע הראשון והן זה שבהשלמות – נערך מחדש בידי הא' ש' אירמאי ופורסם בהודעת הסיכום בשבט תשכ"ד. ההערות שנתקבלו על הודעת הסיכום מאת האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, א' אסטרחן וב"צ כינורי, נדונו בוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בישיבתה בכסלו תשכ"ה.

המילון אושר בישיבה ס"ד של מליאת האקדמיה ללשון העברית ביום י"א בטבת תשכ"ה (16 בדצמבר 1964).

המהדורה המודפסת: הגב' בלהה בר הכינה את כתב היד וערכה את כל המפתחות למילון, והיא והאדונים ע' איתן וא' אסטרחן הביאו את הספר לדפוס.

 

* * *

 

ביום י"ח בכסלו התשכ"ז (1 בדצמבר 1966) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי הסכרים אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1323, ב' בטבת תשכ"ז (15 בדצמבר 1967).

"מילון למונחי הסכרים" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים–חיפה, תשכ"ז.