ספנות [ימאות] (ת"ש–תש"א)

סינון
העתק
העתק
העתק
ימאות (ת"ש–תש"א, 1940)
דֹּפֶן דופן זו"נ, דֹּפֶן יֶמֶן דופן ימן, דֹּפֶן שֹׂמֶל* דופן שומל*, צַד צד, צַד יֶמֶן צד ימן, צַד שֹׂמֶל* צד שומל*
* במילון המקורי כתוב: דֹּפֶן שׂמֶל
* במילון המקורי כתוב: צַד שׂמֶל

board board, side side starbord and port
העתק
העתק
העתק
העתק
ימאות ( ת"ש, 1940)
טוֹרְפֵּדוֹ* טורפדו* מ"ר: טָרְפֵּדוֹיִים
* במילון המקורי כתוב: טָרְפֵּדוֹ
העתק
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
מִפְרָשׂ שֶׁל סְקַרְיָה* מפרש של סקריה*, מִפְרַשׂ סְקַרְיָה* מפרש סקריה*
* במילון המקורי כתוב: מִפְרָשׂ שֶׁל אִסְקַרְיָה
* במילון המקורי כתוב: מִפְרַשׂ אִסְקַרְיָה
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
הערת המזכירות המדעית: משמש גם מִפְרַשׂ חָלוּץ (צירוף סמיכות).
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
קֵטְשׁ* קטש* ר' קֶטְשִׁים
* במילון המקורי כתוב: קֶטְשְׁ
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
יוֹל* יול* ר' יָאוֹלוֹת
* במילון המקורי כתוב: יָאוֹל
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
הערת המזכירות המדעית: משמש גם מִפְרַשׂ חָלוּץ (צירוף סמיכות).
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
מָגֹל נֵף הַקָּדְקוֹד* מגול נף הקודקוד* נפרד: מָגֹל, ר' מָגֻלִּים, מָגֻלֵּי נֵף הַקָּדְקוֹד* מגולי נף הקודקוד*, בְּלוֹק נֵף הַקָּדְקוֹד* בלוק נף הקודקוד*
* במילון המקורי כתוב: מָגֹל נֵף הַקָּדְקֹד
* במילון המקורי כתוב: מָגֻלֵּי נֵף הַקָּדְקֹד
* במילון המקורי כתוב: בְּלוֹק נֵף הַקָּדְקֹד
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
כָּתֵף כתף רבים: כְּתֵפַיִם
עדכון: גם כֶּתֶף הַסְּקַרְיָה
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
חָלוּץ בָּלוֹנִי* חלוץ בלוני*
* במילון המקורי כתוב: חָלוּץ בַּלּוֹנִי
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
סְפִּינֵקֶר* ספינקר*
* במילון המקורי כתוב: סְפִנֶּקֶר
העתק
העתק
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
מִפְרְשֵׂי תַּחֲרוּת* מפרשי תחרות*
* במילון המקורי כתוב: מִפְרְשֵׂי תַחֲרוּת
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
בַּרְוָז ברווז ר' בַּרְוַזִּים
עדכון: ברבים בַּרְוָזִים
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
דְּמָמָה דממה, גָּלֵינֵי גליני מהירות הרוח במילים אנגליים לשעה: 3
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
סְעָרָה גֵּאָה סערה גאה מהירות הרוח במילים אנגליים לשעה: 48
העתק
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
סַעֲרַת אוֹן סערת און מהירות הרוח במילים אנגליים לשעה: 65
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
סוּפָה סופה מהירות הרוח במילים אנגליים לשעה: 75
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
הוּרִיקָן* הוריקן* מהירות הרוח במילים אנגליים לשעה: 90
* במילון המקורי כתוב: הוּרָגָן
העתק
ימאות ( תש"א, 1941)
הערת המזכירות המדעית: כיום מקובל כַּלְכַּל.
העתק
דלג למונחים