הידרולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
אוֹרוֹהִידְרוֹגְרַפְיָה* אורוהידרוגרפיה*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרוֹ-הִידְרוֹגְרַפְיָה
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
הִידְרוֹמֶטְרִיָּה* הידרומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרוֹמֶטְרְיָה
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
גֶּשֶׁם שִׁלְגִּי* גשם שלגי*
* במילון המקורי כתוב: גֶּשֶׁם שַׁלְגִּי
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
הִידְרוֹגְרָמָה* הידרוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרוֹגְרַמָּה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
אֲשֶׁדֶת אשדת קטע מרוץ יותר תלול מאשד ופחות תלול ממפל; מ"ר אֲשָׁדוֹת
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
שְׁחִיקָה שחיקה פחיתת האבן המתגלגלת בזרם המים
העתק
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
חֶסֶם חסם רכס של חול, אבנים וכד', הנמצא בקרבת שפך נהר או מקביל לחוף וקרוב לו והמכוסה מים בשעת הגיאות לפחות
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
שִׂרְטוֹן שרטון מ"ר שִׂרְטוֹנִים; משקעי חול, אבנים וכד', שהפחיתו את עומק המים עד כדי סיכון השיט