הידרולוגיה (תשל"א)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי ההידרולוגיה

 

ראשיתו של מילון זה בתרגום רשימות מונחים לועזיים בשנת 1956, שרובו נעשה בידי הא' שרגא אירמאי ומיעוטו בידי האדונים מ"ח דיסקין ור' בר.

קריאה ראשונה במונחים אלה ובהערות שנתקבלו עליהם מבעלי מקצוע, הייתה בשנים תשי"ז-תשי"ח (1958-1956) ב-14 ישיבות של ועדה, שחבריה היו האדונים ק' אדלשטיין, ש' אירמאי, יוסף ברויר, מ"ח דיסקין, ב"צ כינורי, י' פרושנסקי, א' פרסמן, מ' רם והא' אורי אסטרחן – מזכיר. תוצאות הדיון פורסמו בשבט תשי"ט (ינואר 1959) בחוזר שנשלח לחברי האקדמיה ולאנשי מקצוע. בקריאה השנייה, בחודשים שבט–תמוז תש"ך (פברואר–יולי 1960), הצטרף אל הוועדה הא' ז' ניר (קורנפלד).

פרסום תוצאות הדיון הזה נשתהה בשל ההשלמות והתיקונים הרבים שנעשו במילון לפי הערות המעירים ולפי הצעות הוועדות למונחי הגאוגרפיה, המטאורולוגיה וההידרוליקה. האדונים ש' אירמאי ומ"ח דיסקין ערכו את כל החומר מחדש.

המהדורה המודפסת: את התרגום הצרפתי המציא הא' ש' אירמאי בעזרת הא' ל' טיזון ( Monsieur L.Tison ) מבלגייה והא' א' ויבר ( Monsieur A.Vibert ) מצרפת. את התרגום הגרמני הכינו הא' ק' אדלשטיין והא' ו' שטרן.

הודעת הסיכום פורסמה בתמוז תשכ"ה (יולי 1965), והצעות התיקונים שנתקבלו נדונו בוועדה במרחשוון תשכ"ו (נובמבר 1965) ובאדר–ניסן תשכ"ז (מארס–אפריל 1967) ובוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בכסלו-סיוון תשכ"ח (דצמבר 1967 עד יוני 1968). ריבוי השינויים הצריך פרסום של הודעת סיכום חדשה בסיוון תשכ"ח (יוני 1968).

בינתיים הופיעה הצעה למילון רב-לשוני למונחי ההידרולוגיה, שהוכנה בוועדה בין-לאומית מטעם אונסק"ו והארגון הבין-לאומי למטאורולוגיה ( UNESCO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION Multilingual Glossary  of Hydrology, First Draft, March 1968 ). כדי לתאם את המונחים העבריים לאלה שבמילון הבין-לאומי השווה הא' יוסף בן-נון את שני המילונים והגיש את הצעותיו לוועדה במנחם-אב תשכ"ח (אוגוסט 1968). הצעות אלה עם הצעות תיקון נוספות שהגישו האדונים ש' אירמאי, עלי איתן ומ"ח דיסקין, נדונו בשתי ישיבות של ועדת האישורים ובחמש ישיבות של ועדה מקצועית מצומצמת בחודשים נובמבר 1968 עד אפריל 1969. חברי הוועדה המצומצמת היו האדונים ש' אירמאי, מ"ח דיסקין ויוסף בן-נון. השינויים והתיקונים החדשים שהוכנסו למילון בדיון זה, פורסמו כתוספת להודעת הסיכום במרחשוון תש"ל (אוקטובר 1969), וההערות להודעה זו נדונו בוועדת האישורים בחודשים כסלו-אדר ב' תש"ל (דצמבר 1969-מארס 1970).

בעקבות מהדורה חדשה של המילון הבין-לאומי להידרולוגיה ( UNESCO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION International Glossary of Hydrology, Second Draft, July 1969 ) תוקנה הלועזית במקומות רבים; הא' פ' קמפיס ( Monsieur F.Campus ) מבלגייה הואיל להגיה את החלק הצרפתי.

 

עזרו לוועדה בכל שלבי הדיון אנשים רבים ששלחו הערות למצעים, לחוזרים ולהודעות הסיכום או השתתפו בישיבות בודדות, והם האדונים: א' אבישור, יהודה בורלא, יחיאל בן-נון, ד' הרנוי, י' זינגר, י"ל טוקטלי, י' טישלר, שמואל ייבין, י' כצנלסון, מ' לובזנס, א' לוי, ר' לוי, דניאל לייבל, אהרן מירסקי, עזרא-ציון מלמד, רפאל ספן, ד' עמירן, מ' פורה, אברהם קריב וחיים רבין.

המילון אושר במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה בי"ז במרחשוון תש"ל, חוץ ממונחים אחדים, שנמסרו להכרעת ועד המינוח של האקדמיה ואושרו בו בישיבתו ביום כ"ה בתמוז תש"ל.

***

 ביום   ד' במרחשוון תשל"א (3 בנובמבר 1970) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי ההידרולוגיה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1674, כ' במרחשוון תשל"א (19 בנובמבר 1970).

"מילון למונחי ההידרולוגיה" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים וחיפה, תשל"א.