חשבונאות (תשכ"א, תשכ"ד)

סינון
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הערת המזכירות המדעית: המונח המשמש היום הוא מְנַהֵל חֶשְׁבּוֹנוֹת.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹנָאוּת עַל בְּסִיס מְזֻמָּנִים חשבונאות על בסיס מזומנים שיטת ניהול חשבונות, שבה מוּכּרים כהכנסות וכהוצאות רק הסכומים שנתקבלו או שהוצאו בתקופת החשבון
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹנָאוּת עַל בְּסִיס הַצְּמִיחוּת חשבונאות על בסיס הצמיחות שיטת ניהול חשבונות, שבה מוּכּרים כהכנסות וכהוצאות גם סכומים שלא נתקבלו ולא הוצאו בתקופת החשבון הנדונה, אלא שמקורם בפעולות שנעשו באותה תקופה.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
רְשׁוּמוֹת חֶשְׁבּוֹן רשומות חשבון כל התעודות, שעל יסודן רושמים בספרים, וכן הספרים עצמם
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
יוֹמָן מְיֻחָד יומן מיוחד כל יומן חוץ מיומן כללי; (כולל: יומן מכירות, יומן קניות, וכד')

special journal special journal incl. sales journal, purchase journal, etc.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
יוֹמַן צֵ'קִים* יומן צ'קים*
* במילון המקורי כתוב: יוֹמַן שֶׁקִּים
עדכון: גם יוֹמַן הַמְחָאוֹת
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
פִּנְקַס עֵזֶר פנקס עזר, כַּרְטֶסֶת עֵזֶר כרטסת עזר כולל: פנקס (או כרטסת) לקוחות, זכאים, פרטי(ת), ציוד, וכד'

subsidiary ledger subsidiary ledger incl. customers' ledger, creditors'- private-, plant-, or equipment-, etc.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹן חוֹלֵף חשבון חולף חשבונות הנכללים בחשבון רווח והפסד והנסגרים בסוף כל שנה, להבדיל מ"חשבון מאזני", שהוא בר-קיימא
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹן נֶגְדִּי חשבון נגדי החשבון המחויב לעומת המזוכה והמזוכה לעומת המחויב
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
קַבָּלָה קבלה שובר המאשר קבלת סכום; וראה תַּקְבּוּל
העתק
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
בִּדּוּק בידוק בדיקה של כל פריט ופריט, עפ"ר לפי מסמכים אחרים
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
בַּקָּרָה בקרה ביקורת מתמדת, הכוללת תיקון סטיות והכוונה
פִּקּוּחַ פיקוח השגחה כללית
שְׁלִיטָה שליטה הכוח לפעול. כגון control of a company
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הערת המזכירות המדעית: צירוף זה אינו משמש
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
בַּחָן* בחן* עוזר לרואה חשבון
* במילון המקורי כתוב: בֶּחָן
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
תַּקְבּוּל תקבול הסכום שנתקבל; וראה קַבָּלָה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק* צ'ק*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק
עדכון: גם הַמְחָאָה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק מְסֻרְטָט* צ'ק מסורטט*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק מְסֻרְטָט
עדכון: גם הַמְחָאָה מְסֻרְטֶטֶת
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק פָּרוּעַ* צ'ק פרוע*, צֵ'ק שֶׁנִּפְרַע* צ'ק שנפרע*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק פָּרוּעַ
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק שֶׁנִּפְרַע
עדכון: גם הַמְחָאָה שֶׁנִּפְרְעָה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק מְבֻטָּל* צ'ק מבוטל*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק מְבֻטָּל
עדכון: גם הַמְחָאָה מְבֻטֶּלֶת
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק שׁוֹבֵר* צ'ק שובר*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק שׁוֹבֵר
עדכון: גם הַמְחָאַת שׁוֹבֵר
דלג למונחים