חינוך (תשכ"ב, תשכ"ה)

סינון
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
לְבוּשׁ אָקָדֵמָאִים* לבוש אקדמאים*
* במילון המקורי כתוב: לְבוּשׁ אֲקָדֵמָאִים
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
חֹפֶשׁ אָקָדֵמִי* חופש אקדמי*
* במילון המקורי כתוב: חֹפֶשׁ אֲקָדֵמִי
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
אָקָדֵמַאי* אקדמאי*
* במילון המקורי כתוב: אֲקָדֵמַאי
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
אָקָדֶמְיָה* אקדמיה*
* במילון המקורי כתוב: אֲקָדֶמְיָה
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
קוּרְס לְמִתְקַדְּמִים* קורס למתקדמים*
* במילון המקורי כתוב: קוּרְסְ לְמִתְקַדְּמִים
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
המונח המעודכן: מִכְלָלָה
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
קוּרְס* קורס*
* במילון המקורי כתוב: קוּרְסְ
העתק
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
חוֹבָה חובה כגוֹן: קוּרְסְ חוֹבָה וכיו"ב
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
מַחְלָקָה מחלקה כגון: הַמַּחְלָקָה לְחִנּוּךְ וכיו"ב
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
בֵּית-סֵפֶר לְ- בית-ספר ל- כגון: בֵּי"ס לְחִנּוּךְ וכיו"ב
מילת היחס לְ־ אינה במילון המודפס
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
מָכוֹן מכון כגון: הַמָּכוֹן לְחִנּוּךְ וכיו"ב
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
בְּרִית ברית סטודנטים, סטודנטיות, בעלי מקצועות וכיו"ב
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
מִקְצוֹעַ אָקָדֵמִי* מקצוע אקדמי*
* במילון המקורי כתוב: מִקְצוֹעַ אֲקָדֵמִי
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
בַּעַל מִקְצוֹעַ אָקָדֵמִי* בעל מקצוע אקדמי*
* במילון המקורי כתוב: בַּעַל מִקְצוֹעַ אֲקָדֵמִי
העתק
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
פְּרוֹפֵסוֹר* פרופסור*, פְּרוֹפֵסוֹר מִן הַמִּנְיָן* פרופסור מן המניין*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶסּוֹר
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶסּוֹר מִן הַמִּנְיָן
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
פְּרוֹפֵסוֹר חָבֵר* פרופסור חבר*, פְּרוֹפֵסוֹר מִשְׁנֶה* פרופסור משנה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶסּוֹר חָבֵר
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶסּוֹר מִשְׁנֶה
העתק
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
פְּרוֹפֵסוֹר אוֹרֵחַ* פרופסור אורח*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶסּוֹר אוֹרֵחַ
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
מַזְכִּיר אָקָדֵמִי* מזכיר אקדמי*
* במילון המקורי כתוב: מַזְכִּיר אֲקָדֵמִי
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
מַדְּעָן* מדען*
* במילון המקורי כתוב: מַדָּעָן
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
שִׁעוּר לְשָׁבוּעַ בְּסֵמֶסְטֶר* שיעור לשבוע בסמסטר*
* במילון המקורי כתוב: שִׁעוּר לְשָׁבוּעַ בְּסֶמֶסְטֶר
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
סִימְפּוֹזְיוֹן* סימפוזיון*
* במילון המקורי כתוב: סִמְפּוֹזְיוֹן
דלג למונחים