חינוך (תשכ"ב, תשכ"ה)

סינון
העתק
העתק
חינוך ( תשכ"ה)
מְמֻנֶּה עַל ממונה על כגון: מְמֻנֶּה עַל הַבִּנְיָנִים, עַל הָאַסְפָּקָה וכיו"ב
העתק
חינוך ( תשכ"ה)
מֻצָּבָה מוצבה, מֻצְּבַת בֵּית=הַסֵּפֶר* מוצבת בית=הספר* מערכת המתקנים והציוד הדרושים
* במילון המקורי כתוב: מֻצֶּבֶת בֵּית=הַסֵּפֶר
דלג למונחים