צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
עַצְמִית אַפְּלָנָטִית* עצמית אפלנטית*, אַפְּלָנָט* אפלנט*
* במילון המקורי כתוב: עַצְמִית אַפְּלָאנָטִית
* במילון המקורי כתוב: אַפְּלָאנָט
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
עַדְשַׁת מֵנִיסְקוּס* עדשת מניסקוס*, עַדְשַׁת סַהֲרוֹן* עדשת סהרון*
* במילון המקורי כתוב: עֲדֶשֶׁת מֵנִיסְקוּס
* במילון המקורי כתוב: עֲדֶשֶׁת סַהֲרוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
קַרְנֵי רֶנְטְגֶן* קרני רנטגן*
* במילון המקורי כתוב: קַרְנֵי רֶנְטְגֶּן
חלופות תקניות : קַרְנֵי אִיקְס
להרחבה
חלופות תקניות : קרני איקס
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : עֹמֶק שָׂדֶה, מִרְוַח מִקּוּד
להרחבה
חלופות תקניות : עומק שדה, מרווח מיקוד
להרחבה
העתק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
פָּרָלַקְס* פרלקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָלַקְסָה
דלג למונחים