תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
שַׂחְקַן כַּדּוּרֶגֶל* שחקן כדורגל*
* במילון המקורי כתוב: שַׂחֲקַן כַּדּוּר רֶגֶל
עדכון: גם כַּדּוּרַגְלָן
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
כַּדּוּרֶגֶל* כדורגל*, מִשְׂחַק כַּדּוּרֶגֶל* משחק כדורגל*
* במילון המקורי כתוב: כַּדּוּר רֶגֶל
* במילון המקורי כתוב: מִשְׂחַק כַּדּוּר רֶגֶל
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
תֵּיקוּ תיקו שימוש הלשון: תיקו אפס, תיקו אחד וכו'
עדכון: שימוש הלשון הוא 'תיקו אפס', 'תיקו אחת' וכו'.
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מִגְרַשׁ כַּדּוּרֶגֶל* מגרש כדורגל* כולל את שדה המשחק, יציעים לקהל וכו'
* במילון המקורי כתוב: מִגְרַשׁ כַּדּוּר רֶגֶל
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
דִּגְלוֹן דגלון לסימון; כגון בפינות שדה המשחק, בידי שופטי הקו וכד'
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מוּקִיּוֹת* מוקיות* היחיד: מוֹקִית; גרביים מן הקרסול עד הברך
* במילון המקורי כתוב: מוֹקִיּוֹת
היחיד: מוּקִית
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מַשְׁחֶלֶת* משחלת* להשחלת השרוכים
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁחֶלֶת
דלג למונחים